Socialinių paslaugų ir socialinės pagalbos teikimo organizavimas


Socialines pagalbos organizavimas. Socialinių paslaugų vadyba.

Vadybos savarankiškas darbas. Socialinių paslaugų ir socialinės pagalbos teikimo organizavimas. Įvadas. Savokų aiškinimas. Socialinių paslaugų ir socialinės pagalbos aptartis. Socialinių paslaugų teorinė samprata. Socialinės pagalbos teorinė samprata. Socialinių paslaugų ir socialinės pagalbos teikimo organizavimas. Socialinių paslaugų rūšys ir funkcijos. Socialinių paslaugų organizavimo procesas. Socialinių paslaugų planavimas. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys socialinių paslaugų teikimą. Socialinių paslaugų ir socialinės pagalbos teikimo vertinimas. Išvados. Naudoti šaltiniai. Santrauka. Priedas.


Tyrimo tikslas – nustatyti socialinių paslaugų ir socialinės pagalbos teikimo organizavimo ypatumus.

Uždaviniai:

1.Išanalizuoti socialinės politikos nuostatas ir socialinių paslaugų teikimo organizavimo teorinius aspektus, jų organizavimo bei teikimo tikslus ir funkcijas;

2.Įvertinti socialinių paslaugų ir socialinės pagalbos teikimą;

Tyrimo objektas –

Tyrimo metodai - mokslinės literatūros ir teisinių dokumentų analize, palyginimo, loginės analizės ir sintezės, grafinio vaizdavimo.

Socialinių paslaugų ir socialinės pagalbos teikimo organizavimas. (2013 m. Rugsėjo 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/socialiniu-paslaugu-ir-socialines-pagalbos-teikimo-organizavimas.html Peržiūrėta 2017 m. Vasario 22 d. 12:53