Programavimo praktika


Informatikos praktikos ataskaita.

Įvadas. Trumpai apie cc++ ir jo istorija. UAB „FotoPasaulis“. Kmi. Išvados.


C++ yra viena populiariausi? bendros paskirties programavimo kalb?. C++ suk?r? Bjarne Stroustrup XX a. devintajame dešimtmetyje, kaip C kalbos išpl?timą, apibr?žiant? (include fail? – bibliotek?) rinkin? bei special? pre - procesori?, suteikiant? C kalbai objektinio programavimo galimybes. V?liau atsirado virtualios funkcijos, šablonai, operatori? perrašymas, daugiaprot?viškumas. C++ kalbos standartas patvirtintas 1998 metais.

C programavimo kalbą 1972 m. suk?r? Denis Ritchie tada dirbęs firmoje “Bell Labs”. Ši kalba buvo specialiai parašyta “Unix” operacij? sistemai kurti. C kalba dažnai vadinama pernešamu asembleriu, nes leidžia dirbti su duomenimis beveik taip pat efektyviai kaip ir asembleris. B?tent ta ir yra vienas pagrindini? veiksni? l?musi? šios kalbos populiarumą. 1977 m. prasid?jo darbas su C kalbos transliatoriumi, kuris tur?jo palengvinti šios kalbos perdavimą ? kitas architekt?ras. D?l to atsirado net 15 skirting? architekt?r? transliatori?. C kalba turi bruož?, b?ding? tiek žemo, tiek aukšto lygio kalboms (žemo lygio kalba pvz. - asambleris, aukšto lygio kalba pvz. -paskalis).

int i = RadioGroup1 -> ItemIndex; // radiogroum indeksa prilygina i reiksmei

Memo1->Text = darbuotojai [i]; // vardo is masyvo pagal jo indeksa isvedimas i memo 1 lauka

Programavimo praktika. (2017 m. Birželio 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/programavimo-praktika.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 08:11