Psichologijos konspektai

170 dokumentų
Raidos ir edukacinės psichologijos egzamino konspektas
Psichologijos egzamino klausimai. Raidos veiksniai. Raidos veiksniai. Raidos teorijos. Fiksacija. Identifikacija. Psichosocialinė raidos teorija. Raidos ciklai. Bihevioristinė raidos teorija. Klasikinė sąlyginė reakcija. Operantinis sąlygojimas. Paskatinimas. Bausmė. Pastiprinimo tvarkaraščiai. Kognityvinė raidos teorija. (J. Piaget). ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 14 psl.
2013 10 09
Bendroji psichologija konspektas
Psichologijos mokslo objektas, šakos. Psichologijos vieta mokslų sistemoje. Psichologiniai tyrimo metodai. Psichologijos kryptys: biheiviorizmas, psichoanalizė, geštaltpsichologija, humanistinė, kognityvinė psichologija. Psichikos samprata. Psichiniai reiškiniai: procesai, būsenos, savybės. Psichikos raida. Sąmonė ir pasąmonė. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 17 psl.
2012 06 04
Raidos psichologija
Žmogaus raidos psichologijos tikslai, objektas, struktūra. Pagrindinės raidos psichologijos problemos. Moksliniai raidos psichologijos tyrimo metodai. Specifiniai raidos psichologijos metodai. Psichologinės raidos teorijos bendras apibūdinimas ir jų paskirtis. E. Eriksono teorija ir jos vertinimas. Kognityvinė teorija ir jos vertinimas. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 44 psl.
2012 02 27
Seimos psichologija konspektas
Šeimos psichologijos samprata ir šeima kaip mokslinio tyrimo objektas. Šeimininiai poreikiai ir šeimos funkcijos. Šeimos struktūros psichologinė samprata. Šeiminiai vaidmenys. Šeimos ciklas. Šeimos vidinių santykių raida. Ikisantuokinio elgesio psichologiniai aspektai, partnerio pasirinkimas. Santuoka ir jos psichologinė esmė. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 16 psl.
2014 04 14
Asmenybės raidos vystymasis ir psichologija
Asmenybės raidos vystymasis ir psichologija. Biologinės raidos procesai. Aplinkos įtaka žmogaus raidai. Raidos proceso sąveika. Laiko faktorius. Mikrosistema. Mezosistema. Ekzosistema. Makrosistema. Istorinė, kultūrinė perspektyva. Žmogaus raidos tyrimai. Asmenybės raidos teorija. Išmokimo arba mokymosi teorija. Bioheviorizmas. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2011 06 21
Psichologijos egzaminas konspektas
Psichologijos egzaminas. Psichologijos metodai. Sąmonė ir jos būsenos. Miegas. Hipnozė. Meditacija. Jutimas ir suvokimas. Amintis. Mokymasis. Mąstymas. Kalba ir kalbėjimas. Intelekto klausimas. Vaizduotė. Dėmesys. Emocijos. Bendras asmenybės aiškinimas. Analitinė psichologija. Socialinės psichologijos prigimtis. Privalomas skaitymas.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 12 psl.
2010 03 03
Bendravimo psichologija
Žmogus ir bendravimo problema šiuolaikinėje psichologijoje. Asmenybė ir bendravimas. Charakteris ir bendravimas. Aš vaizdas ir bendravimas. Pagrindinės aš vaizdas formos. “sunkūs” žmonės ir bendravimas. Socialinė percepcija. Emocijos ir bendravimas. Stresas ir bendravimas. Smurtas ir bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Asmeninės ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2010 03 03
Iškalba
Iškalbos teorinių žinių patikrinimo klausimai.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 17 psl.
2016 01 12
Psichikos raida, ontogenezė, filogenezė. Raidos periodizacija
Psichikos raida, ontogenezė, filogenezė. Raidos periodizacija. Prieraišumo teorijos. E. Eriksono psichosocialinės raidos teorija. Raidos krizės. Filogenezė – gyvūnų rūšies istorinė raida, psichikos atsiradimas ir raida. Ją tiria zoopsichologija, etnopsichologija, antropologija ir kt. Tiriami svarbiausi evoliucijos etapai, dažnai ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2010 03 03
Raidos psichologija 2
Pirmieji dveji gyvenimo metai. Žaidimų metai. Vidurinioji vaikystė. Paauglystė. Suaugęs ir senstantis žmogus. Psichoanalitinė teorija (s. Freud). Psichosocialinė teorija (ericsson). Kognityvinė teorija (j. Piaget, j. Bruner). Kognityvinės raidos stadijos piaget teorijoje. Bihevioristinė teorija (j. Watson, b. Skinner, a. Bandura). ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 7 psl.
2011 06 21
Psichologijos istorija Lietuvoje. Metodai
Psichologijos istorija Lietuvoje. Metodai. Psichologijos metodologija. Etiniai principai. Tyrimo dalyviai. Duomenų rinkimo būdai. Tyrimo strategijos. Aprašomoji strategija. Koreliacinė strategija. Eksperimentinė strategija.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2010 03 03
Asmenybės psichologija konspektas
Asmenybės psichologija. Asmenybės apibrėžimų teorinės kryptys ( allportFunkcinės asmenybės apibrėžimas. Svarbiausi asmenybės teorijos klausimai. Asmenybės tyrimo metodai. Asmenybės tyrimo sunkumai. Psichodinaminė asmenybės teorijų kryptis. Psichoanalitinė asmenybės teorija. Z. FREUD (1859 – 1939Elgesio motyvacija. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 27 psl.
2015 03 03
Motyvacija konspektas
Pagrindinės motyvacijos teorijų sąvokos. Instinktų, potraukių sumažinimo, optimalaus sužadinimo motyvacijos teorijos. Psichoanalitinė teorija. Humanistinė motyvacijos teorija. Kognityvinės darnos teorija. Atribucijų teorijos. Socialinės-kognityvinės teorijos (kontrolės lokusas, išmoktas bejėgiškumas, Aš efektyvumas, kt. Vidinė ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 25 psl.
2015 03 03
Raidos psichologijos konspektas
Raidos ir pedagoginės psichologijos objektas, tikslai. Psichologijos mokslo tyrimo metodai jų taikymo sritys, privalumai ir trūkumai. Žmogaus raidos bendroji samprata, raidos pobūdis, raidos tarpsniai (stadijos). Sensityvūs ir kritiniai raidos periodai. Pirmųjų ir trečiųjų metų raidos krizės. Aplinkos įtaka vaiko raidai galimi ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 12 psl.
2013 06 04
Bendroji psichologija konspektas (2)
Psichika, jos samprata. Psichiniai reiškiniai procesai, būsenos, savybės. Sąmonė ir pasąmonė. Pažinimo psichologija dėmesys, jutimas, suvokimas, atmintis. Mąstymas ir vaizduotė. Emocijos ir jausmai. Asmenybės psichologija asmens sampratų psichologija, struktūra. Individualios savybės, motyvacija. Socialinė psichologija “aš” ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2014 01 20
Mokymosi motyvacijos samprata
Mokymosi motyvacijos samprata , jos struktūra. Sėkmės motyvacija mokymosi procese , jos veiksniai. Kitų motyvų vaidmuo mokymosi motyvacijose. Nesėkmės baimė , negatyviai motyvuojantys veiksniai mokykloje. Mokymosi motyvacijos stiprinimo būdai. Individualių mokymosi ypatumų pažinimas.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 14 psl.
2015 04 10
Iškalbos atsakymai
Kokios Aristotelio suformuluotos iškalbos taisyklės , vadinamos įtikinėjimo priemonėmis ? Apibūdinkite jas. Kokie Cicerono suformuluoti retorikos klausimai , vadinami kanonais ? Apibūdinkite juos. Pagal psichologines reakcijas viešų kalbų atžvilgiu , kokias grupes išskyrė Atwood ? Trumpai apibūdinkite jas. Išvardinkite 5 iš. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 13 psl.
2016 11 17
Temperamentas ir bendravimas
Temperamentas ir bendravimas. Temperamento užuomazgos yra įgimta asmenybės savybė. Pats seniausias skirstymas pagal temperamentus atsirado jau hipokrato laikais. Jis išskyrė choleriką, sangviniką, melancholiką ir flegmatiką .
Psichologijos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2010 03 03
Asmenybės psichologija 2
Asmenybės problema ir asmenybės mokslas. Prielaidos apie žmogaus prigimtį. Asmenybės supratimo psicholog ir filisof. skirtumas. Asmenybės samprata: individas. Asmuo. Asmenybė. Asmenybės teorijų kryptis. Freudo asmenybės teorijos pagr. Principai. Asmenybės struktūra pagal Freudą. Brandžios asmenybės kriterijai pagal Freudą. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 7 psl.
2010 03 03
Bendravimas psichologijos egzamino konspektas
Klausymasis. Nemokėjimas klausytis. Neefektyvaus klausymosi barjerai. Mums svarbu gerai klausyti, kai. Netinkamo klausymosi stiliai. Nereflektyviai klausydamiesi. Reflektyvus klausymasis. Žodinis bendravimas. Eksplicitniai. Implicitiniai. Nežodinis bendravimas. Tarpasmeniniai satykiai. Konflikto psichologija. Psichologinės gynybos mechanizmai. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2014 04 07
Bendravimo psichologija (2)
Bendravimo psichologija. Žakaitienė. Bendravimo psichologijos objektas Bruožai. Kilmė. Samprata. Funkcijos. Socialinio suvokimo funkcija. Bendravimo lygmenys. Primityvusis bendravimo lygmuo. Manipuliacinis bendravimo lygmuo. Dalykinis bendravimo lygmuo. Standartizuotas bendravimo lygmuo. Konvencinis bendravimo lygmuo. Žaidimo bendravimo ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2016 01 14
Psichologijos egzamino bilietai
Psichologijos mokslo priešistorė. Poreikių hierarchija. Savimonė. Šiuolaikinės psichologijos kryptys. Motyvacija. Aš-vaizdo apibudinimas. Psichologijos šakosMotyvų esmė ir funkcijos. Miegas, miego sutrikimai. Psichologijos mokslo samprata. Savigarba. Relaksacija. Jutiminės sistemos. Pasitikėjimo savimi ugdymas. Sociometrija. Suvokimas. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 17 psl.
2014 12 04
Asmenybės teorijos 1
Amenybės apibrėžimas. Išorinės regimybės apibrėžimai. Omnibuso arba sendaikčių pardavėjo maišo apibrėžimai. Integraciniai apibrėžimai. Adaptaciniai apibrėžimai. Apibrėžimai, akcentuojantys asmenybės unikalumą. Asmenybė – tai žmogaus esmė. Asmenybės apibrėžimų teorinės kryptys, esminiai principai. Substancijos ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2011 05 28
Geras psichologijos konspektas
Įvadas. Psichologijos mokslo paskirtis ir esmė. Socialinės psichologijos apibrėžimas, ryšys su kitais mokslais, tyrimo metodai. Psichologijos kryptys. Psichologijoje naudojami metodai. Psichologo veikla. Psichoterapijos paskirtis ir reikšmė. Psichologo ir klientų tarpusavio santykių etiniai principai. Fiziologiniai psichologijos ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 37 psl.
2014 11 09
Mąstymas ir kalba konspektas
Mąstymas ir kalba. Bendra mąstymo ir kalbos samprata. Istorinė mąstymo ir kalbos psichologijos apžvalga. Filosofinė mąstymo psichologija. Asociatyvinis mąstymo aiškinimas. W. Wundt ir W. James pateikiama mąstymo samprata. Empirinių mąstymo ir kalbos tyrimų pradžia. Wurzburgo mokyklos ir O. Selzo darbų reikšmė. Geštaltinės ir ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 43 psl.
2014 06 28
Bendravimas su sunkiais žmonėmis
Bendravimas su sunkiais žmonėmis mano busimame darbe. Kas yra bendravimas? Poreikis bendrauti. Bendravimas su sunkiais klientais. Pagrindiniai konfliktų sprendimo būdai. Ko tikisi klientai. Ar galima išmokti sėkmingiau bendrauti?
Psichologijos konspektai, Konspektas, 16 psl.
2013 12 12
Jutimai ir suvokimas
Pažintiniai procesai Jutimai ir suvokimas. Jutimų samprata. Skirtumas nuo suvokimo. Pojūtis. Receptoriai. Jutimų charakteristikos (1). Jutimų charakteristikos (2). Jutimų slenksčių samprata. Jutimų klasifikacija (jutiminės sistemos). Rega (2). Regos sistemos samprata. Fotoreceptorių rūšys. Trichromatinė spalvų teorija. Klausa. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 35 psl.
2013 12 13
Konfliktai ir jų sprendimo būdai konspektas
Konfliktai ir jų sprendimų būdai. Vidiniai asmenybės konfliktai. Norų priimtinų alternatyvų konfliktas. Priešingybių konfliktas. Nepriimtinų alternatyvų ( vengimo ) konfliktas. Vidinių asmenybės konfliktų sprendimas. Atvirkštinis reagavimas. Tarpasmeniniai konfliktai Konflikto struktūra Tarpasmeniniai konfliktai. Konflikto ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2015 01 29
Psichologijos šakos
Įvadas. Fundamentaliosios psichologijos šakos. Bendroji psichologija. Socialinė psichologija. Amžiaus tarpsnių arba raidos psichologija. Zoopsichologija. Medicininė psichologija ir kitos susiję šakos. Taikomosios psichologijos mokslo šakos. Darbo ir inžinerinė psichologija. Karo psichologija. Pedagoginė psichologija. Šeimos ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 18 psl.
2013 05 19
Žmogaus evoliucijos psichologijos konspektas
Įgimti kinezės , taksiai , nesąlyginiai refleksai somatiniai tonusiniai , faziški , vegetaciniai , instiktai. Jie nereikalauja išankstinio mokymosi , jie paveldimi. Zoopsichologija Lietuvoje. Nesąlyginiai refleksai. Instinkto modeliai. Išmokimų rūšys. Gyvūnų intelektinė veikla. Gyvūnų intelektinės veiklos pasireiškimo būdai. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 18 psl.
2016 06 05