Psichologijos analizės

172 dokumentai
Pedagoginė psichologinė vieno vaiko charakteristika
Pedagoginė psichologinė. Vieno mokinio charakteristika. Įvadas. Analizė. Padykėlis vėjas. Bendrosios sangviniko ypatybės yra šios. Išvados.
Psichologijos analizės, Analizė, 9 psl.
2013 04 01
Stresas. Jo valdymo būdai
Įvadas. Streso sąvoka. Sudegimas. Stresoriai. Streso požymiai. Streso reakcijos sistema. Streso poveikis sveikatai. Teigiamas stresas. Neigiamas stresas. Stresas vaiko amžiuje. Stresas paauglystėje. Stresas jaunystėje. Stresas jauno suaugusiojo amžiuje. Stresas vidutinio suaugusiojo amžiuje. Stresas pagyvenusio žmogaus amžiuje. Streso ...
Psichologijos analizės, Analizė, 23 psl.
2010 11 28
Savianalizė asmenybės analizė
Manau mano asmenybės tipas yra akivaizdus ir man, ir aplinkiniams. Esu visiškas ekstravertas. Aktyviai domiuosi mane supančiais žmonėmis ir reiškiniais. Taip pat esu atviras naujoms pažintims. Gal todėl ir nebūtų įmanoma suskaičiuoti visų mano gyvenime buvusių draugų. Mėgstu bendrauti, dalyvauti įvairiuose renginiuose ir ...
Psichologijos analizės, Analizė, 3 psl.
2012 12 21
Savęs, kaip asmenybės, analizė verslo aplinkoje
Savęs, kaip asmenybės, analizė verslo aplinkoje
Psichologijos analizės, Analizė, 4 psl.
2013 02 05
Filmo analizė Eksperimentas
Filmo ,,Eksperimentas” analizė.
Psichologijos analizės, Analizė, 2 psl.
2014 02 26
Psichologijos situacijos analizė
Vaiko, pasižyminčiu delinkventiniu elgesiu, situacijos analizė. Pedagoginio darbo įvertinimas. Tikslas – siekti, kad pagerėtų mokinio mokymosi rezultatai, elgesys ir savijauta gimnazijoje. Metodai. Vertinimas. Numatomi rezultatai.
Psichologijos analizės, Analizė, 4 psl.
2011 04 12
Knygų apie mirtį ir psichoterapiją analizė
Įvadas. Irvin D. Yalom „Terapijos dovana“. Irvin D. Yalom „Gydymas Šopenhaueriu“. Elisabeth Kübler-Ross „Apie mirtį ir mirimą“. Literatūra.
Psichologijos analizės, Analizė, 9 psl.
2014 01 28
Konflikto aprašymas
Įvadas. „pagalvės“ metodo samprata. Konfliktinės situacijos nagrinėjimas naudojant „pagalvės“ metodą. Situacijos aprašymas. Konfliktinės situacijos nagrinėjimas skirtingose pozicijose. Pozicija: aš teisus, ji neteisi. Pozicija: motina teisi, aš neteisus. Pozicija: abu esame teisūs ir abu klystame. Pozicija: tai nėra taip ...
Psichologijos analizės, Analizė, 8 psl.
2012 12 06
Psichologija Konfliktinės situacijos analizė
Įvadas. Konfliktinės situacijos analizė. Konfliktinės situacijos aprašymas. Tarpasmeninio konflikto tipas. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Konflikto sprendimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos analizės, Analizė, 10 psl.
2014 09 22
Psichologijos atvejo analizė elgesio sutrikimai
Tiriamasis. Vaiko ir jo šeimos aprašymas, dabartines sąlygos. Santykiai šeimoje ir šeimos psichologinė charakteristika. Problemos atskleidimas. Vaiko šeimos piešinis ir jo interpretacija. Problemos analizė. Apibendrinimas. Literatūra.
Psichologijos analizės, Analizė, 9 psl.
2014 04 13
Bendravimas mokykloje
Bendravimo veiksniai mokyklose. Įvadas. Mokytojų ir mokinių tarpusavio bendravimas. Mokinių tarpusavio bendravimas. Bendravimo įgūdžių susiformavimas ir poveikis mokymuisi. Tyrimų metodų pasirinkimo pagrindimas. Tyrimų klausimų pagrindimas. Tyrimų organizavimo aprašymas. Tyrimų duomenų kodavimo aprašymas. Tyrimo respondentų ...
Psichologijos analizės, Analizė, 18 psl.
2012 06 14
Darni šeima. Ar mano šeima darni?
Darni šeima. Ar mano šeima darni?
Psichologijos analizės, Analizė, 3 psl.
2013 12 19
Irvin Yalom Melagis ant kušetės
Irvin. Yalom Melagis ant kušetės.
Psichologijos analizės, Analizė, 3 psl.
2014 10 30
Žmogaus asmenybės savianalizė
Kiekvienas žmogus ateina į šį pasaulį sukurti savęs, santykyje su kitais. Esu Vardene Pavardene ir į šį pasaulį atėjau sukurti savęs kaip asmenybės, nes ja negimstama, ja tampama. Asmenybė – individo savitumas, reikšmingų pastovių jų savybių (įgimtų, įgytų) sistema, nusakanti jo vietą kurioje nors bendrijoje.Daugumai ...
Psichologijos analizės, Analizė, 4 psl.
2013 02 26
Pokalbio ir interviu metodas
Interviu metodas. Pokalbio metodas. Pokalbio samprata. Naudota literatūra.
Psichologijos analizės, Analizė, 11 psl.
2014 01 02
Derybų analizė
Derybų analizė. Kokios derybos. Dalyvių sudėtis. Derybų vieta . Patalpos. Įvaizdis, pirmojo įspūdžio sudarymas. Derybų planavimas. Derybų valdymas ir vedimo technika. Literatūra.
Psichologijos analizės, Analizė, 6 psl.
2014 10 12
Psichologijos atvejo analizė
Atvejo analizė. Susitikimo su klientu aprašymas. Trumpas susitikimo aprašymas. Situacijos įvertinimas. Pastabos. Problemos įvardijimas. Problemų socialiniai padariniai. Prioritetų iškėlimas (su kokiomis problemomis dirbsime). Intervencijos žingsniai. Sekančio susitikimo vieta ir data.
Psichologijos analizės, Analizė, 3 psl.
2013 05 02
Keturių metų amžiaus vaiko raidos atvejo analizė
Bendra vaiko socialinė – demografinė charakteristika. Fizinė raida ir jos atitikimas amžiaus tarpsniui. Pažintinė raida. Psichosocialinė raida. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas.
Psichologijos analizės, Analizė, 5 psl.
2016 02 08
Šeimos analizė
Ekonominės – demografinės ir socialinės šeimos sąlygos. Ikivedybiniai santykiai. Šeimos mikroaplinka ir bendravimo ypatumai. Šeimyninio gyvenimo stadijos. Sutuoktinių asmenybių apibūdinimas ir konfliktų sprendimas. Pasitenkinimo santuoka įvertinimas. Dominuojančių šeimos vertybių apibūdinimas, interesai, laisvalaikio ...
Psichologijos analizės, Analizė, 8 psl.
2012 06 08
Filmo Eksperimentas analizė (2)
Filmo Eksperimentas “ analizė. Aprašykite eksperimentą , dalyvius , pagrindinį tikslą , eigą. Aprašykite konfliktą , kuris daug ką keitė. Nurodykite jo priežastis , pasekmes. Aprašykite vieną prižiūrėtoją koks jis buvo prieš eksperimentą ir kaip pasikeitė jo eigoje. Kokia pagrindinė filmo mintis? Ką sužinojote , supratote. ...
Psichologijos analizės, Analizė, 2 psl.
2014 11 10
Psichologinė savianalizė
Kurioje a. Maslow poreikių piramidės vietoje dabar jūs esate? Kokių poreikių patenkinimas jums aktualiausias? Kokią konflikto sprendimo strategiją dažniausiai naudojate? Pateikti konkrečią tai iliustruojančią situaciją iš savo patirties. Kokie jūsų gyvenimo būdo ypatumai didina streso riziką ir kaip bandote sumažinti streso ...
Psichologijos analizės, Analizė, 4 psl.
2013 05 24
Socialinio verslo aplinka Savęs analizė verslo aplinkoje
Socialinio verslo aplinka. Savęs , kaip asmenybės, analizė verslo aplinkoje. Temperamento tipas remiantis H. Aizeko testu. Mano charakteris. Kolektyvinės pasamonės archetipai. Asmenybės brandumas. Savęs vertinimas. Vertybinės nuostatos. Mokymosi ir darbo motyvacija. Tarpasmeniniai konfliktai. Vidiniai konfliktai (pagal Z. Freudo ...
Psichologijos analizės, Analizė, 13 psl.
2015 04 29
Konflikto analizė pagalvės metodu
Konflikto analizė ,,pagalvės“ metodu. Įžanga. Pozicija Aš teisi, ji neteisi. Pozicija Mama teisi, aš neteisi. Pozicija Abi esame teisios ir abi klystame. Pozicija Tai nėra taip svarbu kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Pozicija Visos pozicijos yra teisingos vienu metu.
Psichologijos analizės, Analizė, 1 psl.
2014 02 26
Šeimos analizė (2)
Šeimos analizė. Bendra šeimos sudėties analizė. Šeimos struktūra. Šeimos funkcionavimo ypatumai. Šeima ir vaikai. Vaikų auklėjimo stiliai. Tėvų ir vaikų pareigos šeimoje. Vaiko vaidmuo šeimoje. Šeima kaip sistema.
Psichologijos analizės, Analizė, 7 psl.
2015 01 11
Psichologinė meninio filmo analizė „Merė ir Maksas“
Įvadas. Filmo apžvalga. Siužetas. Veikėjų sąrašas. Filmo pagrindinių personažų charakteristika. Filmo problematika. Izoliacija. Vienatvė. Vienatvės ir izoliacijos problema filmo epizoduose. Vienatvės ir izoliacijos problema namų aplinoje, rutinoje. Vienatvės ir izoliacijos problema visuomenėje. Vienatvės ir izoliacijos problema ...
Psichologijos analizės, Analizė, 13 psl.
2014 11 03
Tarpasmeninio konflikto analizė
Įvadas. Tarpasmeninio konflikto aprašas. Konflikto struktūra. Konflikto dalyviai. Konflikto objektas. Konflikto aplinka. Konflikto dinamika. Tarpasmeninio konflikto sprendimas. Tinkamas konflikto sprendimas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos analizės, Analizė, 10 psl.
2015 10 16
Meninio filmo analizė
Įvadas. Socialinio vaidmens įtaka žmogui. Asmenybės psichologija. Filmo ,,eksperimentas“ siužeto analizė. Išvados. Refleksija. Literatūra.
Psichologijos analizės, Analizė, 12 psl.
2014 12 06
Individualios asmenybės savybės. temperamentas, jo tipai.
Individualios asmenybės savybės. Temperamentas, jo tipai. Savybės, pagal kurias yra skiriami temperamento tipai. Senzityvumas. Reaktyvumas. Aktyvumas (reakcija į nesėkmes). Reakcijos tempas. Plastiškumas ir rigidiškumas. Ekstroversija ir introversija. Emocinis jautrumas. Kodėl naudinga žinoti savo ir kito žmogaus temperamento tipą? ...
Psichologijos analizės, Analizė, 13 psl.
2013 03 05
Televizijos diskusijos žmonių kūno kalbos analizė
Įvadas. Susipažinimas su laida. Stebimojo analizė. Išvados.
Psichologijos analizės, Analizė, 13 psl.
2015 05 16
Televizijos laidos stebėjimas ir analizė
Informacija apie laidą ,,TV Pagalba". Analizuojamos laidos informacija. Stebimojo asmens Renatos elgesio televizijos diskusijų laidoje protokolas. Analizė. Stebimojo asmens Grąžinos elgesio televizijos diskusijų laidoje protokolas. Analizė. Literatūra.
Psichologijos analizės, Analizė, 11 psl.
2015 05 12