Programos

Informatikos programos. Įvairios programos - renginių planai parsisiuntimui. Pasisemkite idėjų iš jau padarytų programų.
70 dokumentų
Kalėdinis vaidinimas vaikams Raudonkepuraitė ir vilkas
Kalėdinis vaidinimas vaikams. Spektaklis vaikams. Burtininkė. Snaigių šokis. Juokdarys. Snaigė. Raudonkepuraitė. Katyčių ritminis šokis. Katė. Pelė. Ančiukų ritminis šokis. Antis. Nykštukų ritminis šokis. Nykštukas. Lapė. Vilkas. Karalaitė. Skamba varpeliai. Daina.
Pedagogikos programos, Programa, 9 psl.
2013 01 08
Būrelio programa
Dailės būrelio programa. Bendrosios nuostatos. Programos paskirtis. Veikla. Ištekliai. Teminis planas.
Dailės programos, Programa, 9 psl.
2013 08 13
Mokytoju dienos scenarijus
Mokytojų dienos scenarijaus planas. Planas.
Pedagogikos programos, Programa, 7 psl.
2013 02 21
Anglų kalbos pamokų planai
Lesson plan. Book: michael harris, david mower, anna sikorzynska. , opportunities pre-intermediate. Pearson education limited. The theme: “at the seaside”. The structure of the lesson. Part of the lesson. Teaching aids. Teacher. Students. Problems and comments. The theme: “a world of wonders”. The theme: “a world of wonders”. The ...
Anglų programos, Programa, 36 psl.
2013 01 31
Socialinio pedagogo veiklos programa
Socialinio pedagogo veiklos programa. Duomenų ir informacijos kaupimas, gautos informacijos analizė. Individualus darbas su mokiniais. Pagalba moksleivių tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, globėjams. Bendradarbiavimas su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais. Socialinių paslaugų teikimas. Užimtumo organizavimas, ...
Pedagogikos programos, Programa, 5 psl.
2012 06 21
Retorikos būrelio veiklos planas
Uždaviniai: •Suteikti žinių apie retoriką, •Išmokyti aiškiai ir raiškiai kalbėti,Tikslai:•Išaiškinti, ką ir kodėl norime kalbėti,• padėti suvokti, supažindinti, patarti, rasti teisingą sprendimą.• Įrodyti, įteigti, paskatinti veikti, paraginti, suagituoti. •Pradžiuginti, ...
Lietuvių programos, Programa, 2 psl.
2012 08 20
Sportinio rengimo mezociklas
Sportinio rengimo mezociklas
Kūno kultūros programos, Programa, 35 psl.
2012 11 27
Individuali treniruočių programa obuolio tipo figūrai
Individuali treniruočių programa. Obuolio tipo figūrai. Programa sudaryta. Prieš treniruotes. Treniruotė. Kardio treniruotė. Po treniruočių.
Medicinos programos, Programa, 1 psl.
2013 05 22
Šuolio gerinimo programa
Artūro leščinsko šuolio gerinimo programa. Mityba treniruotės metu.
Kūno kultūros programos, Programa, 3 psl.
2013 12 16
Knigynas. Sukurta knygyno duomenų bazė. Yra pati struktūra, pradiniai duomenys, įvairios formos ir ataskaitos. Padaryta forma su mygtukais, paveiksliukais, paieška; forma formoje; subforma. Dviejų rūšių ataskaitos. Yra meniu, kuris pasileidžia paleidžiant duomenų bazės failą.
Informatikos programos, Programa, 10 psl.
2011 04 17
Pragulu profilaktikos ir gydymo mokymo programos planas
Pragulos, jų profilaktika ir gydymas. Mokymo programos aprašas. Mokymo tema. Kontroliniai klausimai. Atsakymai. Programos apimtis (val. ). Programos paskirtis. Programos tikslas. Siekiami išugdyti gebėjimai. Programos temos. Mokymo formos/metodai. Mokymo priemonės. Galutinio vertinio kriterijai. Pagrindinė literatūra.
Medicinos programos, Programa, 5 psl.
2013 11 19
5-6 metų amžiaus vaikų vaidybos programa
5 – 6 metų vaikų vaidybos ugdymo programa. Vaikų vaidyba. Tikslas Sudaryti sąlygas vaikų vaidybos ugdymui, išgyvenant kūrybinį pasitenkinimą bei siekiant išbandyti įvairiausius meninės vaidybos raiškos būdus. Uždaviniai. •. Sudominti vaikus vaidyba skatinant juos pačius ir drauge su auklėtoja vaidinti, improvizuoti pagal ...
Pedagogikos programos, Programa, 7 psl.
2014 03 19
Sveikatinimo programa
Įvadas. Fizinis aktyvumas. Nepakankamas fizinis aktyvumas. Pakankamas fizinis aktyvumas. Priežastys, sukeliančios nepakankamą vaikų ir moksleivių fizinį aktyvumą. Tikslai ir uždaviniai. Fizinio aktyvinimo tikslai. Fizinio aktyvinimo uždaviniai. Fizinio aktyvumo funkcijos ir pagrindiniai programos tikslai. Pažintinė fizinio aktyvumo ...
Sveikatos programos, Programa, 10 psl.
2015 05 26
Šokių būrelio ugdymo programa
Siekiamos vertybinės orientacijos. Temos pavadinimas Savaitės.
Menų programos, Programa, 8 psl.
2016 09 14
Vaikų vasaros stovykla 10 dienų programa
Vaikų vasaros stovykla 10 dienų programa. – oji diena. X – oji diena.
Pedagogikos programos, Programa, 4 psl.
2016 03 31
Matlab skaičiavimai
Apskaičiuoti išraišką. Atlikti veiksmus su matricomis. Sujunkite matricas A ir B stulpeliais. Kiekvieną gautos matricos elementą padidinti vienetu. Suformuluokite matricą D iš 2, 4, 5, 6 gautos matricos eilučių. Sudauginkite gautą matricą ir vektorių C. Užduotis. Raskite tiesinės lygčių sistemos sprendinį. Patikrinkite, ar rastas ...
Informatikos programos, Programa, 8 psl.
2014 05 12
Teisės teorijos seminarų planai
Bendroji teisės teorijos charakteristika. Teisės tradicijos. Teisės normų išreiškimo (materializavimo) forma. Teisės principai. Teisės normos socialinių normų sistemoje. Teisės normos vidinė struktūra. Teisės normų klasifikacija. Teisės aktas ir jo rūšys. Teisės sistema ir teisės aktų sisteminimas. Teisėkūra. Teisinis ...
Teisės programos, Programa, 14 psl.
2013 06 01
4-5 m amžiaus vaikų muzikinio ugdymo programa
4 - 5 metų vaikų (muzikos dalies) kompetencijos ugdymo programa. Muzikinė kompetencija. Tikslas padėti vaikui įaugti į muzikinę kultūrą, ugdant vaiko gabumus, gebėjimus, įgūdžius, jautrumą muzikiniems ir nemuzikiniems garsams. Uždaviniai. Pratinti prie meniškai vertingos muzikos;. Muzikuojant (klausant muzikos, dainuojant, grojant, ...
Pedagogikos programos, Programa, 6 psl.
2014 03 19
Dailės istorijos mokymo programa
Dailės istorijos mokymo programa. Programos paskirtis. Dalyko tikslas. Dalyko uždaviniai. Mokinių pasiekimai. Dailės kūrinių stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas. Dailės reiškinių pažinimas socialinėje kultūrinėje aplinkoje. Mokiniai geba. Mokiniai žino ir supranta. Vertinimas. Programos paskirtis. Dalyko tikslas. Dalyko ...
Dailės programos, Programa, 25 psl.
2013 01 28
Druskininkų savivaldybės plėtros strateginis planas
Įvadas. Plano rengimo kontekstas. Druskininkų savivaldybė. Trumpa socialinės ir ekonominės situacijos apžvalga. Druskininkų savivaldybės SSGG (SWOT) analizė. Verslas. Infrastruktūros plėtra ir aplinkos apsauga. Ištekliai. Sveikatos apsauga, viešasis saugumas ir priešgaisrinė sauga. Plėtros vizija ir strategijos santrauka. Plėtros ...
Ekonomikos programos, Programa, 33 psl.
2013 11 11
Kauno kolegijos programos sąmata
Įvadas. Biudžeto programos sąmatos samprata. Kauno kolegijos biudžeto programos sąmata. Išvados. Bibliografinių nuorodų sarąšas.
Ekonomikos programos, Programa, 9 psl.
2016 11 03
MATLAB slenkančio vidurkio filtras
MATLAB slenkančio vidurkio filtras. Darbo tikslas. Užrašyti kodą, kuris atliktų signalo xn filtravimą vidurkinant iš eilės 10 ir 20 imčių. Pakeisti signalo ir triukšmo santykį, keičiant daugiklį prieš funkciją randn() į 0,1 0,5 ir. Gautus naujus signalus. Paaiškinti funkcijas randn(), ones() ir filter(Paaiškinti nufiltruoto ...
Fizikos programos, Programa, 6 psl.
2015 01 14
Programa parašyta C++ kalba skirta drabužių parduotuvei. Programa skirta programuotojams ir informatikos studentams. Drabužių parduotuvės programa.
Informatikos programos, Programa, 10 psl.
2013 09 27
Piligriminė kelionė
Dviejų dienų kelionė piligrimų keliais. Kelionės informacija. Kelionė prasideda ankstyvą ryte, mažeikių autobusų stotyje. Kelionės metu pirmiausiai aplankysime. Kelionės atmintinė. Kelionės programa. Kelionės maršrutas. Gerbiamieji turistai, norėčiau visiem padėkoti, jog vykote į į pažintinę- religinę kelionę ”piligrimų ...
Turizmo programos, Programa, 18 psl.
2013 05 24
Patyčių prevencija programa Draugiški vaikai
Patyčių programos ,, Draugiški vaikai ‘‘ tikslas , uždaviniai , siekiami rezultatai , nauda , vieta , trukmė ir principai. Programos tikslas. Programos esmė ir uždaviniai. Programos trukmė ir nauda. Programos principai ir siekiami rezultatai. Vykdant šią programą yra siekiama. Pagrindinės programos taisyklės. Programos principai. ...
Psichologijos programos, Programa, 10 psl.
2015 12 10
Gyvenimo piramidė Vaiko socialinių įgūdžių programa
Programa Gyvenimo piramidė. Įgūdžių ugdymas. Pratybų organizavimas. Pratybų eiga. Pasisveikinimas. Namų užduoties aptarimas. Pagrindinė dalis. Poreikių piramidė pagal. Maslou. Fiziologiniai poreikiai. Saugumo poreikiai. Socialiniai poreikiai. Poreikis būti gerbiamam ir pripažintam. Savęs aktualizavimo saviraiškos poreikis.
Pedagogikos programos, Programa, 7 psl.
2014 05 15
Pramoginių šokių būrelio ugdymo programa
Būrelio vadovė. Monika Aniščenko. E. Vaškelevičius. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pereverzeva.
Menų programos, Programa, 3 psl.
2016 10 11
Vienuoliktokų krikštynos
Vienuoliktokų krikštynos scenarijus. Kareivinė zona ,,išlikimas“.
Pedagogikos programos, Programa, 1 psl.
2013 03 02
Žygis baidarėmis po aukštaitijos nacionalinio parko ežerus
Rekreacinė programa. Poreikių tyrimas ir analizė. Veiksmų planai. Konkurencija. Lankomi objektai žygio metu. Programos nauda. Naudota literatūra.
Turizmo programos, Programa, 16 psl.
2014 06 11
10kl. tinklapių kūrimo kurso galutinis vertinimo darbas - HTML kalba parašytas tinklapis.
Informatikos programos, Programa, 5 psl.
2012 03 20