Sociologijos kursiniai darbai

201 dokumentas
Socialinis projektas privačių senelių namų įkūrimas
Privačių senelių namų „žiburys“ įkūrimas. Projekto santrauka. Projekto idėja. Projekto vizija, misija, tikslas, uždaviniai. Vizija:. Misija:. Tikslas. Uždaviniai:. Marketingo plano elementai. Veiklos organizavimas. Veiklos kalendorinio plano sudarymas:. Valdymas ir personalas. Organizacinė įstaigos struktūra:. Rizikos ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2013 03 03
Socialinės rizikos šeimos
Įvadas. Socialinės rizikos šeimų analizė teoriniu aspektu…. Socialinės rizikos šeimų samprata. Socialinės rizikos šeimų atsiradimo priežastys ir problemos. Socialinės rizikos šeimų rizikos ir sociodemografiniai veiksniai. Socialinio darbo su rizikos šeimomis organizavimas. Socialinės rizikos šeimų duomenų analizė. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2013 03 18
Narkomanija kaip socialinė problema
Šio darbo tikslas išsiaiškinti narkotikų vartojimo priežastis ir kaip narkomanija veikia mūsų visuomenę. Įvadas. Teorinė dalis: priklausomybė. Priklausomybė nuo narkotikų. Narkotikų istorija. Narkomanija kaip socialinė problema. Narkotikų vartojimo priežastys. Narkotikų poveikis ir jų vartojimo pasekmės. Narkomanijos paplitimas ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2011 02 09
Emigracijos problema Lietuvoje
Emigracija. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Emigraciją įtakojantys veiksniai. Su kokiomis problemomis susiduria žmonės išvykę svetur. Likusioji namuose šeimos dalis. Emigracijos padariniai. Imigracija lietuvoje. Grįžtantys emigrantai. Tyrimo analizė. Išvados. Informacijos šaltiniai. Priedai.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2012 04 12
Socialiai atsakinga veikla UAB Senukai
Uždarosios akcinės bendrovės „senukai“ socialiai atsakinga veikla. Įvadas. Uab „senukai“ socialiai atsakingos veiklos aspektai. Uždarosios akcinės bendrovės „senukai” veikla. Uab „senikai” socialiai atsakinga veikla. Uab „senukai“ etikos kodeksas. Uab „senukai“ verslo bendravimo ypatumai su austrija. Tarptautiniai ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2013 03 07
Socialinio pedagogo darbas su problemine šeima
Įvadas. Šeimos teoriniai aspektai. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos ypatumai. Probleminės šeimos samprata. Šeimos problemos. Socialinio pedagogo darbo ypatumai su problemine šeima. Socialinis pedagogas ir jo kompetencijos. Socialinio pedagogo pagalba šeimai. Pagalbos rūšys. Išvados. Literatūra. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2012 05 08
Socialinio darbuotojo veiklos poreikis, sprendžiant neįgaliųjų integracijos į visuomenę problemas
Įvadas. Neįgaliųjų socialinė integracija lietuvoje. Socialinė parama neįgaliesiems ignalinos rajone. Socialinės paramos skyriaus teikiama parama neįgaliesiems. Lietuvos neįgaliųjų draugijos ignalinos skyriaus teikiama parama. Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis. Socialinio darbuotojo veiklos aspektai, teikiant ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2012 03 01
Užimtumas Lietuvoje
Užimtumas lietuvoje. Užimtumo problema. Gyventojų užimtumo kriterijai. Užimtųjų kategorijos. Nelegalus užimtumas. Užimtumas didžiojoje britanijoje. Vyriausybės pozicija, jos tikslai ir iniciatyvos. Pagalba bedarbiams ieškant darbo. Nedarbas lietuvoje.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 psl.
2012 05 03
Laisvalaikio tyrimai
Įvadas. Laisvalaikio bendra charakteristika. Laisvalaikio kokybė. Laisvalaikio praleidimas. Vaiko laisvalaikis. Paauglio laisvalaikis. Televizija ir internetas - didelė paauglio laisvalaikio dalis. Knygų skaitymas laisvalaikiu. Paauglio mityba ir sportas laisvalaikiu. Paauglio užsiėmimas visuomenine veikla. Laisvalaikis, pradedant ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2013 05 12
Paslaugų kokybės užtikrinimas
Įvadas. Paslaugų kokybės svrba įmonės veiklai Paslaugų ir kokybės sampratos. Kokybės apibrėžimai. Paslaugų sąvoka. Klientų aptarnavimo kokybė. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai ir standartai. Paslaugų kokybės užtikrinimo būdai. Klientų aptarnavimo kokybės standartas. Klientų aptarnavimo kokybės analizė įmonėje ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 psl.
2016 05 25
Įvaikinimas ir jo reikšmingumas šeimoje
Kursinio darbo planas. Kursinio darbo uždaviniai. Kursinio darbo metodai. Kursinio darbo struktūra. Įvadas. Įvaikinimo sąvoka. Visuomenės požiūris į įvaikinimą. Įvaikinimo tvarka lietuvoje. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Ugdymo dvasingumas. Išvados. Rekomendacija. Literatūros sąrašas.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2012 12 27
Turinys. Įvadas. Analitinė dalis. Lojalumo sąvoka, lojalaus pirkėjo sąvoka, vartotojų lojalumo tipai, prekės ženklo vertės matavimo modelis, vartotojų lojalumą stiprinantys veiksniai, tyriamoji dalis.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2011 02 04
Specialistų pagalbos galimybės moterims patyrusioms smurtą šeimoje
Įvadas. Smurto prieš moteris šeimoje samprata. Smurto prieš moteris šeimoje formos, paplitimas, padariniai, bei priežasčių analizė. Radikalusis feminizmas: dėl ko vyrauja smurtas prieš moteris šeimoje. Teisinės bazės reglamentuojančios smurtautojo veiksmus analzė. Pagalba nuo smurto šeimoje nukentėjusioms moterims. Socialinio ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 63 psl.
2013 02 19
Požiūris į šeimą ir santuoką
Požiūris į šeimą ir santuoką. Įvadas. Informacinių šaltinų apžvalga. Šeima. Šeimos funkcijos. Šeimos struktūra. Santuoka. Santuokos vertybės. Santuokos tipai. Tyrimo analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2013 03 07
Bendravimo ir elgesio kultūra jaunimo tarpe
Įvadas. Kultūringo žmogaus samprata. Jaunimo bendravimo ir elgesio kultūra. Veiksniai formuojantys bendravimo ir elgesio kultūrą jaunimo tarpe. Tiriamoji dalis. Statistinė analizė apie jaunimo požiūrį į elgsenos ir kalbos kultūrą. Išvados. Literatūra. „Priedas“.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2014 03 13
Socialinės rizikos šeimos kursinis darbas
Įvadas. Socialinės rizikos šeimos. Socialinės rizikos šeimų rizikos veiksniai. Skurdas. Smurtas. Alkoholizmas. Socialinė atskirtis. Socialinės rizikos šeimų situacija Lietuvoje. Socialinės rizikos šeimos tyrimo analizė. Tyrimo organizavimas. Tyrimo analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2015 11 18
Paauglių problemiško elgesio sprendimo būdai
Įvadas. Paauglių problemiško elgesio teoriniai aspektai. Paauglių problemiško elgesio apraiškos ir priežastys. Paauglių problemiško elgesio prevencija. Bendravimo su paaugliais formos. Neformaliojo ugdymo organizavimo metodai. Paauglių problemiško elgesio sprendimo būdai n jaunimo mokykloje tyrimas. Tyrimo organizavimas ir metodika. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2012 04 26
Socialinių paslaugų kokybės analizė Alytaus savivaldybėje
Lentelių sąrašas. Įvadas. Socialinių paslaugų sistema. Socialinių paslaugų teikimo raida. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija ir rūšys. Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas. Socialinių paslaugų teikimas alytaus savivaldybėje. Savivaldybės socialinės, ekonominės ir demografinės situacijos ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2015 06 23
Moterų diskriminacija darbo rinkoje
Įvadas. Darbo rinka Lietuvoje Moterų ir vyrų padėtis. Moterų ir vyrų atlyginimo skirtumai. Seksualinis priekabiavimas darbo vietoje. Moterų diskriminacija karjeros ir kvalifikacijos gerinimo klausimu. Šeimos ir darbo santykių suderinamumo problema. Nediskriminacijos politika darbo rinkoje. Nediskriminacijos politika. Priedai. Išvados. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2014 01 27
Šeima ir kartų kaita
Įvadas. Šeima. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Šeimoje ugdomos vertybės. Tradicinė ir alternatyvinė šeima. Vaidmenys šeimoje. Kartų kaita. Kartų kaitos samprata. Tėvų ir vaikų santykiai. Senelių ir anūkų santykiai. Senelių ir tėvų santykiai. Problemų sprendimo būdai. Išvados. Literatūra.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2011 04 27
Bendravimas kursinis
Įvadas. Bendravimas – žmogaus vertybė. Bendravimas-kaip žmonių tarpusavio suvokimas. Bendravimas kaip pasikeitimas informacija (komunikacija). Bendravimas kaip individų sąveika. Bendravimas kaip savitarpio pažinimas. Tarpasmeninis bendravimas. Kritika bendravime. Bendravimo orientacijos. Bendravimo būdai. Neverbalinis bendravimas. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2013 12 30
Bendruomeniškumo požymių analizė socialinės globos institucijose
Bendruomeniškumo požymių analizė socialinės globos institucijose. Įvadas. Bendruomeniškumo teoriniai pagrindai. Bendruomenės raida ir plėtra. Bendruomeniškumas ir jo požymiai. Bendruomeniškumo požymių raiškos ypatumai socialinės globos įstaigoje. Socialinės globos institucijų vaidmuo bendruomenės ugdymo procese. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2013 02 02
Grožio kultas visuomenėje
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Grožio suvokimas. Plastinė chirurgija. Grožio kultas lietuvoje. Tyrimo analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai. Tyrimo tikslas: sužinoti žmonių nuomonę apie grožio svarbą gyvenime.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2011 06 22
Ar reikalinga mirties bausmė
Įvadas. Mirties bausmės atsiradimo priežastys. Mirties bausmės samprata. Mirties bausmė lietuvoje. Mirties bausmė pasaulyje. Mirties bausmės šalininkai ir priešininkai. Mirties bausmės būdai. Budelis. Faktologinė medžiaga. Mirties bausmės tyrimo analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2012 04 23
Socialinio darbo metodų taikymas praktikoje Semestrinis darbas
Įvadas. Ekožemėlapio metodo taikymas socialiniame darbe. Genogramos metodo taikymas socialiniame darbe. Ekožemėlapio ir genogramos analizė. Kliento problema ir jos sprendimas. Konflikto sprendimas socialiniame darbe. Etinės situacijos socialiniame darbe. Apibendrinimas ir išvados. Naudota literatūra.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2014 06 05
Socialinis darbas su šeima Vilniaus savivaldybėje
Įvadas. Šeimos samprata. Socialinės rizikos šeimos samprata. Lietuvos socialinė politika. Socialinė parama. Socialinės paslaugos. Socialinis darbas su šeima vilniaus savivaldybėje. Socialinės paramos šeimai metodika. Socialinė parama šeimai vilniaus savivaldybėje. Socialinė parama socialinės rizikos šeimai vilniaus savivaldybėje. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2013 02 11
Tradicinė ir šiolaikinė šeima
Įvadas. Šeimos samprata. Šeimos koncepcijos modifikacija. Mokslinių disciplinų šeimos sąvokos apibrėžtys. Visuomenės ir šeimos institucijos istorinė raida. Šeimos istorinė raida. Šeimos kaita (formos). Šeimos institucijos svarba visuomenėje. Šeimos funkcijos. Šeima ir visuomenės atsinaujinimas. Tradicinės ir modernios ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2015 06 03
Tradicinė ir šiuolaikinė šeima
Įvadas. Šeima pagal LR Konstituciją. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Šeimos vertybės. Šeimos modernėjimas. Šeimos pakitimas. Santuoka. Moters ir vyro vaidmenų pakitimas. Išvados. Literatūra.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 psl.
2016 04 03
UAB „SENUKAI“ socialinės atsakomybės ataskaita
Įvadas. Apie įmonę. Socialinės atsakomybės iniciatyvų (priemonių) įgyvendinimas Uab „Senukai“. Verslo etika. Socialinė sritis. Ekonomika. Aplinkos apsauga. Rekomendacijos. Išvados. Literatūra.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2015 04 17
Etikos reikšmė
Įvadas. Etikos ir viešojo administravimo santykis. Profesinės etikos samprata. Etikos svarba viešajame administravime. Visuomenės tarnautojų profesiniai principai ir vertybės. Etikos lietuvos valstybės tarnyboje ypatumų analizė. Įstatymai, reglamentuojantys etikos normas valstybės tarnyboje. Etikos normas valstybės tarnyboje ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2013 10 24