Santykių su klientais valdymas transporto paslaugų įmonėse


Viešojo administravimo magistro darbas. Įvadas. Santykių su klientais valdymo santykių marketingo kontekste teoriniai aspektai. Santykių marketingo koncepcijos pagrindimas. Santykių marketingo definicijos ir esmė. Santykių marketingo dimensijos. Santykių su klientais valdymo teorinis pagrindimas. Santykių su klientais vieta santykių marketinge ir apibrėžtys. Santykių su klientais valdymo komponentai ir jų ypatumai. Santykių su klientais valdymo apibrėžtis. Santykių su klientais struktūra ir procesas. Santykių su klientais valdymo komponentai. Santykių su klientais valdymo procesas ir detalizavimas. Santykių su klientais valdymo metodologija transporto paslaugų įmonėse. Tyrimo strategija, metodai ir procedūros. Empirinio tyrimo strategijos pasirinkimo pagrindimas. Tyrimo metodai ir procedūros. Tyrimo imties charakteristikos.


Galima teigti, kad santykių marketingo dimensijos yra svarbios ne tik užmezgant, bet ir palaikant bei plėtojant jau esamus santykius tarp organizacijos ir vartotojų. Kaip esminės dimensijos šiame darbe išskiriamos: pasitikėjimas, įsipareigojimas, pasitenkinimas, empatija, bendradarbiavimas ir komunikacija. Tik tinkamai vykdomas šių dimensijų įgyvendinimas tarpusavio santykiuose lems ne tik vartotojų lojalumą organizacijai, bet ir santykių valdymą su klientais.

Išanalizavus santykių su klientais valdymo komponentus yra vertingi, kai jie yra naudojami siekiant nustatyti ir atskirti atskirų klientų ir kurti individualius pasiūlymus bei įvykdyti sprendimus. Valdymo įrankiai yra skirti papildyti įmonės kūrimo strategiją ir klientų santykius. Atitinkama strategija ir puikus įgyvendinimas teikia naudą gaunant gerus rezultatus

Identifikavus santykių su klientais valdymo transporto paslaugų įmonių komponentus nustatyta, kad sėkmingai valdyti santykius padeda supratimas tarp klientų ir įmonės personalo,. Paslaugų tiekėjų pagrindinė įdėja ta, kad jie stengiasi formuoti klientui apie save nuomonę, ne tik teikdami kokybiškas paslaugas, bet ir teisingos informacijos pateikimu.

Įmonė, pasiekusi gerų rezultatų ir gavusi pelno, santykių su klientais valdymo veiklą gali išplėsti, įtraukiant klientus į planavimo procesą. Turi būti užtikrintas jų paramos plano įgyvendinimas ir pasiekti planuoti tikslai.

Santykių su klientais valdymas transporto paslaugų įmonėse. (2015 m. Sausio 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/santykiu-su-klientais-valdymas-transporto-paslaugu-imonese.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 22 d. 14:38