Sociologijos aprašymai

30 dokumentų
Vaikų socialinis ugdymas
Pozityvaus socialinio elgesio ugdymas ikimokyklinije istaigoje. Įvadas. Mokslininkai apie vaiko socializacija. Pozityvaus socialinio elgesio ugdymas. Literatūra.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 7 psl.
2013 05 30
Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas
Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas. Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija. Vilnius, Pratarmė. Straipsnis. Bendrosios nuostatos. Straipsnis. Socialinio darbuotojo etinė atsakomybė klientui. Straipsnis. Socialinio darbuotojo etiniai santykiai su bendradarbiais ir kitais specialistais. Straipsnis. Socialinio darbuotojo ir ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 7 psl.
2013 11 24
Interviu Kaip jaučiatės baigdama mokyklą?
Studento vardas , pavardė. Interviu atlikimo data. Kliento inicialai. Kliento lytis. Kliento amžius. Interviu tikslai Sužinoti kaip jaučiasi klientė baigdama mokyklą.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 4 psl.
2015 10 22
Lyts socialiniai lyčių santykiai
LYTIS. Socialiniai lyčių santykiai. Socialinė ir biologinė lytis. Biologiniai lyčių skirtumai. Biologinis lyčių elgsenos pagrindimas ir jo kritika. Socialinis lyčių elgsenos pagrindimas. Sociologinės lyčių teorijos lyčių vaidmenys ir socializacija. Sociologinės teorijos socialinis lyčių konstravimas. Socialiniai lyčių santykiai ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 8 psl.
2014 03 25
Atvejo aprašymo struktūra
Atvejo aprašymo struktūra bendri duomenys. Veiksniai , apibūdinantys individą. (. . vaikai , santykiai religiniai įsitikinimai ekožemėlapiai , genogramos ir jų analizė ). Veiksniai apibūdinantys artimiausius klientui asmenis draugai , kaimynai , santykiai su jais. Kur buvo anksčiau kreiptasi pagalbos. Įspūdžiai ir įvertinimas. ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 5 psl.
2017 03 11
Visuomeninės aplinkos pritaikymas judėjimo negalią turintiems asmenims
Minčių žemėlapis. „Visuomeninės aplinkos pritaikymas judėjimo negalią turintiems asmenims“. Literatūros šaltiniai.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 4 psl.
2013 12 22
Socialinio darbuotojo pagrindinės etikos kodekso nuostatos
Socialinio darbuotojo pagrindinės etikos kodekso nuostatos. Socialinio darbuotojo etinė atsakomybė klientui. Socialinio darbuotojo etiniai santykiai su bendradarbiais ir kitais specialistais. Socialinio darbuotojo ir darbdavio santykiai. Socialinio darbuotojo santykis su savo profesija. Socialinio darbuotojo etinė pareiga visuomenei.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2013 12 04
Žaidimų įvairovė pažinimo konpetencijos ugdymui Praeities ir dabarties technika
Žaidimų įvairovė pažinimo konpetencijos ugdymui Praeities ir dabarties technika „ Surask profesijos automobilį “. „ Lėktuvas “. „ Pažintis su automobiliu “. „ Taksi “. „ Traukinukas “. „ Laivas audroje “. „ Spalvota technika “. „ Stebuklingas maišelis “. „ Netvarkingas eismas “. „ Pirštukų lektuvas ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 9 psl.
2015 12 17
Paraiška finansinei paramai gauti Vaikų popamokinio užimtumo centras
Organizacijos veiklos sritis. Atsakingas asmuo vardas , pavardė ir pareigos. Adresas Kelmės raj. Tytuvėnai Piliakalnio 10 Telefonas 427 56236 Faksas 427 56236 El. paštas audrone gmail. Tikslai ir uždaviniai Tikslas. Laukiami rezultatai. Veiklos planas. Projekto įgyvendinimo resursai. Informacijos viešumas. Projekto tęstinumo galimybės. ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 7 psl.
2015 12 17
Socialinio darbuotojo veikla
Socialinio darbuotojo veikla.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 4 psl.
2016 04 01
Personalo valdymas aprašymas
Personalo vadybos samprata. Personalo valdymo aplinka. Personalo valdymo esmė. Žmogiškųjų išteklių valdymo procesas organizacijoje.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2017 01 11
Piliečių dalyvavimas vietos savivaldoje
Įvadas. Piliečių dalyvavimas vietos savivaldoje. Vietos valdžios ir trečiojo sektoriaus bendradarbiavimas. Lazdijų vietos savivaldos atstovo interviu analizė. Išvados.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 8 psl.
2014 04 29
Šeimos ataskaitos aprašymas
Šeimos, kaip socialinio instituto, lyčių, amžiaus ir išsilavinimo aprašymas. Kiekvieno šeimos nario socializacijos procesai. Socialinių vaidmenų įtaka šeimos narių socializacija. Šeimos narių priklausomybė grupėms, organizacijoms, visuomeninė veikla. Deviacijos tipologizavimo ir funkcijų analizė šeimos kontekste. Socialinė ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 6 psl.
2013 10 07
Socialinių mainų teorija
Kaip teigia socialinių mainų teorijos kūrėjas Peter Blau (1964) veikėjų elgesys yra orientuotas į konkretaus tikslo ar atpildo siekimą bei lemia specifinių elgesio krypčių/modelių pasirinkimą. Socialiniai veikėjai pasirenka veiklos kryptis iš įvairių galimų alternatyvų, o sąveikoje su kitais individais siekia naudos. ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2016 12 14
Subkultūros banglai forsai skinai hipsteriai baikeriai
Subkultūra. Subkultūrų rūšys. Banglai. Išorinė išvaizda. Vidinė kultūra. Bendravimas. Laisvalaikis. Lyčių įvairovė subkultūroje. Hiphopas. Forsai (gezaiGotai. Skinai. Hipsteriai. Baikeriai.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 5 psl.
2014 09 22
Žiniasklaida ir komunikacijos aprašymas
Žiniasklaida ir komunikacijos Žiniasklaida . Televizija ir skaitmeninė erdvė. Žiniasklaidos svarba ir poveikis visuomenei.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 5 psl.
2016 10 11
Aktyvaus mokymosi metodai
Vietoj “Mokymo pasakojant” pradėkite temą klausimu, kuris atveria kelią naujos medžiagos išdėstymui. Studentai dirba porose arba mažose grupėse, ieškodami atsakymo į klausimą ar klausimų seriją, remdamiesi patirtimi, sveiku protu ir ankstyvesnio mokymosi metu įgytomis žiniomis. Kiekvienoje grupėje turėtų būti paskirtas ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 14 psl.
2017 01 04
Diskriminacija Lietuvoje
Ekonominiai pokyčiai Lietuvoje buvo labai reikšmingi požiūrio į darbą kitimui. Suirus centralizuotai ūkio sistemai, daugelis įmonių prarado produkcijos realizavimo rinkas, nemaža dalis bankrutavo, buvo priverstos imtis etatų mažinimo. Darbo pasiūla ėmė neatitikti paklausos, kai kurios specialybės tapo nebereikalingos (sunkioji ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2016 12 17
Interviu proceso aprašymas
Interviu proceso aprašymas. Interviu tikslas. Aprašymas sužinoti kokia yra kliento istorija, patekimo į įstaigą priežastys, sužinoti priežastis, dėl kurių atliekama nuolatinė priežiūra ir dabartines žmogaus problemas. Interviu atkarpos turinys. Pastebėjimai (kliento reakcijos, elgesys, reiškiami jausmai. Studento jausmai, ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2017 05 05
Jaunimo požiūris į šeimą aprašymas
Teorinės prieigos. Šio straipsnio autorės Elvyra Acienė, Ramutė Čepienė jau prieš keletą metų tarptautinio tyrimo „Jaunų žmonių požiūris į šeimą“ kontekste atliko išsamų tyrimą, atskleidžiantį, kaip jaunimas vertina šeimos institutą. Kartu su mokslininkais iš Lenkijos, Pietų Korėjos, Ispanijos ir Vokietijos ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2016 12 06
Probleminės situacijos aprašymas: Pasitikėjimo savimi stoka
Probleminės situacijos aprašymas.Problema - Pasitikėjimo savimi stoka.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2017 04 13
Reabilitacijos organizavimas
Reabilitacijoje dalyvauja medicinos, socialinės rūpybos, kultūros, švietimo, teisinės įstaigos ir organizacijos.indikacijų ir kontraindikacijų ambulatorinei poliklinikinei, sanatoriniai reabilitacijai bei namų sąlygomis nustatymas.Stacionarinė reabilitacija ekonominiu požiūriu yra brangiausia, todėl ji taikoma ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2017 01 04
Šeimos atvejo aprašymas
Vienas iš įdomiausiu šeimos atvejų X savivaldybėje buvo 2012 metais. Ši šeima buvo pripažinta rizikos šeima dėl to, kad tėvai buvo priklausomi nuo alkoholio ir gyveno tik iš pašalpų, tačiau iš išvaizdos šeima gerai atrodė, namai buvo tvarkingi, tačiau kai tėvai pradėdavo gerti pamiršdavo apie savo vaikus, nesirūpino ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2017 05 16
Šeimos situacijos vertinimas ir pagalbos plano parengimas
Šeimos situacijos vertinimas ir pagalbos plano parengimas. Kam iškilo problema. Kodėl būtent dabar. Kiek yra pasiruošta pasikeitimui. Kokia yra problema. Nepriežiūrą , visapusišką nesirūpinimą. Vyras naudoja smurtą prieš žmoną. Kokie yra socialinio tinklo ištekliai socialinį tinklą sudaro.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 6 psl.
2017 11 23
Socialinės reklamos kūrimas Kovokim prieš patyčias kartu
Trumpai apie laidą. Socialinė reklama. „Kovokim prieš patyčias kartu“. Trumpai apie laidą. Tikslas. Veikiančios grupės. Vizualinė medžiaga. Rizika.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2017 12 10
Socialinės rizikos šeimos Lietuvoje: atvejo studija
Socialinės rizikos šeimos Lietuvoje atvejo studija.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2016 05 24
Socialinių paslaugų vadyba
Socialinių paslaugų vadyba balansavimas tarp socialinio teisingumo ir ekonominio racionalumo Įvadas. Socialinių paslaugų vadybos poreikis ir problematiškumas. Socialinių paslaugų tikslai ir vartotojo ypatybės. Socialinių paslaugų įstaigų išorinės aplinkos specifiškumas. Socialinių paslaugų vartotojo lojalumo klausimas. ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2016 05 24
Sociologijos sampratos aprašymas
Sociologijos sampratos aprašymas.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2017 05 28
Subkultūros Hipiai
Įvadas. Hipiai. Išvados. Šaltiniai.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2016 04 18
Žaidimo panaudojimas prevencijai
Žaidimas. „papasakok turinį“. Žaidimo tikslas atpasakoti istoriją taip, kaip girdėjo iš draugo, atkreipti dėmesį į savižudybių problemą, lavinti mąstymą, atidumą. Priemonės Iš anksto paruošti trumpi tekstai susiję su įvairiomis temomis (kvaišalais, savižudybėmis ir t. T. ). Pateiktasis tekstas apie savižudybės pavojų. ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2013 10 29