Rotorinis trupintuvas kursinis darbas


Inžinerijos kursinis darbas. Įvadas. Smūginio veikimo trupintuvo pagrindinių parametrų skaičiavimas. Trupinimo kamera. Elektros variklio parinkimas. Plytos skaičiavimas. Diržinė pavara. Diržinių pavarų skaičiavimas. Guolių parinkimas. Veleno atsparuminis skaičiavimas. Literatūra.


Dr − rotoriaus skersmuo, Dr= 600 mm; trupinimo laipsnis i = 25; našumas Q = 90m3/h;

Ji apibudinama priimamuoju lataku, taip pat forma ir padėtimi atspindinčiu plokštės paviršiumi. Priimamojo latako koordinates apibūdinamos posvirio kampu su horizontale FG = 45° (45 laipsnių kampas pasirinktas todėl, kad nesudarytų kamščių, slystu gerai i darbine kamera tiek sausa tiek šlapia), latako pastatymo kampu F = 25 (25 laipsniai pasirinkti todėl, kad medžiaga susidurusi su plaktuku nepatektu atgal iš priimamojo latako).

Pagal smūgio teoriją, masės ma akmuo, susidūręs su daug didesnės masės rotoriumi mr , ir akmens greičiui smūgio kryptimi esant praktiškai lygiam nuliui, smūgio impulsas necentriškai smūgiuojant bus:

čia: ka − atstatos koeficientas, nustatomas rotoriaus ir akmens greičių prieš ir po smūgio santykiu,

e − ekscentricitetas smūgio jėgos pridėties taško ir akmens masės centro;

čia: - aktyvios masės koeficientas, lygus nuskeltos masės dalies ir bendros akmens masės santykiui (β = 0,4 − 0,5 ).

Savo pavarai parenku trapecinius diržus, nes pagrindinis šių diržų pranašumas – maži gabaritai. Kadangi savo trupintuve statysiu vieną variklį, kuris suks abu rotorius, todėl pirmos ir antros pavaros diržinės pavaros skaičiavimas bus vienodas.

Rotorinis trupintuvas kursinis darbas. (2014 m. Spalio 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/rotorinis-trupintuvas-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 25 d. 02:16