Relacje bank a przedsiebiorstwo


Lenkų kalbos diplominis darbas. Podstawowe przesłanki relacji bank-przedsiębiorstwo. Rachunek bankowy podmiotu gospodarczego. Rodzaje rachunków bankowych. Ogólne zasady otwierania i prowadzenia rachunku. Kredyt w rachunku bieżącym. Sposoby rozliczeń pieniężnych. Porównanie sposobu prowadzenia rachunków proponowanych Przez różne banki. Lokaty terminowe – rodzaje. Porównanie warunków lokowania wolnych środków W różnych bankach komercyjnych. Kredytowanie działalności gospodarczej. Rodzaje kredytów bankowych. Zasady udzielania i korzystania z kredytu. Wymagane zabezpieczenia kredytu. Porównanie warunków udzielania i korzystania z kredytów Oferowanych przez poszczególne banki komercyjne. Zakończenie. Spis literatury. Spis tablic, spis rysunków. Spis załączników.

Relacje bank a przedsiebiorstwo. (2014 m. Gruodžio 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/relacje-bank-a-przedsiebiorstwo.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 16 d. 09:56