Saugos Šperos

12 dokumentų
Žmonių sauga. Špera.
Darbo santykiai. Apsaugos nuo elektros būdaielektrotechninis personalas. Spalvos. Apsauginės priemonės. Plakatai ir ženklai. Saugos priemonės vykdant darbus. Techninės priemonės vykdant 2 – os kategorijos darbus. Techninės priemonės vykdant 3- os kategorijos darbus. Apsauga nuo jonizuojančio spinduliavimo. Techninės priemonės ...
Saugos šperos, Špera, 5 psl.
2010 03 03
Darbo saugos špera
Žmonių saugos kursas, sudėtinės dalys. Darbų saugos valdymo sistema lietuvoje. Atsakomybe už darbų saugos normų pažeidimus. Darbų saugos kontrolė. Darbdavių pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje. Medicininis dirbančiųjų tikrinimas, profesinė atranka. Nelaimingi atsitikimai, jų rūšys, ištyrimo metodika. Saugos mokymas ...
Saugos šperos, Špera, 4 psl.
2010 03 03
Darbų sauga špera
Dirbančiųjų saugos ir sveikatos (DSS) praktinė ir mokslinė samprata. Pagrindinės DSS sąvokos ir apibrėžtys, norminiai teisės aktai. DSS sudėtinės dalys. Kenksmingi darbo aplinkos veiksniai klasifikuojami. Pavojingų (fizinių) darbo aplinkos veiksnių klasifikavimas. Šiluminės aplinkos rodikliai, jų normavimas. Cheminiai veiksniai, ...
Saugos šperos, Špera, 7 psl.
2013 11 10
Darbo ir civilinė sauga
Uždaviniai ir organizacinė struktūra-organizuoti ir palaikyti civilinės saugos sistemos pajėgų parengtį ir reikiamą materialinį ir techninį aprūpinimą. Perspėti ir informuoti gyventojus ir kitas įstaigas apie gresiančią arba susidariusią ekstremalią situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ...
Saugos šperos, Špera, 6 psl.
2011 05 08
Elektros sauga
Apsaugos nuo elektros svarba. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Pagrindiniai terminai, apibrėžimai ir sąvokos. Aplinkos, kurioje veikia elektros įrenginiai klasifikavimas. Elektros įrenginių apsaugos apdangalais laipsniai. Elektrotechninių gaminių klasės. Elektros įrenginių veikimo režimai. Elektrotechninis personalas. Saugos ...
Saugos šperos, Špera, 4 psl.
2010 03 03
Saugos paruoštukė
Organizaciniai teisiniai pagrindai. Nelaimingi atsitikimai. Mechaniniai pavojai. Sleginiai indai & suvirinimas. Darbu sauga lituojant. Apsauga nuo elektros ea. N. Apsauga nuo elektros ee. Sprogiosios zonos. Valdymas ir automatika. Apsauga nuo elmag. Lauku. Apsauga nuo jon. Spind. Gaisrinė sauga. Profesin rizik vertinimas. Acetileno dujos ...
Saugos šperos, Špera, 10 psl.
2011 12 08
Žmonių saugos špera, elektronikos fakultetas 6 semestras. Daug įvairių šperų ir konspektų žmonių saugos tema.
Saugos šperos, Špera, 30 psl.
2013 05 09
Ergonomikos špera
Antropometrija. Statiniai ir dinaminiai matmenys. Projektavimo principai. Darbo vietos detalus ergonominis įvertinimas. Suderinamumas tarp valdymo elem. Ir vaizduklių. Sd organizavimas resp ir įmonėje. Traumatizmo tyrimo tyrimo metodai, rodikl. , priežasčių klasif. Atsakomybė už sd normatyvinių aktų reikalavimų nevykdymą. Valstybinė ...
Saugos šperos, Špera, 3 psl.
2010 03 03
Sauga špera
Ka vadiname darbuotojų sauga ir sveikata? Kas yra darbdavys? Kas yra darbuotojas? Kas yra darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai? Kas yra darbo vieta? Kas yra darbo priemonės? Kas yra nelaimingas atsitikimas darbe? Kas yra nelaimingas atsitikimas pakeliui į darba ar iš darbo? Kas yra darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai? Kas yra ...
Saugos šperos, Špera, 3 psl.
2013 12 09
Kinezologija
Stuburas. Stuburo funkcijos. Gilusis sluoksnis. Vidurinis sluoksnis. Paviršinis sluoksnis. Galvos, stuburo ir dubens judesiai. Stuburo lenkimas. Stuburo tiesimas. Slanksteliai. Diskai. Diafragma. Stuburo rotacija. Klubo judesiai. Laikysenos įpročiai. Dubuo. Šoninis stuburo lenkimas. Blauzdikaulis ir šeivikaulis. Krumpliai. Girnelė. Meniskai. ...
Saugos šperos, Špera, 3 psl.
2014 05 12
Civilinės saugos kontrolinio špera
Profesinės sąjungos. Teisūs darbuotojai , reikalaudami laikytis anksčiau priimtos kolektyvinės sutarties nuostatų. Priklausomai nuo įmonės ekonominės veiklos rūšies jais gali dirbti technikos , ergonomikos , chemijos ir kitų techninių sričių specialistai. Direktoriaus sprendimas teisingas. Ekstremali situacija. Visais išvardintais ...
Saugos šperos, Špera, 1 psl.
2015 04 12
Saugos špera
Asmeninė apsaugos priemonė. Apsaugos priemonių sąrašas. Kai naudojama AAP. Profesine rizika. Kenksmingas veiksnys. Pavojingas veiksnys. Darbo aplinka. Darbo sąlygos. Darbo vieta. Profesines rizikos veiksniai. Kas organizuoja rizikos vertinimą ? Kas atlieka rizikos vertinimą ? Kas dalyvauja rizikos vertinime ? Kada atliekamas rizikos ...
Saugos šperos, Špera, 2 psl.
2015 12 23