Radausko eilėraščio analizė


Lietuvių skaidrės. Poetas-poeziją kuriantis žmogus. Visuomenės požiūris į poetą („Iš mūsų juokias padavėjos“). Eilėraščio pasaulis pilnas ironijos ir tuo pačiu optimizmo. Eilėraštyje dominuoja ironija, pašaipumas. Eilėraščio ,,Poetas arba katastrofa" kalbantysis yra poetas. Kodėl poetų niekas. Labai daug meninių priemonių Epitetai („Mums tik vidurnakčio mergaitės“. Linksmumas Optimizmas Maksimalizmas Drąsa Švelnumas Savotiškumas. Balta-Tai angelų spalva. Siejama su šventumu, reiškia tyrumą. Visuomenės žmonės skirtingai priima poetus, bet dažniausiai, į juos žvelgiama neigiamai. Ironija-paslėpta pajuoka, žodžio ar frazės vartojimas perkeltine reikšme, priešinga tiesioginei. Personifikacija- daiktų, gyvosios arba negyvosios gamtos reiškinių, abstrakčių sąvokų sudvasinimas, sužmoginimas. AČIŪ UŽ DĖMESĮ !!! ?

Radausko eilėraščio analizė. (2015 m. Vasario 18 d.). http://www.mokslobaze.lt/radausko-eilerascio-analize.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 17 d. 09:00