Sanitas veiklos analizė


Ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Trumpa bendrovės charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Balanso ir pelno/nuostolių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizės. Balanso ir pelno/nuostolių ataskaitų horizontalioji analizės. Balanso ir pelno/nuostolių ataskaitų vertikalioji analizės. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Finansinių ataskaitų prognozavimas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas.


Ekonominės analizės objektas – gamybinės akcinės bendrovės „Sanitas“ veikla.

Atlikimo motyvai.

Tikslas – atlikti AB „Sanitas“ veiklos ekonominę analizę.

Uždaviniai:

1. Pateikti trumpą bendrovės charakteristiką.

2. Nustatyti, kokie išoriniai ir vidiniai aplinkos veiksniai gali daryti įtaką bendrovės veiklai.

3. Atlikti balanso ir pelno/nuostolių ataskaitų horizontaliąją ir vertikaliąją analizę.

4. Apskaičiuoti santykinius finansinius rodiklius ir išskirti pagrindines problemines sritis bendrovės veikloje.

5. Pateikti pasiūlymus išskirtų problemų sprendimui, prognozuojant įmonės veiklos perspektyvas.

Vykdytojai.

Analizuojamas laikotarpis – 3 metai (2009-2011 m.).

Informacijos šaltiniai.

Sanitas veiklos analizė. (2013 m. Spalio 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/sanitas-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 19 d. 17:03