Rinkos pusiausvyra


Ekonomikos savarankiškas darbas. Įvadas. Pasiūla. Paklausa. Rinkos pusiausvyra. -Atvejai, kai rinkos pusiausvyra nesusidarys. Pusiausvyros tyrimas. -Išvados. Naudota literatūra ir informacijos šaltiniai.


Šio darbo tikslas – išanalizuoti rinkos pusiausvyros susidarymo mechanizmą, paklausos ir pasiūlos veiksnius, įtakojančius rinkos pusiausvyrą bei jos kitimo tendencijas. Taip pat siekiama išanalizuoti pasiūlos ir paklausos atvejus, vyriausybei įtakojant rinkos pusiausvyros kainą.

Uždaviniai:

• pristatyti paklausos ir pasiūlos rinkos mechanizmą, suformuluoti sąlygas, kurios yra reikalingos rinkos pusiausvyros susidarymui;

•nustatyti ir išanalizuoti paklausą ir pasiūlą lemiančius veiksnius;

•išanalizuoti paklausos ir pasiūlos pokyčių įtaką pusiausvyros kainai ir kiekiui;

Darbo objektas – prekės kainos ir jos perkamo ir parduodamo kiekio pusiausvyra rinkoje, jos transformacija kintant ekonominėms sąlygoms.

Rinkos pusiausvyra. (2013 m. Spalio 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/rinkos-pusiausvyra.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 17 d. 15:10