Sociologijos projektai

39 dokumentai
Moksleivių turiningo laisvalaikio ugdymo projektas Socialinė problema
Moksleivių turiningo laisvalaikio ugdymo projektas „ iš močiučių skrynių “ vadovas. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Projekto organizacijos. Projekto vykdytojai. Projekto pavadinimas. Situacijos pristatymas Problemos analizė. Kam skirtas projektas tikslinė grupė. Numatomas dalyvių skaičius. Projekto tęstinumo galimybės. ...
Sociologijos projektai, Projektas, 6 psl.
2015 03 27
Sociokultūrinis projektas Giedros vasaros stovykla
Trumpas projekto ,,Giedros vasaros stovykla‘‘ aprašymas. Projekto tikslas – ugdyti socialiai atsakingus bei pilnaverčiai funkcionuojančius visuomenės narius. Pagrindiniai projekto uždaviniai. Prioritetinė projektinės veiklos forma. Veikla, kurią vykdysime. Projekto realizacijos bazė. Projekto vykdytojai. Išlaidų įvertinimas ir ...
Sociologijos projektai, Projektas, 3 psl.
2015 01 05
Klientų aptarnavimo įgūdžiai
Įvadas. Tirymo problema. Tyrimo aktualumas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezė. Rezultatų naujumas. Darbo struktūra. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Klientų aptarnavimo kultūros formavimas ir valdymas. Organizacijos kultūros įtaka klientų aptarnavimo kultūros formavimui. Organizacijos kultūros esmė, funkcijos ir tipai. ...
Sociologijos projektai, Projektas, 15 psl.
2014 01 20
Jaunimo užimtumo skatinimas
Programa „ kaimo jaunimo užimtumo skatinimas “. Projekto aprašymas. Radžiūnų kaimo bendruomenė kaimo jaunimo užimtumo skatinimas duomenys apie paraiškos rengėją. Projekto tikslas , uždaviniai Tikslas. Apibūdinkite projektu siekiamą spręsti problemą. Apibūdinkite projekto dalyvius. Projekto pradžios ir pabaigos datos. Projekto ...
Sociologijos projektai, Projektas, 7 psl.
2015 06 02
Paraiška projektų konkursui
Paraiška projektų konkursui. informacija apie pareiškėją pareiškėjo vardas , pavardė. Telefonas su tarpmiestiniu kodu. Elektroninis pašto adresas. Partnerio organizacijos pavadinimas. Partnerio kontaktai ir atsakingas asmuo. Informacija apie projektą. Projekto pavadinimas. Projekto santrauka iki 20 eilučių. Projekto problema ( ...
Sociologijos projektai, Projektas, 6 psl.
2015 05 16
Socialinės pagalbos komandos modelis kauno vaikų globos namuose „Atžalynas“
Namų darbas. Socialinės pagalbos komandos modelis kauno vaikų globos namuose „ atžalynas “. Socialinio darbo padalinys. Individualus darbas su globojamais vaikais. Socialinio darbuotojo veiklos planas eil. nr. Literatūros sąrašas.
Sociologijos projektai, Projektas, 10 psl.
2015 09 30
Neįgalaus asmens gyvenimiškos situacijos analizė
Neįgaliųjų integracija į visuomenę. Neįgalaus asmens gyvenimiškos situacijos analizė.
Sociologijos projektai, Projektas, 3 psl.
2013 06 01
Socializacijos projekto paraiška
Socialinė pedagogika ir psichologija. Vaiko socializacijos projekto paraiška. Numatomos išlaidos. Kanceliarija ir prizai. DVD, video filmų nuoma. Foto prekės ir paslaugos . Kelionės išlaidos (ekskursija į Dienos centrą ir į kino teatrą). Bilietai į kino teatrą.
Sociologijos projektai, Projektas, 4 psl.
2013 08 11
PROJEKTAS „Auginkime kartu darnią šeimą naudojant mobilias užimtumo paslaugas“
„ Auginkime kartu darnią šeimą naudojant mobilias užimtumo paslaugas “ Vykdymo vieta Utenos rajonas. Utenos rajono socialinių paslaugų centras. Projektas sisteminiu požiūriu. Projekto loginis pagrindimas Tikslas. Tikslinė grupė ir jos pagrindimas. Situacijos analizė , aktualumas , pagrindimas. „ Aš noriu augti su savo tėčiu ...
Sociologijos projektai, Projektas, 13 psl.
2017 02 04
Saugus elgesys kelyje
Saugus elgesys kelyje. projekto pavadinimas. projektą vykdanti komanda, komandos vadovas. projekto esmė. projekto rezultatai. projekto tikslinės grupės. projekto atitikimas specialiesiems prioritetiniams kriterijams. projekto loginis pagrindimas ir rizikos įvertinimas. projekto veiklų įgyvendinimo grafikas. projekto sąmata. X. ...
Sociologijos projektai, Projektas, 6 psl.
2013 05 24
Savanoriai projektas Socialinių paslaugų organizavimas
Idėjos pristatymas. Projekto pavadinimas. NVO savanorių apmokymo ir palaikymo centro projektas orientuotas į globos namų klientus. „Savi namai“. Problema, kurią sprendžia mano idėja. Tikslas. Programos tikslas - padidinti jaunų žmonių savanoriavimą bent 2% globos įstaigose - Senelių namuose. Savanoriai atsineš „įrankių“, ...
Sociologijos projektai, Projektas, 13 psl.
2014 09 23
Tolerancija projektas
Projektas „tolerancija“. Įvadas. Projekto aprašas. Projekto, kaip studijų būdo, pasirinkimo pagrindimas. Projekto idėja (koncepcijaProjekto tikslinės grupės atranka. Projekto partneriai. Pagrindiniai projekto etapai. I etapas – Pasiruošimas projektui. II etapas – Projekto įgyvendinimas. III etapas – Projekto vertinimas. Projekto ...
Sociologijos projektai, Projektas, 5 psl.
2015 01 04
Resocializacijos projektas Nenuleiskime rankų nuo ateities
Resocializacijos projektas Nenuleiskime rankų nuo ateities Problemos aktualumas. Tikslinė grupė. Projekto tikslas. Projekto laikas ir vieta bei veikla. Projekto eiga. Bendradarbiavimo partneriai.
Sociologijos projektai, Projektas, 5 psl.
2014 10 27
Projektas užimtumas
Pagrindinė informacija. Problema – tikslus jos aprašymas ir pagrindimas. Projekto rezultatų poveikis tikslinės grupės problemos sprendimui. Problemos pagrindimas. Pasirinkti problemos sprendimo būdai projekto eigoje. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Laukiamas rezultatas. Projekto tęstinumas. Projekto koordinavimas , projekto ...
Sociologijos projektai, Projektas, 8 psl.
2016 02 19
Socialinio užimtumo terapijos programa vaikų globos namuose
Programos dalyviai. Programos tikslas. Programos uždaviniai. Programos partneriai. Programos veiklos. Kūrybinės užimtumo dirbtuvėlės. Paskaitos ir praktiniai mokymai „Tiesiu tau savo ranką“,. Praktiniai užsiėmimai “Baltas gerumo angelas“. Kalėdinis aukcionas. Laukiamas rezultatas.
Sociologijos projektai, Projektas, 3 psl.
2014 01 23
Projekto paraiška Tėvų įgalinimas ir skatinimas atkurti bendravimą su vaikais augančiais globos namuose
Projekto paraiška Tėvų įgalinimas ir skatinimas atkurti bendravimą su vaikais augančiais globos namuose.
Sociologijos projektai, Projektas, 12 psl.
2016 05 15
"Inovatyvi įmonė" projektas socialinių paslaugų atsiskaitymas
NVO „ Saulės zuikučiai “. Misija ir vizija. Tikslai ir uždaviniai. Struktūra Įstaigos bendradarbiaujančios su mumis. Administratorių ir specialistų veiklos Direktorius. Vyr. buhalterė. Socialiniai darbuotojai. Socialinių darbuotojų padėjėjai. Klientų grupės ir jų poreikių apibūdinimas. Organizacijos rinkodara. Klientams ...
Sociologijos projektai, Projektas, 8 psl.
2016 05 30
Lietuva šių dienų pasaulyje: politika, ūkis, visuomenė
Lietuva šių dienų pasaulyje: politika, ūkis, visuomenė. Turinys. Pasaulyje. Naujausi lietuvos istorijos puslapiai. Sausio 13-oji lietuvos istorijoje. Lietuvos ūkio raida. Verslo grimasos. Lietuvos kaimo problemos. Lietuvos politika. Politinės partijos ir jų veikla. Lietuvos visuomenė. Emigracija – lietuvos kasdienybė? Teisė ir ...
Sociologijos projektai, Projektas, 238 psl.
2010 03 03
Socialinių projektų rengimas ir valdymas
Socialinių projektų rengimas ir valdymas. Informacija apie organizaciją. Informacija apie projektą. Laukiami projekto rezultatai. (kokią naudą norite, kad atneštų projektas, koks jo poveikis tikslinėms grupėmsPateikite kokybinę ir kiekybinę išraišką.Projektui vykdyti turimos/reikiamos patalpos. Projektui vykdyti turima/reikiama ...
Sociologijos projektai, Projektas, 8 psl.
2017 03 14
UAB Sportland rinkos galimybių vertinimas Lietuvoje
Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Įmonės rinkodaros planavimo esmė. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Tikslinės rinkos parinkimas. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategijos. „Sportland“ rinkodaros veiklos plano parengimas. „Sportland“ įmonės pristatymas. „Sportland“ rinkodaros tikslai. „Sportland“ ...
Sociologijos projektai, Projektas, 21 psl.
2016 11 02
Benamio socialine istorija
Benamio socialinė istorija.
Sociologijos projektai, Projektas, 2 psl.
2014 02 25
Draudimo bendrovių gyventojų turto būsto draudimo rinkos tyrimas
Įvadas. Šiandieninė turto (būsto) draudimo rinka lietuvoje. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo metodika. Anketos analizė ir interpretacija. Hipotezių analizė. Išvados. Literatūra. Priedas.
Sociologijos projektai, Projektas, 27 psl.
2013 01 16
Kiekybiniai tyrimo metodai
Įvadas. Kiekybiniai tyrimo metodai. Apklausa. Eksperimentas. Dokumentų analizė. Stebėjimas. Parengtos anketos analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Sociologijos projektai, Projektas, 18 psl.
2017 10 28
Sociokultūrinis projektas
Mykolo romerio universiteto. Socialinės politikos fakulteto. Socialinio darbo katedra.
Sociologijos projektai, Projektas, 7 psl.
2016 03 04
Netekto darbingumo pensijos
Netekto darbingumo pensijos. Socialinio draudimo projektinis darbas. Įvadas. Socialinis draudimas ir jo nauda. Netekto darbingumo (invalidumo) pensijos. Socialinio draudimo pensijų stažas. Išvados. Literatūra. Priedas. Būtinasis stažas netekto darbingumo pensijai.
Sociologijos projektai, Projektas, 14 psl.
2014 04 15
Devintos klasės mokinių adaptacijos problemos pradėjus lankyti gimnaziją
Problemos aktualumas. Organizatorius ir projekto vykdytojai, partneriai. Organizatorius ir projekto vykdytojas. Projekto partneriai. Tikslinės grupės. Trukmė. Bendrasis tikslas. Projekto uždaviniai. Projekto rezultatas. Darbai / veiklos. Projekto veiklų įvertinimas (rodikliai). Ištekliai. Projekto biudžetas pateiktas priede. Finansavimo ...
Sociologijos projektai, Projektas, 9 psl.
2013 06 14
Kampanija prieš smurtą
Įvadas. Situacijos analizė. Planavimas. Išvados. Šaltiniai. Priedai.
Sociologijos projektai, Projektas, 13 psl.
2013 05 21
Laiminga šeima
Projekto santrauka. Organizacija tikslus organizacijos pavadinimas, adresas, telefonas. Atsakingas asmuo vardas ir pavardė. Projeko tikslas(ai). Planuojamos veiklos sritis, projekto stadija (kūrimosi stadija ar veiklos plėtimas). Socialinės idėjos aprašymas (trumpas idėjos esmės apibūdinimas). Vadyba (trumpas organizacijos vadybos ...
Sociologijos projektai, Projektas, 15 psl.
2016 03 31
Perspektyvi profesija
Perspektyvi profesija. Kas yra perspektyvi profesija?. Profesijos formulės. Perspektyviausių profesijų top. Neperspektyviausių profesijų top. Kas tau yra perspektyvi profesija?.
Sociologijos projektai, Projektas, 10 psl.
2013 09 08
Senyvo amžiaus žmonių laisvalaikio užimtumo centro „ saulėtekis “ įkūrimas
Senyvo amžiaus žmonių laisvalaikio užimtumo centro „ saulėtekis “ įkūrimas. Projekto numatoma veikla. Veiklos etapai. Projektą planuoja vykdyti tokiais veiksmais I mėnuo. Mėnuo – I savaitė. Mėnuo – II savaitė. Kiekvieno mėnesio pirmadieniais. Kiekvieno mėnesio trečiadieniais. Kiekvieno mėnesio penktadieniais. Vasario ...
Sociologijos projektai, Projektas, 6 psl.
2016 06 06