Refleksijos

Įvairios refleksijos mokiniams ir studentams. Psichologijos refleksijos.
242 dokumentai
Bendrosios praktikos slaugos refleksija
Tikslas ir uždaviniai Praktikos tikslas. Individualus tikslas. Bendrosios slaugos praktikos refleksija.
Medicinos refleksijos, Refleksija, 5 psl.
2014 10 16
Knygos „Kinas tarp rojaus ir pragaro“ refleksija
Knygos „Kinas tarp rojaus ir pragaro“ refleksija.
Menų refleksijos, Refleksija, 4 psl.
2015 01 28
Dokumentinis filmas „Gajos vaikai“ refleksija
Dokumentinis filmas „GAJOS VAIKAI“. Refleksija.
Pedagogikos refleksijos, Refleksija, 3 psl.
2015 01 29
Socialinio darbo refleksija
Mykolo romerio universiteto. Socialinio darbo katedra. Socialinio darbo refleksija.
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 2 psl.
2013 07 06
Ką aš manau apie mokytoją filme „Mirusių poetų draugija“
Mokytojo J. Keating analizė ką aš manau apie mokytoją filme „Mirusių poetų draugija“. Įvadas. Analizė. Išvados.
Pedagogikos refleksijos, Refleksija, 8 psl.
2014 01 18
Gero gyvenimo modelis
Įvadas. Teorinis problemos pagrindimas. Minčių žemėlapis – gero gyvenimo modelis. Veiksmų planas gero gyvenimo modelio įgyvendinimui. Refleksija. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Technologijų refleksijos, Refleksija, 11 psl.
2014 05 21
Kaip psichologijos žinios gali būti naudingos būsimai mano profesijai
Kaip psichologijos žinios gali būti naudingos busimai mano profesijai.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 2 psl.
2013 05 06
Vaiko slaugos praktikos refleksija
Bendra praktikos analizė.
Medicinos refleksijos, Refleksija, 1 psl.
2014 06 22
Savirefleksija
Įvadas. Savirefleksija tai yra mąstymas apie save. Savirefleksijos užduotimi siekiama. Suvokiu save kaip. Žmogus yra kintanti būtybė. Aprašyti savo asmenines savybes gan sunku. Pasaulis yra gražus ir didelis. Mano akimis pasaulis yra labai platus. Šiame pasaulyje išlikti yra labai sunku. Pasaulis, kaip ir žmogus nuolat kinta. Sąvoka ...
Vadybos refleksijos, Refleksija, 4 psl.
2015 06 01
Nakvynės namų refleksija
Klaipėdos miesto nakvynės namai.
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 4 psl.
2014 03 19
John Kotter ir Holger Rathgeber knygos „Mūsų ledkalnis tirpsta“ recenzija
John Kotter ir Holger Rathgeber knygos „Mūsų ledkalnis tirpsta“ recenzija.
Vadybos refleksijos, Refleksija, 2 psl.
2014 05 05
Laivo švartavimo įranga
Švartavimo (Raištavimo) įranga. Švartavimo špiliai. Kliuzai. Kilpinės juostelės, pusiau kliuzai. Knechtai. Švartavimo lynai. Suktuvai. Fenderiai. Svaidyklės arba spec. Lyno padavimo mechanizmai. Švartavimo įrangos techninė eksplotacija.
Laivybos refleksijos, Refleksija, 12 psl.
2013 12 10
Socialinio darbo pažintinės praktikos savirefleksija Įvadas į socialinį darbą
Pažintinės praktikos savirefleksija. Utenos socialinės paramos centras. Dienos centras neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 2 psl.
2013 11 24
Psichologijos knygos refleksija
Refleksija. Psichologijos savarankiškas darbas.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 4 psl.
2015 04 01
Knygos Viktor E. Frankl „Žmogus ieško prasmės“ refleksija
Viktor E. Frankl „Žmogus ieško prasmės“ refleksija analizė.
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 4 psl.
2014 04 26
Kinas tarp rojaus ir žemės' Knygos refleksija
Socialinių mokslų kolegijos komunikacijos katedra mittos knygos „ kinas tarp rojaus ir pragaro “ refleksija. „ Kinas tarp rojaus ir pragaro “.
Kino refleksijos, Refleksija, 4 psl.
2015 12 18
Darbuotojų instruktavimo tvarka ir dokumentacija
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų. Rengimo ir instruktavimo tvarka. Instruktavimo tvarkos pasirinkimo galimybės. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų turinio taisymas. Darbuotojų instruktavimo tvarka. Įvadinis instruktavimas. Pirminis instruktavimas darbo vietoje (toliau – pirminis instruktavimasPeriodinis ...
Saugos refleksijos, Refleksija, 10 psl.
2014 11 11
Metodologija lyginamasis tyrimas
Lyginamųjų tarptautinių tyrimų. Metodologija ir jos taikymas. Įvadas. Lyginamųjų tarptautinių tyrimų metodologijos esminės organizavimo nuostatos. Tyrimo imtis taikant lyginamųjų tyrimų metodologiją. Tyrimo ir rezultatų patikimumas. Duomenų rinkimo eiga. Instrumentai ir analizių eiga. Iliustracija pavyzdžiu. Literatūra.
Viešojo administravimo refleksijos, Refleksija, 10 psl.
2015 02 26
Moralinių vertybių svarba šiuolaikinėje visuomenėje
Moralinių vertybių svarba šiuolaikinėje visuomenėje.
Filosofijos refleksijos, Refleksija, 2 psl.
2014 04 30
Refleksija apie stiprybę
Sunkumai skatina tobulėti.
Filosofijos refleksijos, Refleksija, 2 psl.
2014 03 23
Refleksija perskaičius knygą Danutė Gailienė „Jie neturėjo mirti savižudybės Lietuvoje“
Kaip sekėsi skaityti knygą. Ką suvokiau apie pagalbą išgyvenantiems krizes. Kas buvo įdomu ? Nustebino. Su kuo nesutinku. Kurios pateiktos mintys man priimtinos , aktualios ? Parašykite pagrindines įžvalgas kilusias perskaičius knygą.
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 3 psl.
2015 03 30
Komunikacijos proceso stebėjimo refleksija
Komunikacijos proceso stebėjimo refleksija. Stebėjimo duomenų aprašymas ir analizė. Stebėtos situacijos aprašymas. Komunikacijos proceso eiga. Šis komunikacijos procesas nepavyko dėl to, kad.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 psl.
2014 05 18
Refleksija apie knygą Skrydis be sparnų
Refleksija apie knygą „Skrydis be sparnų“.
Lietuvių refleksijos, Refleksija, 4 psl.
2014 03 25
A. Mittos knygos „Kinas tarp rojaus ir pragaro“ refleksija
Socialinių mokslų kolegijos reklamos kūrimo studijų programa. Mittos knygos „ kinas tarp rojaus ir pragaro “ refleksija.
Kino refleksijos, Refleksija, 4 psl.
2017 01 12
Filmo “Nugalėti AIDS“ refleksija
Filmo “Nugalėti AIDS“ refleksija.
Kino refleksijos, Refleksija, 1 psl.
2013 12 23
Filmo Medžioklė refleksija
Mykolo romerio universiteto viešojo saugumo fakulteto humunitarinių mokslų katedra.
Pilietiškumo refleksijos, Refleksija, 3 psl.
2017 01 21
Knygos savirefleksija „Oskaras ir ponia rožė“
Knygos „oskaras ir ponia rožė“. Savirefleksija.
Etikos refleksijos, Refleksija, 2 psl.
2014 05 29
Autoriaus A. Mittos knygos „Kinas tarp rojaus ir pragaro“ refleksija
Autoriaus A. Mittos knygos „Kinas tarp rojaus ir pragaro“ refleksija.
Lietuvių refleksijos, Refleksija, 4 psl.
2017 01 24
Viešojo administravimo etika
Įvadas. Svarbiausi valstybės tarnautojų etikos principai. Etiškas sprendimų priėmimas atliekant tarnybines užduotis. Valstybės tarnautojų atsakomybė. Profesinė etika. Teisėsaugos pareigūno profesinės etikos ypatumai. Tarnybinis pranešimas apie etikos pažeidimus. Tarnybos ekstremaliomis sąlygomis etika. Išvados.
Viešojo administravimo refleksijos, Refleksija, 14 psl.
2014 01 06
Asocialiaus elgesio psichologija knygos analizė
Asocialiaus elgesio psichologija knygos analizė. Refleksija Herbjorg Wassmo Stiklinė pieno. Frustracijos agresijos teorija. Freudo agresijos teoriją. Dodge’o agresijos teoriją. Tikslų išaiškinimas.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 4 psl.
2015 03 20