Skandinavijos komercinių bankų analizė ekonominės krizės kontekste


Bankininkystės kursinis darbas. Įvadas. Skandinavijos šalių komercinių bankų situacija krizės kontekste teoriniu aspektu. Skandinavijos šalių komercinių bankų analizė krizės kontekste. Suteiktų vartojimo kreditų ir BVP santykis. Suteiktų paskolų palūkanų norma. Bankų gauti indėliai. Bankų gautų indėlių palūkanų norma. Skandinavijos šalių bankų turtas. Skandinavijos šalių bankų įsipareigojimai. Bankų grynasis pelnas. Skandinavijos komercinių bankų rezervai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Darbo objektas. Skandinavijos šalių komercinių bankų sektoriaus padėtis pasaulinės finansų krizės kontekste.

Darbo tikslas. Atlikti Skandinavijos šalių komercinių bankų sektoriaus analizę pasaulinės finansų krizės kontekste.

Darbo uždaviniai:

1. Pateikti skirtingų autorių nuomones apie pasaulinės krizės susidarymo priežastis ir pasekmes komerciniams bankams.

2. Pateikti rodiklius, nusakančius Skandinavijos šalių komercinių bankų padėties pokytį prieš krizę ir po jos.

3. Ištirti pasaulinės finansų krizės įtaką bei pasekmes Skandinavijos šalių komerciniams bankams pagal pasirinktus rodiklius.

Darbo metodai. Tyrimui atlikti taikyta mokslinės literatūros, straipsnių bei statistinių duomenų analizė.

Skandinavijos komercinių bankų analizė ekonominės krizės kontekste. (2014 m. Balandžio 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/skandinavijos-komerciniu-banku-analize-ekonomines-krizes-kontekste.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 11 d. 04:25