Rinkodaros darbas Vartotojų nuomonė apie prekę - cukrų


Marketingo savarankiškas darbas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Vartotojų elgsenos teoriniai aspektai. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Kultūra. Įtakos grupė. Šeima. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Suvokimas. Patirtis. Nuomonė. Poreikis. Vartotojų elgsenos tyrimo duomenų analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Naudota literatūra.


Darbo tikslas – išanalizuoti vartotojų nuomonę apie cukrų.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti vartotojų elgsenos teorinius aspektus.

Pateikti cukraus vartotojų elgsenos tyrimo rezultatus.

Darbo objektas – vartotojų elgsenos vertinimas.

Darbo metodai - mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, duomenų kaupimas, susisteminimas, lyginamoji analizė.

Darbo apimtis – darbą sudaro 21 puslapis, 14 paveikslų, 3 informacijos šaltiniai.

Išanalizavus mokslinę literatūrą apie vartotojų elgseną, ją įtakojančius veiksnius, gilesnei vartotojų elgsenos analizei buvo pasirinktas empirinis tyrimas – anketinė apklausa Atliekant vartotojų elgsenos tyrimą, kaip ir bet kokį kitą marketingo tyrimą, svarbu aiškiai suformuluoti, ko juo siekiama.

Populiariausias ir plačiausiai taikomas vartotojų elgsenos tyrimo metodas yra anketinė apklausa. Taikant šį metodą, per trumpą laiką ir nedidelėmis lėšų sąnaudomis, galima apklausti daug respondentų.

Atliekant tyrimą siekta numatyti vartotojų elgsenos ypatybes, sužinoti susiformavusią vartotojų nuomonę apie cukrų, jo kainas.

Atlikus anketinę apklausą buvo gauti tyrimo rezultatai, kuriais remiantis galima išanalizuoti vartotojų nuomonę apie produktą – cukrų.

Tyrimo metu domėtasi kiek respondentų vartoja cukrų.

Šioje anketinėje apklausoje dalyvavo įvairaus amžiaus bei iš įvairių socialinių sluoksnių respondentai. Pagal lytį atsakiusių į klausimus daugiau buvo vyrų. Dėl prekės ženklo ar taikomų akcijų su nuolaidom respondentų nuomonės išsiskyrė. Didžioji dalis apklaustųjų cukrų vartoja kiekvieną dieną po 2-3 šaukštelius.

Išanalizavus vartotojų elgsenos teorinius aspektus paaiškėjo, jog vartotojų sprendimas priklauso nuo demografinių kriterijų (amžiaus, lyties, išsilavinimo, pajamų, šeimyninės padėties, užsiėmimo). Taip pat nustatyta, kad vartotojų sprendimą lemia vidiniai arba psichologiniai (suvokimas, požiūris, žinios, asmenybė, gyvenimo būdas, įsitraukimas, vertybės, supratimas, motyvacija), išoriniai (aplinka, kultūra, įtakos grupės, šeima, socialinė klasė) marketingo (produktas, kaina, vieta, rėmimas) bei situaciniai veiksniai (pirkimo tikslas, laikas, situacinė būklė).

Rinkodaros darbas Vartotojų nuomonė apie prekę - cukrų. (2015 m. Birželio 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/rinkodaros-darbas-vartotoju-nuomone-apie-preke-cukru.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 21 d. 17:52