Raštvedybos savarankiški darbai

21 dokumentas
Dokumentų rengimas ir panaudojimas
Dokumentų valdymas. Įvadas. Darbo tikslas. Dokumentų tekstams keliami reikalavimai. Dokumentų registravimas ir tvarkymas. Teisės aktų įforminimas. Dokumentų saugojimas. Dokumentų saugojimo terminai. Dokumentų naikinimas. Dokumentų spausdinimas. Dokumentų pasirašymas. Dokumentų pavyzdžiai. Išvados. Literatūros sąrašas. Dokumentų ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 psl.
2015 02 24
Organizacijos dokumentų valdymas
Organizacijos dokumentų valdymas. Įvadas. Organizacijos pristatymas. Įmonės organizacinė struktūra. Veiklos dokumentų valdymo sistema. Įmonės dokumentų rengimo kokybė. Išvados. Literatūros šaltiniai. Priedai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas suteikti kasmetines atostogas. Įsakymas ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 psl.
2013 04 14
Darbuotojų atleidimas iš darbo
Įvadas. Teorinė dalis. Darbdaviai, darbuotojai ir darbo sutartys. Darbuotojų atleidimas iš darbo (darbo sutarties nutraukimas). Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbuotojų skaičiaus mažinimas. Sutarties nutraukimas dėl darbo pareigų pažeidimo. Apribojimai ir garantijos atleidžiant iš darbo. Darbo sutarčių nutraukimo ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2014 03 03
Dokumentų rašymas
Verslo korespondencijos ir raštvedybos savarankiškas darbas. Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). Raštas (pavyzdys). Aktas (pavyzdys). Pažyma (pavyzdys). Protokolas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas (pavyzdys). Gyvenimo aprašymas (pavyzdys). Motyvacinis laiškas (pavyzdys).
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2013 05 05
DNB banko dokumentų valdymo analizė
Įvadas. Akcinės bendrovės dnb banko pristatymas. AB „DNB“ banko juridinis statusas. AB DNB banko veiklos sritis. AB DNB banko valdyba. Ab dnb banko dokumentų valdymo sistema. AB DNB banko dokumentų valdymo organizavimas. Dokumentų valdymo procedūrų ab seb banke kokybės analizė. Dokumentų rengimo analizė. Dokumentų tvarkymo ir ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2016 04 13
Dokumentų valdymas savarankiškas darbas
Įvadas. AB ,, Pieno žvaigždės“ charakteristika. Veiklos dokumentai Prašymas dėl priėmimo į darbą. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl atleidimo. Pareigybiniai nuostatai. Įsakymas dėl įgaliojimų suteikimo. Rekomendacija. Pažyma apie pelną. Protokolas. Nurašymo aktas. Dokumentacijos planas. Išvados.
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 psl.
2014 11 03
Parengti dokumentai
Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). RAŠTAS (pavyzdys). AKTAS (pavyzdys). PAŽYMA (pavyzdys). Protokolas (pavyzdys). Protokolo priedas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas (pavyzdys). Gyvenimo aprašymas (pavyzdys). Motyvacinis laiškas (pavyzdys).
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 psl.
2015 06 14
Dokumentų valdymas savarankiškas
Įvadas. Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Prašymas. Dėl kasmetinių atostogų. Įsakymas. Dėl julijos adomaitytės atleidimo iš darbo. Įsakymas. Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo. Akcinės bendrovės „Lesto“. Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija. Dėl seminaro organizavimo. Dėl suteikiamų ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 psl.
2014 11 08
Banko charakteristika ir veiklos dokumentai
Akcinės bendrovės „b“ bankas charakteristika ir veiklos dokumentai. Įvadas. Akcinės bendrovės ,,b“ bankas charakteristika. Ab ,,b“ bankas veiklos dokumentai. Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Prašymas. Dėl atostogų suteikimo. Europinis gyvenimo aprašymas (europass). Dėl sąskaitos apmokėjimo. Įsakymas. Dėl aurikos ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 psl.
2013 03 11
Dokumentų valdymo savarankiškas darbas projektas
Įvadas. Teorinė dalis. Uab „Judex spauda“ charakteristika. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Organizacijos struktūra. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Dokumentų valdymo sistemų naudingumas organizacijos valdyme. Elektroninių dokumentų valdymo aktualijos. ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 31 psl.
2016 01 16
Kursinio darbo reikalavimai
Kursinio darbo reikalavimai. Kursinio darbo sudėtis. Teksto tvarkymas darbu spaudinimas. Titulinio lapo pavizdys. Tekstinio dokumento lapo formatas. Lenteliės sudarymo ir pateikimo pavyzdys. Iliustracijos sudarymo ir pateikimo pavyzdys.
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2017 03 09
Protokolas – vienas iš pagrindinių įmonės dokumentų
Įvadas. Sąvokų, taisyklių ir turinio analizavimas. Sąvokų analizė. Taisyklių aiškinimas. Turinio atskleidimas. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 psl.
2015 04 13
Studijų darbų rašymo principai
Įvadas. Bendrieji studijų darbų tekstų reiklavimai. Studijų darbų struktūra. Studijų darbų įforminimo tvarka. Studijų darbų kalba. Lentelių rengimo tvarka. Paveikslų įforminimo tvarka. Literatūros šaltinių pateikimas tekste. Nuorodų žymėjimas tekste. Literatūros ir šaltinių bibliografiniai įrašai ir pateikimo tvarka. ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 psl.
2013 08 16
Dokumentų valdymo savarankiškas darbas (2)
Įvadas. Prašymas driėmimo į darbą. Prašymas dėl kasmetinių atostogų.
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 psl.
2015 12 13
Dokumentų valdymo kontrolinis darbas
ĮSAKYMAS (pavyzdys). NUTARIMAS (pavyzdys). NUOSTATAS (pavyzdys). RAŠTAS (pavyzdys). AKTAS (pavyzdys). PAŽYMA (pavyzdys). ĮGALIOJIMAS (pavyzdys). PROTOKOLAS (pavyzdys). Protokolo 1 priedas. Protokolo 2 priedas. PRAŠYMAS (pavyzdys). GYVENIMO APRAŠYMAS (pavyzdys). MOTYVACINIS LAIŠKAS (pavyzdys).
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 psl.
2014 01 16
Dokumentų valdymo savarankiškas darbas raštvedyba
Įvadas. Teorinė dalis. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Struktūra. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 psl.
2017 01 11
Dokumentų valdymo dalyko savarankiškas darbas
Teisės aktai. Įsakymas. Nutarimas. Sprendimas. Įstaigos rengimo dokumentai. Prašymas. Įgaliojimas. Protokolas. Raštas. Charakteristika. Gyvenimo aprašymas. Teisės aktais tvirtinamas dokumentas. Individualios įmonės nuostatos. Informacijos šaltinių sąrašas.
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2014 05 30
Pieno žvaigždės dokumentai
Pieno žvaigždės dokumentai.
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 psl.
2016 05 28
Autorinė vertimo sutartis
Autorinė vertimo sutartis Nr. Sutarties objektas. Leidėjo teisės ir pareigos. Savininko teisės ir pareigos. Straipsnis. Kitos sutarties sąlygos. Baigiamosios nuostatos. Šalių adresai ir rekvizitai.
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 psl.
2013 11 21
Raštvedybos ir biuro technikos praktinis darbas
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras transporto ir verslo skyrius raštvedybos ir biuro technikos praktinis darbas. Dokumentų rengimo taisyklės. bendrosios nuostatos. Lt uždaroji akcinė bendrovė „ žiemos kelias “. Viktorija volodkevič. Prašymas dėl atostogu suteikimo. Uždarosios akcinės bendrovės „ žiemos ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2015 12 16
Svetimybės Semantizmai Specialybės kalba ir raštvedyba
Specialybės kalba ir raštvedyba savarankiškas darbas. Pabraukite semantizmus. Pakeiskite juos norminiais atitikmenimis. 2 balai. Pabraukite kirčiuotą skiemenį. Kirčiavimo žodyne pasitikrinkite kirčiuotę. 2 balai. Parašykite šių žodžių šauksmininką. 2 balai. Dalykinis laiškas. 2 balai.
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2017 03 09