Savikainos apskaičiavimas


Finansų kursinis darbas. Įvadas. Išlaidų samprata. Išlaidų klasifikavimo požymiai, jų rūšys. Pastovios, kintamos ir mišrios išlaidos. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Gamybinės ir laikotarpio, produkto išlaidos. Gaminamos produkcijos savikaina. Produkcijos savikainos rūšys ir jų sudėtis. Tiesioginių ir netiesioginių gamybos išlaidų apskaita. Netiesioginių išlaidų paskirstymas. Produktų savikainos valdymo sistema. Produktų savikainos valdymo sistema ir jos elementai. Produktų savikainos kalkuliavimo sistemos elementai. Pilnasis produktų savikainos skaičiavimo metodas. Pilnojo produkcijos savikainos skaičiavimo esmė. Praktinė užduotis. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.


Darbo tikslas – susipažinti su gaminamos produkcijos savikainos apskaičiavimu konkrečioje įmonėje, naudojant pilnąją (absorbcinę) išlaidų kalkuliavimo sistemą.

Darbo objektas: Įmonės „X“ gaminių savikainos apskaičiavimas.

Uždaviniai:

•Sudaryti gaminių savikainos kalkuliacijas;

•Taikant pilnąją išlaidų kalkuliavimo sistemą apskaičiuoti gaminių savikainą;

•Užpildyti pelno (nuostolių) ataskaitą;

•Naudojantis gautais duomenimis pateikti išvadas ir siūlymus dėl gaminių rentabilumo bei gamybos strategijos.

Savikainos apskaičiavimas. (2014 m. Lapkričio 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/savikainos-apskaiciavimas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 16 d. 03:46