Psichologijos referatai

787 dokumentai
Konfliktai ir jų sprendimo būdai
Turinys. Įvadas. Konfliktai ir jų sprendimao būdai. Konflikto samprata. Konfliktų tipai. Konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų prevencija. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Konfliktai yra neišvengiami ir jie kyla tada, kai susiduriame su norų, poreikių, nuomonių skirtumais. Konfliktų ne visada galima ir net ne visada reikia ...
Psichologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 02 07
Savianalizė Savęs link
Savarankiško darbo užduotis. Savarankiškas darbas – savianalizė „Savęs link“. Tikslas – gebėti taikyti įgytas žinias savistabai, saviraiškai, savikontrolei. Įvadas. Iš kur aš esu? Koks aš esu žmogus? Tarpininkas. Problemos. Negalime reikalauti. Rekomenduojamos veiklos sritys. Ko aš siekiu? Mano poreikiai ir motyvai. Kaip man ...
Psichologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2014 12 01
Savianalizė. Savęs pažinimas
Savianalizė yra atliekama tam, kad galėtume geriau save pažinti. Dažnai sužinome apie save naujų dalykų ir tai mums padeda geriau pažinti save. Rašant šią savianalizę sužinojau daug įdomių dalykų apie save, sugebėjau geriau save pažinti ir išanalizuoti savo elgesį tam tikrose situacijose. Tai buvo tikrai naudinga patirtis ir ...
Psichologijos referatai, Referatas, 3 psl.
2011 02 08
Konfliktinės situacijos analizė
Įvadas. Konfliktinės situacijos analizė. Konfliktinė situacija tarp pirkėjo ir pardavėjo. Konfliktinės situacijos aprašymas. Konfliktinės situacijos analizės protokolas. Išvados. Žmogus gyvena visuomenėje ir visą savo gyvenimą dalyvauja įvairiausiuose tarpasmeniniuose santykiuose (šeimyniniuose, asmeniniuose, darbiniuose, ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 psl.
2011 01 10
Savęs, kaip asmenybės, analizė verslo aplinkoje referatas
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Teorijos dėstymas ir individualiai atliktų psichologinių diagnostinių testų ir klausimynų rezultatų analizė. Temperamentas, jo tipai. Charakterio tipas. Savęs vertinimas. Poreikiai. Vertybinės nuostatos. Darbo motyvacija. Vidiniai konfliktai. Asmenybės brandumas. Ego būsenos / pozicijos ...
Psichologijos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 10 26
Komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė
Komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė. Turinys. Komunikacijos proceso stebėjimas. Stebėjimo duomenų analizė. Stebėto asmens charakteristika. Komunikacijos proceso situacijos aprašymas. Ko siekė stebimas asmuo. Kaip pavyko pasiekti tikslo. Komunikacijos proceso stebėjimo protokolas. Naudota literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 8 psl.
2010 03 03
Darbuotojų skatinimo sistema įmonėje
Darbuotojų skatinimo sistema įmonėje. Įvadas. Situacinis vadovavimassituacinio vadovavimo modelis. Paramos teorija. Veiksmingi paramos tipai. Paramos teorijos įvertinimas. Elgesio požiūrių taikymo vadovavimui įvertinimas. Pasiūlymai įmonės motyvacijos sistemos tobulinimui. Išvados. Literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 02 18
Mokinio asmenybės bruožų vertinimo ir jo savijautos klasėje tyrimo rezultatų analizė
Mokinio asmenybės bruožų pažinimas ir vertinimas. Mokinio savijautos klasėje tyrimas. Mokinio asmenybės bruožų vertinimo ir jo savijautos klasėje tyrimo rezultatų analizė ir išvados. Savęs kaip būsimojo pedagogo pažinimas. Pirmąją pedagoginės praktikos dieną užbaikite sakinius. Po vestos savo pamokos ar renginio užbaikite ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 psl.
2014 01 19
Maslow poreikių piramidė
Kurioje A. Maslow piramidės vietoje Jūs esate? Kokių poreikių patenkinimas Jums aktualiausias? Kokią konflikto sprendimo strategiją dažniausiai naudojate? Pateikti konkrečią tai iliustruojančią situaciją iš savo patirties. Kokie Jūsų gyvenimo būdo ypatumai didina streso riziką ir kaip bandote sumažinti streso poveikį? Kokius ...
Psichologijos referatai, Referatas, 3 psl.
2010 12 15
Konflikto analizė
Komunikacijos proceso stebėjimo protokolas. Stebėjimo duomenų refleksija. Konfliktines situacijos analizė. Konfliktinės situacijos analizės protokolas. Konfliktines situacijos refleksija. Norėčiau pradėti nuo to, kad susipyko du kaimynai dėl paprasto nieknieko. Berniukai konfliktuoti pradėjo visiškai netikėtai, ir aš, supratęs , jog ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 psl.
2011 05 17
Atminties tyrimas: Ebbinghaus‘o kraštų efekto nustatymas, pirmumo ir naujumo efektų naikinimas
Atminties tyrimas: ebbinghaus‘o kraštų efekto nustatymas, pirmumo ir naujumo efektų naikinimas. Įvadas. Tyrimo metodika. Rezultatai. Kreivė su priekio ir galo efektais. Tyrimo rezultatai naikinant pirmumo efektą. Tyrimo rezultatai naikinant naujumo efektą. Rezultatų aptarimas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 8 psl.
2013 05 21
Darbuotojų motyvacija ir jos poveikis darbo kokybei
Įvadas. Darbo motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Darbo motyvacija. Motyvų esmė ir funkcijos. Darbuotojų motyvacijos modelis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 06 18
Vadovo kompetencija ir jos įtaka darbuotojų veiklai
Valdymo psichologijos savarankiškas darbas. Vadovo kompetencija ir jos įtaka darbuotojų veiklai. Įvadas. Kompetencijos samprata. Pagrindiniai efektyvaus vadovo kompetencijų klasteriai. Vadybinių kompetencijų taikymas organizacijose. „ką pamatome apsisukę 360 laipsnių kampu? “ straipsnio apžvalga. Lietuvos įmonių vadovų intelekto ...
Psichologijos referatai, Referatas, 12 psl.
2012 10 27
Asmenybės raida pagal Eriko Eriksono teoriją
Asmenybės raida pagal Eriko Eriksono teoriją. E. Eriksono gyvenimo apybraiža. E. Eriksono asmenybės vystymosi teorijos "aštuoni amžiai". Pamatinis pasitikėjimas arba nepasitikėjimas (0-1,5 m. Amžius, kūdikystėje. Autonomija ar abejonė ir gėda (1,5 - 3 m. Amžius, ankstyvoji vaikystė). Iniciatyva ar kaltė (3-6 m. Amžius, vaikystė). ...
Psichologijos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 03 03
Miegas ir miego sutrikimai referatas
Referatas apie miegą. Įvadas. Miego samprata. Kas yra miegas? Kodėl miegas yra svarbus? Miego mechanizmas. Miego stadijos. Miego tipai. Bendros miego higienos taisyklės. Miego sutrikimai. Insomnija (nemiga). Hipersomnija (mieguistumas). Miego apnėja. Narkolepsija. Parasomnijos. Parasomnijos, kylančios gilaus miego fazėje (ne rem fazėje):. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 02 19
Streso įveikimo ir valdymo būdai
Įvadas. Stresas. Streso simptomai. Streso įveikimo būdai. Dar keli būdai kaip įveikti stres. Išvados. Literatūros sarašas.
Psichologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 05 19
Evoliucinės psichologijos referatas gyvūnų elgesio ir psichikos adaptacinė funkcija
Evoliucinės psichologijos referatas gyvūnų elgesio ir psichikos adaptacinė funkcija.
Psichologijos referatai, Referatas, 5 psl.
2015 04 21
Įvaizdis ir jo kūrimas
Įvaizdis ir jo kūrimas. Įvadas. Įvaizdžio psichologija. Apranga ir įvaizdis. Bendravimas, svarbi įvaizdžio dalis. Organizacijos įvaizdžio formavimas. Organizacijos įvaizdžio kūrimo prielaidos. Įvaizdžio svarba kuriant organizacijos įvaizdį. Organizacijos įvaizdžio kūrimo modelis. Ryšiai su visuomene kuriant organizacijos ...
Psichologijos referatai, Referatas, 18 psl.
2013 05 05
Neverbalinis bendravimas referatas
Įvadas. Bendravimo būdai. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Kūno kalba. Apranga bei išvaizda. Mūsų turimi daiktai. Prisilietimai. Garsiniai būdai. Kalba. Bendravimo manieros. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 03 28
Stroop efekto tyrimas
Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 10 23
Virtualus bendravimas internetu
Referatas apie virtualų bendravimą internetu. Bendravimas internetu. Virtualaus bendravimo susirašinėjant ypatumai. Anonimiškumas. Kokie gali būti virtualaus bendravimo tikslai? Elektroninis paštas. Forumas. Tinklaraščiai. Pokalbiai. Skype. Žiniatinkliai.
Psichologijos referatai, Referatas, 6 psl.
2012 05 20
Emocijos referatas. Emocijų būsenos, funkcijos ir valdymas
Įvadas. Emocijų būsenos. Afektas. Aistra. Baimė. Depresija. Empatija. Frustracija. Nerimas. Nuotaika. Stresas. Užuojauta. Emocijų funkcijos. Emocijų valdymas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 01 23
Protinė ir psichinė negalia
Įvadas, problemos pristatymas. Bendravimo ypatumai. Požiūris į negalią. Pasekmės ir neįgaliųjų problemos. Išvados. Literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 6 psl.
2013 11 26
Senatvė referatas
Įvadas. Senatvės pradžia. K. G. Jungo teorija. E. Eriksono teorija. Senatvės tipai. Senatvės užduotys. Raidos psichologų mintys apie senatvę. Išvados. Literatūros sąrašas. Tikslas. Sužinoti, kaip keičiasi žmogus, sulaukęs senatvės. Uždaviniai. Išsiaiškinti, kada prasideda senatvė. Sužinoti,kaip senatvė paveikia žmogų.
Psichologijos referatai, Referatas, 12 psl.
2012 04 10
Benravimas ir konfliktai
Įvadas. Bendravimas. Kas yra bendravimas. Bendravimo tipai. Verbalinis bendravimas? Bendravimas raštu. Neverbalinis bendravimo būdas. Konfliktai. Konfliktų rūšys. Konfliktų priežastys. Konfliktų pasekmės. Tarpasmeninių konfliktų sprendimas. Konfliktų strategijos. Trečiojo asmens vaidmuo sprendžiant konfliktą. Išvados. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 16 psl.
2011 03 21
Skyrybos
Įžanga. Bendri skyrybų bruožai. Skyrybų priežastys. Dažniausiai pasitaikančios skyrybų priežastys ir jų motyvai. Charakterių nesutapima. Skyrybų pasekmės. Skyrybų pasekmės sutuoktiniams. Skyrybų pasekmės vaikams. Kaip išvengti skyrybų. Išvados. Bedrame šeimos gyvenimo kelyje sutuoktinių tykoja daugybė pavojų, vargų ir ...
Psichologijos referatai, Referatas, 9 psl.
2011 06 21
Bendravimas - žmogaus vertybė
Įvadas. Žmogaus vertybės sąmprata. Žmonių bendravimo būdai. Akių kontaktas. Asmeninė erdvė. Bendravimo efektyvumas. Bendravimas – abipusis procesas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos referatai, Referatas, 19 psl.
2013 01 03
Intelektas referatas
Įvadas. Intelekto samprata. Intelekto struktūra. Intelektas: paveldėjimo ir aplinkos įtakos darinys. Intelekto vertinimai. Išvados. Santrauka. Literatūros sąrašas. Protas – žmogaus prisitaikymą ir išlikimą garantuojanti savybė, nuo seno tirinėjama filosofų ir mokslininkų. Protas dažnai yra lyginamas su intelektu (protas = ...
Psichologijos referatai, Referatas, 16 psl.
2011 11 22
Konfliktai ir jų sprendimas
Įvadas. Tarpasmeniniai ir organizaciniai konfliktai. Tarpasmeninių konfliktų sprendimo būdai. Organizacinių konfliktų sprendimo strategijos. Išvados.
Psichologijos referatai, Referatas, 7 psl.
2012 09 24
Charakteris ir temperamentas
Įvadas. Charakteris. Charakterio sąvoka. Charakterio struktūra ir komponentai. Charakterių klasifikacija. Charakterio formavimasis ir jo išraiška. Temperamentas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 02 29