Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas


Puslaidininkinio diodo tyrimas. Puslaidininkinio lygintuvinio diodo tyrimas. Elektromagnetizmas. banginė ir kvantinė optika. atomo branduolio ir puslaidininkių fizika. Lyginimo diodo voltamperine. Laboratorinis darbas 25. Sandūros kontaktinio potencialo didumas. Puslaidininkio lygintuvinio diodi tyrimas. Mikroampermetras. Tunelinio diodo tyrimas. Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas vgtu.

Fizikos laboratorinis darbas. Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas. Išmatuoti puslaidininkinio lygintuvinio diodo voltamperinę charakteristiką, apskaičiuoti lyginimo koeficientą ir nubrėžti jo priklausomybės nuo įtampos grafiką`; iš voltamperinės charakteristikos įvertinti pn sandūros kontaktinį potencialų skirtumą. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Rezultatai. Skaičiavimai. Išvada. Literatūra.


Tikslas:

Priemonės: nuolatinės srovės šaltinis, sinusinių virpesių generatorius, oscilografas, mikroampermetras, miliampermetras, voltmetras, varžynsujungiame elektros grandinę. Pralaidžiąja kryptimi srovė matuojama miliampermetru, užtvarine – mikroampermetru.

įjungę jungiklį potenciometru keičiame įtampą, kurios didumą rodo voltmetras, o srovės didumą – miliampermetras arbanubrėžiame pralaidžios krypties voltamperinę charakteristiką mastelyje lnipralaid. = f(u) ir ekstrapoliavę tiesinę dalį į įtampų ašį įvertiname pn sandūros kontaktinio potencialo v0 didumą.

Apskaičiuojame v0 pagal 910 lygybę ir palyginame su eksperimentu (pusišvada: išmatavome puslaidininkinio lygintuvinio diodo voltamperinę charakteristiką, apskaičiavome lyginimo koeficientą ir nubrėžėme jo priklausomybės nuo įtampos grafiką`; iš voltamperinės charakteristikos įvertinome pn sandūros kontaktinį potencialų skirtumą.

Literatūra: n. Astrauskienė ir kt. elektromagnetizmas. Banginė ir kvantinė optika. Atomo, branduolio ir puslaidininkių fizika 1997m. ; a. Tamašauskas, j. Vosylius fizika 2 1989m.

Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas. (2010 m. Kovo 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/puslaidininkiu-lygintuvinio-diodo-tyrimas.html Peržiūrėta 2016 m. Spalio 28 d. 20:57