Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas


Lygintuvinis diodas. Puslaidininkinio diodo tyrimas. Lygintuvinio diodo charakteristika. Diodu grafikai. Diodo voltamperine charakteristika. Puslaidininkiniai diodai referatas. Puslaidininkinio diodo tyrimas atsakymai. Voltamperine charakteristika grafikas. Lygintuvinis diodas charakteristikos. Lygintuviniai diodai voltamperine charakteristika.

Fizikos laboratorinis darbas. Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas. Tikslas: išmatuoti puslaidininkio lygintuvinio diodo voltamperinę charakteristiką, askaičiuoti lyginimo koeficientą ir nubrėžti jo priklausomybės nuo įtampos grafiką; iš voltamperinės charakteristikos įvertinti p-n sandūros kontaktinį potencialų skirtumą. Priemonės: nuolatinės srovės šaltinis, sinusinių virpesių generatorius, oscilografas, mikroampermetras, miliampermetras, voltmetras, varžynai, komutatorius, puslaidininkinis lygintuvinis diodas. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Skaičiavimo rezultatai. Išvados. Naudota literatūra.


Voltamperinė charakteristika grafikas nr. 1 įtampai u didėjant praporcingai didėja ir srovė ipr, tačiau matuojant iužt, įtampai esant 2-3 v nedidėja, (išlieka tolygi), įtampai padidėjus, kaip matyti iš grafiko nr. 1 srovė staiga padidėja, ir nuo šios ribos srovė įpatingai greitai didėja. Didžiausias koeficientas k yra mažoje įtampoje, įtampą didinant koeficientas k mažėja, pasiekus 5 v įtampą, ir daugiau koeficientas k tampa labia mažas lyginant su pradiniu. Grafikas nr. 3 pralaidžios krypties voltamperinė charakteristiką mastelyje ln ipr=f(u), kaip matyti iš grafiko, visada tolygiai „lanko“ trajektorija kyla teigiama kryptimi.

Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas . (2012 m. Balandžio 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/puslaidininkio-lygintuvinio-diodo-tyrimas.html Peržiūrėta 2016 m. Spalio 26 d. 08:44