Sandorių statistinė analizė


Statistikos namų darbas. City Service AB sandorių statistinė analizė. Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Skaitinių charakteristikų apskaičiavimas. Vidurkio ir dispersijos pasiklaitinieji intervalai. Hipotezės. Hipotezė apie vidurkio lygybę medianai. Prognozavimo modelis. Išvados.


Nagrinėjamu laikotarpiu (2008- 06- 30 – 2008- 11- 17) iš viso buvo sudaryta 101 sandoris. Taigi nagrinėjamas imties tūris N = 101. Sandorių kitimo dinamika pateikta 1 paveiksle.

Tokiu atveju duomenis tikslinga grupuoti į 7 intervalus k=7, kurių kiekvieno ilgis

K= (χ2α; k-3 ; + ∞) = (χ20,05; 4 ; + ∞) = (9,488; + ∞) kritinė sritis

Įvertiname imties vidurkį X = 9,038 ir dispersiją S2 = 58,337. Me = 6. Parenkame reikšmingumo lygmenį α = 0,05. Laikome, kad X ~ N (9,038: 58,337).

Kadangi T K , tai hipotezę Ho atmetame, o tai reiškia, kad reikšminumo lygmuo α = 0,05, tai duotosios populiacijos vidurkis nėra lygus 6 (medianai).

Tikroji paklaida: µ = 5,38311 × 100 % = 48,936 %. Kadangi ši paklaida viršija 10 %, tai prognozavimo rezultatais tikėti negalime.

Atlikus skaičiavimus nustatėme, kad imties tūris n= 101. Šių sąndorių intervalo ilgis h = 8,571. Atlikus skaičiavimus gavome, kad imties vidurkis = 9,038, Dispersija 58, 337, variacijos koeficientas- 7,638, Moda- 4,286, Mediana- 6. Sudaryta histograma nėra panaši į varpo formą, o variacijos koeficientas 84, 5 % (sklaida labai didelė).

Atlikus vidurkio ir dispersijos pasikliautinųjų intevalų skaičiavimus gavome, kad vidurkio pasikliautinasis intervalas yra 7,778≤ µ ≤ 10,298, o dispersijos 46,925 ≤ σ2 ≤ 74,859. Jie parodo, kokia sklaida bus ateityje.

Atlikus prognozės skaičiavimus pagal trendo f-ją gavome, kad tikroji paklaida: µ = 48,936 %. Kadangi ši paklaida viršija 10 %, tai prognozavimo rezultatais tikėti negalime.

  • Statistika Namų darbai
  • 2013 m.
  • Kristina
  • 17 puslapių (1922 žodžiai)
  • Kolegija
  • Statistikos namų darbai
  • Microsoft Word 142 KB
  • Sandorių statistinė analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Sandorių statistinė analizė. (2013 m. Gruodžio 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/sandoriu-statistine-analize.html Peržiūrėta 2017 m. Balandžio 24 d. 22:17