Rytų aukštaičių tarmė


Kas tai yra pėdnyčia. Rytu aukštaityje.

Lietuvių skaidrės. Rytų aukštaičių tarmė. Sandra Petraitytė. Aukštaičių tarmė – lietuvių kalbos tarmė. Patarmės. Aukštaičių tarmė pagal. Rytų aukštaičiai. Vilniškiai Uteniškiai Anykštėnai Kupiškėnai Panevėžiškiai Širvintiškiai. Rytų aukštaičiai Vilniškiai E jau r'udenes laik'i. Rytų aukštaičiai Anykštėnai K'elis. Rytų aukštaičiai Panevėžiškiai A mas tur'ejam š'uni. Ypatybės.  Rytų aukštaičiai vietoj dvigarsių am. Kantantas - patenkintas Pednyčia - kojinė Spotkelis – lėkštutė. Petelnė – keptuvė Spavėdnia. AČIŪ UŽ DĖMĖSĮ!


 Rytų aukštaičiai vietoj dvigarsių am, an, em, en taria um, un, im, in (kunda “kanda”, švintas “šventas”, kumpas “kampas”) Kirčiuotas negalūninis balsis a verčiamas o (kolnas “kalnas”, vosara “vasara”) Nekirčiuotoje pozicijoje skiria balsius ẹ - ie. ir o uo (tęvelu, šienelu, žodelu, puodelu „tėveliu, šieneliu, žodeliu, puodeliu“ ) Tvirtapradžiuose ir dvigarsiuose vartojamas balsis o – rotininkuojama (rotαs „ratas“, nomαs „namas“, dorbas „darbas“, doiktαs „daiktas“) Ir daugybė kitų..

Petelnė – keptuvė Spavėdnia – išpažintis Slovikas – stiklainis Čierčkai – dektukai Guzikai – sagos Budilnikas – žadintuvas Koros – šieno vežimas.

Rytų aukštaičių tarmė. (2014 m. Rugsėjo 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/rytu-aukstaiciu-tarme.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 17 d. 11:04