Reklamos efektyvumas Norfa


Marketingo kursinis darbas. Įvadas. Bendrieji reklamos aspektai. Reklamos samprata. Reklamos tikslai, funkcijos ir klasifikacija. Reklamos vieta marketinge. Pagrindinės reklamos priemonės ir jų panaudojimo kryptys. Reklama spaudoje. Reklama laikraščiuose. Reklama žurnaluose. Reklama televizijoje. Reklama internete. Radijo reklama. Lauko (išorinė) reklama. Demonstracinės reklamos formos. Reklamos efektyvumas. Socialinis reklamos efektyvumas ilgalaikiu laikotarpiu. Ekonominio reklamos efektyvumo įvertinimas. Psichologinis reklamos efektyvumas. Literatūros išvados. Reklamos efektyvumas uab „ norfos mažmena“ tyrimo metodai. „Norfos mažmena“ pristatymas. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė. Tyrimo išvados ir siūlymai. Literatūros sąrašas.


Darbo problema – neaišku ar visada UAB „Norfos mažmena” reklama būna efektyvi.

Darbo aktualumas - kiekvienos įmonės pagrindinis tikslas yra gauti kuo didesnį pelną. Reklama būna sėkminga tada, kai reklamos ekonominis efektas būna nemažesnis už planuojamas jos išlaidas. Taigi šiuo darbu ir noriu ištirti ar UAB „Norfos mažmena” reklama yra efektyvi.

Darbo objektas – UAB “Norfos mažmena” reklamos efektyvumas.

Darbo tikslas – išanalizuoti UAB „Norfos mažmena“ reklamos efektyvumą.

Darbo uždaviniai:

•išanalizuoti bendruosius reklamos aspektus;

•aptarti reklamos vietą marketinge;

•išsiaiškinti reklamos priemones;

•įvertinti reklamos efektyvumą.

Darbo metodas – mokslinės ir metodinės literatūros analizė bei kiekybinis tyrimas.

Darbą sudaro dvi dalys: mokslinės metodinės literatūros analizė ir kiekybinio tyrimo analizė.

Reklamos efektyvumas Norfa. (2014 m. Sausio 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/reklamos-efektyvumas-norfa.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 14 d. 08:14