Saugos skaidrės

387 dokumentai
Ekstremalios situacijos skaidrės
Ekstremalios situacijos. Ekstremalios situacijos skirstomos į keturias rūšis. Gamtinės. Priežastys. Techninės. Priežastys. Ekologinės. Socialinės. Ekstremalios situacijos klasifikuojamos. Ribota ekstremali situacija. Vietinė ekstremali situacija. Regioninė ekstremali situacija. Krašto ekstremali situacija.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2012 11 27
Asmenines ir kolektyvines apsaugos priemonės
Apsaugos priemonės. Asmeninės apsaugos priemonės. Kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Odos apsaugos priemonės. Filtruojančios. Izoliuojančios. Dujokaukės, respiratoriai, dulkėkaukės, vatos ir marlės raiščiai. Respiratoriaus sandarumas. Marlės raiščio paruošimas. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Tinkamai įrengtoje slėptuvėje ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2013 11 05
Priešgaisrinė sauga. Pristatymas
Gaisras. Gaisro komponentai. Gaisrų priežastys. Gaisrų tipai. Gesintuvų tipai. Pastabos. Profilaktinės priemonės. Veiksmai, kilus gaisrui. Priešgaisrinės sistemos. Priešgaisriniai jutikliai. Gaisro pavojai. Evakuacija. Pagalba nukentėjusiems. Nuodingųjų medžiagų susidarymas gaisro metu. Ženklai.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2011 03 18
Priešgaistrinė sauga
Priešgaisrinė sauga. Gaisras. Gaisro priežastys. Natūralios. Techninės. Nuodingos dujos. Civilinė sauga. Civilinės saugos veiksmų esmė. Nuo ko kyla gaistrai. Skiriami šeši civilinės saugos signalai. Radiacinis (branduolinis) pavojus. Cheminis pavojus. Oro pavojus. Potvynių pavojus. Uragano pavojus. Biologinis pavojus. Savokos. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 01 27
Skaidrės apie terorizmą
Terorizmas. Kas yra terorizmas? Pagrindinis terorizmo taikinys. Pagrindinis ginklas. Teroristas. Teroro aktų šalininkas ar dalyvis. Save vadina separatistais. Teroristų veikla. Terorizmo rūšys. Nacionalistinis. Siekti pasaulio dėmesio atkreipimo. Religinis. Naudoja smurtą „dieviškiems“ įsakymams vykdyti. Diena, pakeitusi pasaulį. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 03 02
Gyventojų ir turto apsauga biologinės taršos atveju
Gyventojų ir turto apsauga biologinės taršos atveju. Per radio imtuvus ar televiziją girdime. Cheminė, fizinė ir biologinė aplinkos oro tarša. Ligos atsiradimui turi įtakos keletas faktorių. Biologinė aplinkos tarša. Didžiausią grėsmę žmonių sveikatai kelia. Mikroorganizmai. Teršimas. Pasireiškia kai į aplinką patenka ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2013 03 10
Pavojingų krovinių gabenimas skaidrės
Pavojingų krovinių gabenimas. Pavojingų krovinių (ADR) gabenimas Lietuvoje. Pavojingiems kroviniams priskiriamos. Dideli pavojaus ženklai. Ženklinimas. Konteinerių  ženklinimas.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 03 23
Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje
Aprašytos ekstremalios situacijos ir kaip elgtis jų metu. Stambi kruša. Sausra. Pūgos. Stiprūs vėjai. Smarkus lietus. Gaisrai. Gaisrų skirstymas pagal mastą. Perkūnija. Stambi kruša –  trumpalaikis reiškinys, sukeliantis ilgalaikius padarinius. Dažniausiai kruša iškrinta perkūnijos metu, kartais pučiant škvaliniam vėjui ir ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2011 02 09
Pavojingos medžiagos pirotechnikos priemonės, jų keliami pavojai
Pavojingos medžiagos. Pirotechnikos priemonės, jų keliami pavojai. Sprogstamosios medžiagos. Sprogalai. Cheminiai junginiai ar jų mišiniai. Būtina tiksliai laikytis instrukcijų. Pavojinga pradedančiųjų rankose. Būtina atkreipti dėmesį į jos išorės stovį. Neturi būti sulankstyta. Sudrėkusi. Pardavėjai dažnai nesilaiko ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2013 02 28
Darbų sauga skaidrės
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai naudojant kompiuterinę įrangą. Veiksmai prieš darbo pradžią. Veiksmai darbo metu. Reikalavimai, naudojantis spausdintuvu. Nedelsiant išjungti kompiuterį šiais atvejais. Veiksmai avariniais atvejais. Įvykus nelaimingam atsitikimui. Veiksmai baigus darbą. Neelektrotechninio personalo ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2012 10 05
Elektrosauga skaidrės
Darbo tikslas. Uždaviniai. Kas yra elektrosauga? Sąvokos. Apsaugos nuo elektros būdai. Rozečių apsaugos. Jokiu būdu nepalikti tokių rozečių nesutvarkytų. Elektros instaliacija. Patalpų klasifikacija elektrosaugos atžvilgiu. Elektros įrenginiai pagal įtampą skirstomi. Kaip draudžiama elgtis su elektra. Pirmoji pagalba nukentėjusiam ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 30 psl.
2014 04 29
Galimos ekstremalios situacijos ir jų priežastys Lietuvoje
Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų priežastys. Ekstremali situacija. Ekstremalių situacijų priežastys būna. Gamtinės ekstremalios situacijos Lietuvoje gali būti. Kruša. Krušos priežastys. Sausra. Sausros priežastys. Pūga. Pūgos priežastys. Stiprūs vėjai. Stipraus vėjo (škvalo) susidarymo priežastys. Liūtis. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2014 11 23
Oro tarša skaidrės
Oro tarša. Oras. Oro tarša. Oro taršos šaltiniai. Automobilių transportas. Kaip mažinti automobilių taršą. Pramonės įmonės. Kaip mažinti pramonės taršą. Smogas. Rūgštusis lietus. Šiltnamio efektas. Oro tarša Lietuvoje. Teršalai kuriais kvėpuojame. Poveikis sveikatai. Oro apsauga.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 01 23
Priešgaisrinė sauga skaidrės
Priešgaisrinė sauga. Priešgaisrinio režimo samprata. Kaip apsisaugoti nuo gaisro. Žvakių pavojai. Rūkymo pavojai. Elektros pavojai. Krosnių pavojai. Žaibo pavojai. Evakuacija kilus gaisrui. Gaisro gesinimo priemonės. Gaisrų klasės. Ugnies gesintuvai. Gesintuvų rūšys. Gesintuvų naudojimas. Išvados.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2014 03 13
Darbuotoju sauga ir sveikata skaidrės
Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų sauga ir sveikata Lietuvoje. Darbuotojų pareigos ir teisės. Darbdavių pareigos ir teisės. Darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos veiksnių klasifikavimas. Kenksmingosios medžiagos. Kenksmingų ir pavojingų veiksnių klasifikavimas. Darbuotojų mokymas, instruktavimas, atestavimas.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2014 02 11
Darbuotojų saugos teisinis reglamentas ir kontrolė
Darbuotojų saugos ir sveikatos valstybės politika pagrįsta šiais principais. Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuoja. TDO organizacija. Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos. Darbuotojų sauga ir sveikata. Uždaviniai ir priemonės. Norminiai aktai. Darbų saugos normatyvinių dokumentų rengimo tvarka. LR darbuotojų saugos ir ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 37 psl.
2014 12 02
Rizikos veiksniai
Profesinė rizika. . Pagrindiniai pavojingi ir kenksmingi profesinės rizikos veiksniai. Profesinės rizikos vertinimo tikslas. Parengiamųjų darbų etape. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape. Rizikos pašalinimo ar sumažinimo etapas. Rizikos stebėjimas. Kas organizuoja rizikos vertinimą. Pagrindiniai profesinės rizikos ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2014 12 02
Civilinė sauga skaidrės
Civilinė sauga. Civilinė sauga . Civilinės saugos tikslai. Ekstremalios situacijos. Tarptautinis civilinės saugos simbolis. Skiriami šeši civilinės saugos signalai. Apibendrinimas. Ačiu už dėmesį.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 12 18
Nelaimingi atsitikimai darbe
Nelaimingas atsitikimas darbe. Staigus darbuotojo sveikatos pakenkimas. Darbuotojas netenka darbingumo bent vienai dienai arba miršta. Nelaimingi atsitikimai darbe skirstomi. Lengvas nelaimingas atsitikimas. Dėl kurio darbuotojas patiria traumą. Sunkus nelaimingas atsitikimas. Sveikatai ir (ar) gyvybei pavojingą traumą. Mirtinas nelaimingas ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 03 18
Triukšmo žala žmogui
Triukšmo žala žmogui. Triukšmas. Triukšmas turi įtakos socialinei elgsenai. Specifiniams pakenkimams priklauso. Akustinė trauma. Klausos nuovargis. Profesinis kurtumas. Triukšmo nespecifinis poveikis. Triukšmaligė. Profilaktika. Kontrolė. Informacija iš.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2014 01 20
Ekologinės kilmės ekstremalios situacijos ir jų priežastys
Ekologinės kilmės ekstremalios situacijos ir jų priežastys. Darbo tikslas ir uždaviniai. Ekstremalios situacijos sąvoka. Svarbiausios ekologinės kilmės ekstremalių situacijų priežastys. Pavojingų medžiagų išmetimai. Išvada.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2014 02 16
Gamtiniai gaisrai ir priežastys
Gamtiniai gaisrai ir priežastys. Gaisras. Pirmasis gaisro pavojus. Gaisras namuose. Ugnis -  dar ne gaisras. Vietinis gaisras. Mažasis gaisras. Vidutinis gaisras. Didelis gaisras. Gaisrų skirstymas pagal mastą. Gamtiniu gaisrų priežastis. Lajiniai gaisrai. Požeminių arba dirvožeminių gaisrai. Požeminiai arba dirvožeminiai gaisrai. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 06 28
Gesintuvų rūšys
Gaisrų gesinimo būdai ir priemonės projektinis darbas. Įvadas. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Gaisro gesinimo būdai. Fizinis gesinimo būdas. Cheminis gesinimo būdas. Gaisrinis vandentiekis. Gesintuvų rūšys. Skysčio gesintuvai. Putų gesintuvai. Oro-putų gesintuvai. Angliarūgštės gesintuvai. Aerozolio gesintuvai. Brometilo ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 01 14
Darbo higienos reikalavimai
Bendrieji reikalavimai darbo higienai. Higieninės darbo sąlygos. Darbo higiena. Tai mokslinė ir praktinė medicinos šaka. Darbo higienos tikslas. Gerinti priemomes, kurios išsaugo darbuotojo darbingumą ir sveikatą. Darbo vietų vertinimas. Vadovaujamasi darbo higienos normomis ir higienai kenksmingų darbo aplinkos veiksnių klasifikacija. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 06 01
Streso įtaka saugiam darbui
Streso įtaka saugiam darbui. Įvadas. Darbo uždaviniai. Streso savoką. Streso sukelejai. Streso pasireiškimo formos. Streso pasireiškimo formos (. Stresas darbe. Potencialus stresoriai darbo vietoje. Darbuotoju elgsena streso atveju. Streso pasekmės darbuotoju sveikatai ir saugiam darbui. Streso prevencija. priemones prieš stresą ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2014 11 07
Triukšmo keliami pavojai ir apsauga nuo jų
Kas yra triukšmas?. Daiktų skleidžiamas triukšmas (dB). Triukšmo, pagal jo intensyvumą, poveikis organizmui yra toks. Kokių padarinių gali sukelti triukšmas?. Kam gresia pavojus?. Apsaugos priemonės.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 03 03
Atominės elektrinės skaidrės
Atominės elektrinės. Branduolinė jėgainė (dar vadinama atomine elektrine – AE) – elektrinė. Viso Žemėje turime 443 AE. Šalys-lyderės pagal skaičių JAV. Žala Branduolinių jėgainių veikla sukelia vėžį, kenkia sveikatai. Žala ir nauda. Černobylio atominė jėgainė buvo pastatyta Pripetės mieste. Černobylio atominės ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 03 04
Darbuotojų aprūpinimas saugos priemonėmis
Darbuotojų aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis (aap). Darbuotojų aprūpinimas aap. Darbdavys privalo. Aap naudojimo teisinis reglamentavimas. Darbuotojų aprūpinimo aap įstatymo priedai. Asmeninių apsaugos priemonių sąrašas. Galvos apsaugos priemonės. Klausos apsaugos priemonės. Akių ir veido apsaugos priemonės. Plaštakų ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2014 03 23
Fukušimos avarija ir jos padariniai skaidrės
Fukušimos avarija ir jos padariniainorint gyventi geriau reikia daugiau elektros energijos. Priežastis buvo žemės drebėjimas ir po jo kilęs galingas cunamis. Atominė energija. Branduolinė energetika pasaulyje plėtojama. Vadovaujant enrico fermi, čikagoje (jav) buvo paleistas pirmasis pasaulyje branduolinis reaktorius. Fukušimos atomines ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 04 15
Civilinės saugos pristatymas
Įvadas. Radiacinė avarija. Gyventojų turto apsaugos organizavimas. Gyventojų radiacinės saugos planai avarijos atveju. Bendrosios avarijos atveju galima tokia gyventojų apšvita. Naudojamos apsaugos priemonės. Černobilis, branduolinis košmaras. Išvados. Žmogų nuolat veikia gamtinė jonizuojanti spinduliuotė (radiacija). Radiacijos ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2011 09 06