Saugos konspektai

49 dokumentai
Darbuotojų sauga ir sveikata statyboje
Įvadas. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą lr. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų sistema. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įmonėse. Reikalavimai darbo aplinkai, darbo vietoms, darbų organizavimui. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir ...
Saugos konspektai, Konspektas, 105 psl.
2011 03 03
Darbo sauga ir profesinės ligos
Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Priešgaisrinės sauga. Degimo proceso esmė, degimo sąlygos. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Elektrosauga. Apsaugos nuo elektros priemonės. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Profesinės ligos nustatymas.
Saugos konspektai, Konspektas, 12 psl.
2010 03 03
Elektrosauga
Elektrosauga (apsauga nuo elektros) - tai techninių, organizacinių priemonių ir teisinių normų visuma, skirtų žmonėms apsaugoti nuo pavojingo ir kenksmingo elektros srovės, elektros lanko, elektromagnetinio lauko ir statinės elektros poveikio.
Saugos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2011 02 21
Pavojingosios medžiagos, jų charakteristikos ir poveikis žmogui
Pavojingosios medžiagos, jų charakteristikos ir poveikis žmogui ir aplinkai. Valstybinės reikšmės pavojingų objektų registras. Pavojinga cheminė medžiaga. Pramonės nuodai. Pavojingų medžiagų poveikiai. Nuodingų medžiagų patekimo į organizmą būdai. Faktoriai, sąlygojantys medžiagų toksinį poveikį. Pavojų klasės ir ...
Saugos konspektai, Konspektas, 58 psl.
2011 02 19
Patologija klausimai kontroliniui su atsakymais
Saviruošos klausimai II kontroliniui (SL). Uždegimas, jo požymiai, stadijos, baigtis, biologinė reikšmė. Koks yra pagrindinis uždegimo ginamasis mechanizmas ir kas jį atlieka? Uždegimo mediatorių (histaminas, serotoninas, komplementas) funkcija uždegimo metu. Vietiniai ir sisteminiai uždegimo požymiai. Eksudato funkcija, sudėtis ...
Saugos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2013 10 15
Civilinė sauga. Konspektas
Lietuvos respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Gyventojų evakavimas. Ekstremalios situacijos lietuvoje ir jų priežastys. Avarijos ir katastrofos. Perspėjimo signalai ir veiksmai pagal juos. Gaivalinės nelaimės lietuvoje. Biologinė aplinkos tarša. Sprogimai. Individualios apsaugos priemonės. Kolektyvinės apsaugos ...
Saugos konspektai, Konspektas, 101 psl.
2010 11 29
Saugos klausimai atsakymai
Kaip skirstomos vėdinimo sistemos pagal oro cirkuliacijos sužadinimo būdą? Pagal oro cirkuliacijos sužadinimo būdą vėdinimo sistemos skirstomos įnatūralias ir mechanines arba = mišrusis. Kur turi būti registruojami garo katilai? Kokia yra gamybinių procesų priešgaisrinė klasifikacija? Kas ir kaip organizuoja priešgaisrinę saugą ...
Saugos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2011 06 21
Darbų sauga gamyboje
Darbų sauga gamyboje. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo vietoms, darbo priemonėms. Darboviečių įrengimo reikalavimai. Darbo įrenginių naudojimas. Pavojingi ir kenksmingi darbo aplinkos veiksniai. Kenksmingi darbo aplinkos veiksniai ir higienos normos. Kenksmingos cheminės medžiagos ir darbuotojų apsauga nuo jų poveikio. Triukšmas. ...
Saugos konspektai, Konspektas, 24 psl.
2014 11 18
Darbuotojų saugos ir sveikatos teisiniai pagrindai
Darbuotojų saugos ir sveikatos teisiniai pagrindai. Žmonių saugos darbe samprata. Žmonių saugos darbe tikslai ir uždaviniai. Pagrindinės žmonių saugos darbe sąvokos ir apibrėžimai. Tarptautinės darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvos, galiojančios lietuvos respublikoje. Pagrindiniai žmonių saugos darbe teisiniai dokumentai. ...
Saugos konspektai, Konspektas, 20 psl.
2013 06 20
Gaisrinė sauga konspektas
Gaisrinė sauga. Degimo procesai. Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Gaisrų kilimo priežąstys darbo vietose. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Gaisrų gesinimo būdai ir medžiagos. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Kilnojamosios ...
Saugos konspektai, Konspektas, 15 psl.
2013 06 20
Darbuotojų sauga ir sveikata paskaitų konspektas
Darbuotojų sauga ir sveikata paskaitų konspektas.
Saugos konspektai, Konspektas, 72 psl.
2016 06 05
Civilinės saugos konspektas
Civilinė sauga. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistema lietuvos respublikoje. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslas ir uždaviniai. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Darbdavių veiksmai susidarius ekstremalioms sąlygoms įmonėse. Lietuvoje galimos ekstremalios situacijos. Civilinės saugos signalai. Katastrofinis ...
Saugos konspektai, Konspektas, 28 psl.
2013 03 15
Žmogaus saugos konspektas
Teisės aktai, mokymas, nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Lr darbuotoju saugos ir sveikatos įstatymas. Saugaus darbo būklės priežiūra ir kontrolė. Administracinė dss priežiūra ir kontrolė. Dss struktūros įmonėse, įstaigose ir organizacijose – išvardinti jas ir paaiškinti jų sudarymo principus, teises ir pareigas. ...
Saugos konspektai, Konspektas, 60 psl.
2012 09 12
Darbo ir civiline sauga konspektas
Darbo ri civilinė sauga klausimai su atsakymais.
Saugos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2013 05 28
Darbuotojų darbingumo ir sveikatos išsaugojimo socialinė – ekonominė reikšmė
Darbuotojų darbingumo ir sveikatos išsaugojimo socialinė – ekonominė reikšmė žmogus. Jo psichologinės savybės. Žmogaus sąveika su aplinka. Darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindinės sąvokos ir samprata. Darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai. Darbdaviui atstovaujantis asmuo. Darbo aplinka. Darbo priemonės. ...
Saugos konspektai, Konspektas, 42 psl.
2015 01 05
Darbo saugos pagrindai ir apibrėžimai
Įmonė , įstaiga , organizacija. Darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai. Darbdaviui atstovaujantis asmuo. Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai. Saugos priemonės. Reikalavimai ir veiksmai. Pavadinimą ir numerį. Registravimo žurnale. Darbo priemonių , technologinių procesų dokumentų , saugos duomenų lapų. ...
Saugos konspektai, Konspektas, 10 psl.
2014 12 16
Aplinkos ir žmonių sauga konspektas
Įvadas. Teisinis darbuotojų saugos ir sveikatos reglamentavimas. Teisiniai darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindai. Profesinės saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Pavojingi ir kenksmingi gamybiniai veiksniai. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Darbo ir ...
Saugos konspektai, Konspektas, 32 psl.
2013 10 24
Lėtinis inkstų nepakankamumas
Lėtinis inkstų nepakankamumas Tai. Ūminis inkstų funkcijos nepakankamumas.
Saugos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2016 09 18
Darbo sauga ir ergonomika
Darbų saugos teisinę ir organizacinę bazę sudaro. Darbuotojų kolektyvas. Kolektyvinės darbo sutartys. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties pabaigimas galimas. Sveikatos įstatymo sąvokos. Darbo aplinka. Nelaimingas atsitikimas. Darbdavio pareigos – funkcijos. Darbuotojų pareigos. Darbuotojų teisės. Instruktavimas , ...
Saugos konspektai, Konspektas, 22 psl.
2015 12 17
Žmonių sauga ir darbų sauga
Tema. teisiniai darbų saugos dokumentai. Tema. profesinės rizikos vertinimo pagrindai. Tema. darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Valstybinė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Vidinė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Visuomeniė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Tema. darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir ...
Saugos konspektai, Konspektas, 15 psl.
2014 09 15
Atsakymai žmogaus sauga konspektas
Darbo inspektoriai. Įstatymo paskirtis. Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. Darbo sąlygos. Jaunas asmuo. Nelaimingas atsitikimas darbe. Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo. Pavojingas veiksnys. Potencialiai pavojingas įrenginys. Profesinė liga. Profesinė rizika rizika. ...
Saugos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2016 06 08
Civilinė sauga konspektas
Civilinė sauga. Civilinės saugos esmė. Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai ir uždaviniai. Gyventojų ir valdymo grandžių perspėjimas ir informavimas. "Dėmesio visiems". Kas yra spinduliuotė? Jonizuojančiosios spinduliuotės rūšys. Jonizuojančiosios spinduliuotės ...
Saugos konspektai, Konspektas, 20 psl.
2013 09 04
Darbo ir aplinkos sauga
Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys. Ekstremalaus įvykio kriterijai. Ekstremalaus įvykio židinys.
Saugos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2017 01 01
Darbo saugos egzaminas
Darbo saugos egzaminas.
Saugos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2017 03 01
Darbų saugos instrukcija
Darbų saugos instrukcija.
Saugos konspektai, Konspektas, 7 psl.
2016 11 22
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentavimas
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentavimas. Darbu saugos reikšmė ir uždaviniai. Darbuotojų sauga ir sveikata. Europos sąjungos darbuotoju saugos ir sveikatos direktyvų harmonizavimas. Europos sąjungos direktyvų tikslas. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai ". Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis ...
Saugos konspektai, Konspektas, 40 psl.
2017 05 11
Ergonomika saugos egzamino konspektas
Ergonomika saugos egzamino konspektas.
Saugos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2016 03 21
Nelaimingi atsitikimai konspektas
Įvykis darbe. Nelaimingas atsitikimas darbe. Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš. NA pagal pasekmes – lengvi , sunkūs , mirtini. Lengvas nelaimingas atsitikimas. Sunkus nelaimingas atsitikimas. Sveikatos pakenkimo nustatymas. Mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe. NA pagal nukentėjusiųjų skaičių – pavieniai , arba ...
Saugos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2016 03 01
Žmogaus sauga Egzamino klausimai
Žmogaus sauga. Vibracija (mechaniniai virpesiai)- kietojo kūno pasikartojantys judesiai apie pusiausvyros padėtį.
Saugos konspektai, Konspektas, 17 psl.
2017 04 02
Žmogaus saugos atsakyti klausimai
Kokias dokumentais vadovaujamasi , įgyvendinant LR darbuotojų saugos ir sveikatos valstybės politiką ? Kokios institucijos Lietuvoje įgyvendina Darbuotojų saugos ir sveikatos valstybės politiką. Kas yra profesinė liga ? Kas yra darbo inspekcija , kokios jos funkcijos. Kokia yra „ LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo paskirtis ...
Saugos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2016 05 01