Santykinių finansinių rodiklių analizė


Finansų praktikos ataskaita. Įvadas. Įmonės santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo santykiniai rodikliai. Likvidumo santykiniai rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) santykiniai rodikliai. Finansinio sverto santykiniai rodikliai. Išvados.


Apskaičiavus santykinius rodiklius galime padaryti tokias išvadas. Įmonėje UAB „X“ laikotarpiu 20X1-20X3m. mažėja grynojo pelno labai sparčiai. Mažėjant įmonės pajamoms, mažėjo ir įmonės turtas, tiek ilgalaikis, tiek trumpalaikis. Daugiausiai sumažėjo ilgalaikio materialaus turto – įmonė pardavė nereikalingą turtą siekdama sumažinti nuostolius. Trumpalaikis turtas žymiai nekito ir per visą analizuojamą laikotarpį išliko sumažėjo tik 857252 Lt. Mažėjant įmonės turtui, padidėjo savininkų dalis kapitale.

Mažėjant įmonės pajamoms mažėjo ir pelningumo rodikliai: nuosavo kapitalo ir turto. Tačiau įmonė per visą analizuojamą laikotarpį išliko likvidumo ribose, t.y. įmonės turtas viršijo jos įsipareigojimus.

Santykinių finansinių rodiklių analizė. (2014 m. Lapkričio 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/santykiniu-finansiniu-rodikliu-analize.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 23 d. 20:53