Sociologijos referatai

533 dokumentai
Atvejo analizė
R.A. 16m. paauglė, Žiburio vid. mokyklos 9klasės mokinė kreipiasi į seniūnijos socialinę darbuotoją dėl šeimoje esančio girtuokliavimo bei su tuo susijusio smurto. Mergaitė mažai lanko mokyklą, neatlieka namų darbų. Paauglė gyvena kartu su tėvais ir dar dviem broliais jaunesniais už save.
Sociologijos referatai, Referatas, 4 psl.
2011 05 10
Žalingi įpročiai referatas
Įvadas. Žalingų įpročių samprata. Alkoholio vartojimas. Narkotikai. Rūkymas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Sociologijos referatai, Referatas, 12 psl.
2012 03 28
Neįgalaus asmens situacijos analizė
Įvadas. Neįgalaus asmens socialinė – psichologinė adaptacija integruojantis visuomenėje. Konkrečios situacijos analizė. Asmeninė patirtis bendraujant su neįgaliu žmogumi. Socialinis darbas su neįgaliais ir ligoniais. Taikomi metodai ir principai. Suteikta pagalba negalę turinčiam asmeniui. Kompensacinė technika, jos efektyvumas. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 11 20
Swedbank banko socialinė atsakomybė
„Swedbank” socialinė atsakomybė. Įvadas. Temos išdėstymas. Įmonės siekiai. Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas. Socialinė atsakomybė darbuotojams. Socialinė atsakomybė klientams. Socialinė atsakomybė visuomenei. Socialinė atsakomybė aplinkosaugai. Išvados. Literatūros šaltinių sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 02 17
Kokybinis sociologinis tyrimas
Kokybinis sociologinis tirimas. Įvadas. Kokybinio sociologinių tyrimų metodo ypatumai. Dokumentų analizės metodas. Kontent analizės metodas. Dokumentų analizė teisėje. Teisinių dokumentų kokybinė analizė. Neteisinių dokumentų analizė. Išvados.
Sociologijos referatai, Referatas, 19 psl.
2013 03 21
Socialiniai tinklalapiai
Įvadas. Socialiniai tinklalapiai. Socialinių tinklapių vartotojai. Socialinių tinklalapių nauda. Socialinių tinklalapių žala. Socialinių tinklapių ateitis. Išvados. Literatūra. Šiame darbe atsispindės daugelio įvairių žmonių - turinčių skirtingus išsilavinimo lygius, skirtingų amžių ir lyčių - nuomonės. Taip pat į šį ...
Sociologijos referatai, Referatas, 16 psl.
2011 05 15
Makroaplinkos analizė įmonėje UAB Magrės baldai
Marketingo makroaplinka. Marketingo makroaplinka - tai rinkos ūkio tvarkymo veikla siekiant prekių ir paslaugų srautą iš gamintojų nukreipti vartotojams taip,kad geriausiai būtų tenkinama paklausa ir įgyvendinami šalies bei visuomenės tiklai. Ekonominė makroaplinka. Socialinė- kultūrinė aplinka. Politinė- teisinė aplinka. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 6 psl.
2011 02 18
Interneto nauda ir grėsmės. Priklausomybė nuo interneto
Įžanga. Kokie pavojai slypi internete. Kokius etapus praeina interneto vartotojas. Ar gali virtualus bendravimas pakeisti įprastą. Kokie žmonės linkę įsitraukti į virtualų gyvenimą. Potraukis internetui. Vaikai ir internetas. Interneto žala. Pornografinių svetainių įtaka paaugliams. Įšvados.
Sociologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2011 03 30
Mokinių motyvacija mokytis
Turinys. Įvadas. Motyvacijos samprata. Emocinė motyvacija. Vidinė motyvacija. Išorinė motyvacija. Motyvacijos apibrėžtys. Mokinių motyvacijos stokos priežastys mokytis. Motyvacijos stiprinimo metodai, būdai. Pozityvus paskatinimas. Išvados. Literatūros ir informacijos šaltinių sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 18 psl.
2012 09 14
Socialinis darbas bendruomenėje
Įvadas. Socialinio darbo ir bendruomenės samprata. Bendruomenės socialinė veikla. Bendruomenės socialinės veiklos esmė. Bendruomenės socialinės veiklos tikslai. Bendruomenės socialinės veiklos uždaviniai. Galimos veiklos bendruomenėje. Išvados. Naudota literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 14 psl.
2014 04 15
Studentų mokymosi motyvacija
Įvadas. Mokymosi motyvacijos samprata. Mokymosi motyvacijos klasifikacija. Mokymosi motyvacijos rūšys. Vidinė mokymosi motyvacija. Išorinė mokymosi motyvacija. Kiekybinis sociologinis tyrimas: apklausos analizė. Tyrimo aprašymas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Studijų kokybės vertinimas. Kas skatina studentus studijuoti. Išvados. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 32 psl.
2011 02 17
Emigracija referatas
Įvadas. Migracijos samprata. Migracijos rūšys ir tikslai. Emigracijos iš lietuvos raida. Emigracija atkūrus nepriklausomybę. Emigracijos priežastys. Tyrimo metodika. Tyrimo imties charakteristika. Emigracijoje praleistas laikas. Kalba – nekliūtis. Emigracijos priežastys. Išvados. Literatūra. Priedai.
Sociologijos referatai, Referatas, 20 psl.
2012 05 08
Socialinės rizikos šeima
Įvadas. Socialinės rizikos šeimos. Socialinės rizikos šeimos samprata. Socialinio darbuotojo vaidmenis ir funkcijos dirbant su. Socialinės rizikos šeimomis. Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys pagalbą. Socialinės rizikos šeimoms. Išvados. Literatūra:.
Sociologijos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 04 06
Vaikų higieninių įgūdžių formavimas ikimokykliniame amžiuje
Įvadas Sveikatos ugdymas Sveikatos ugdymo samprata Sveikatos ugdymo tikslai ir uždaviniai Ugdant vaikų sveikatą svarbus pedagogo vaidmuo Ikimokyklinio amžiaus vaikų higieninis ugdymas Higienos ugdymo samprata Ikimokyklinės įstaigos asmens higienos įgūdžių formavimo sistema Reikmenys reikalingi asmens higienai Akių higiena Nosies ...
Sociologijos referatai, Referatas, 19 psl.
2014 03 19
Socialiniai tinklalapiai referatas
Įvadas. Žmonių bendravimo raida. Socialinių tinklalapių vartotojai. Socialinių tinklalapių nauda ir žala. Socialinių medijų ateitis. Išvados. Naudota literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 12 15
Vaikų dienos centrų veikla
Įvadas. Vaikų dienos centrų juridiniai aspektai. Vaikų dienos centrus reglamentuojantys teisės aktai. Vaikų dienos centruose teikiamos paslaugos. Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija. Vaikų dienos centrų esmė šiuolaikinėje visuomenėje. Vaikų dienos centrų veiklos danijoje patirtis. Analitinė-refleksinė dalis. Išvados. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 32 psl.
2014 04 02
Skurdas ir socialinė atskirtis referatas
Įvadas. Skurdo reiškinio teorinė analizė. Skurdo lygiai. Skurdas pasaulio kontekste. Skurdo aiškinamosios teorijos. Skurdas kaip socialinė problema. Skurdas bei socialinė atskirtis. Skurdo ryšys su socialine atskirtimi. Individų grupės susiduriančios su skurdo problema. Išvados. Literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 22 psl.
2014 10 31
Jaunimo subkultūros Lietuvoje
Įvadas. Neformalios organizacijos. Jaunimo subkultūros ir jų bruožai lietuvoje. Metalistai. Pankai. Baikeriai. Reiveriai. Reperiai. Skinheadai. Išvados. Literatūra. Šio darbo tikslas - pristatyti ir paanalizuoti šias jaunimo subkultūras ir žmonių požiūrį į šias neformalias lietuvos jaunimo grupes, egzistuojančius stereotipus ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2011 06 21
Latvijos švietimo sistema
Latvijos švietimo sistema. Įvadas. Latvijos švietimo politika ir finansavimas. Latvijos švietimo politika. Latvijos švietimo finansavimas. Latvijos švietimo sistemoje vyraujančios teorijos. Latvijos švietimo sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Bendrasis ugdymas. Profesinis ugdymas. Aukštasis išsilavinimas. Suaugusiųjų švietimas. Pedagogų ...
Sociologijos referatai, Referatas, 23 psl.
2013 02 26
Šeima referatas
Įvadas. Šeima kaip visuomenės institucija. Šeimos sąvoka. Sutuoktinių pareigos. Santuokos motyvai. Šeimos funkcijos. Išvada. Literatūros sąrašas. Šeimoje prasideda žmogaus gyvenimas, išmokstama gerbti ir mylėti savo tėviškę, gimtąją kalbą, tautos kultūrą. Šeima auklėdama vaikus, perduoda jiems ne tik integruotą ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2010 06 10
Socialinio darbo vertybės
Socialinio darbo vertybės. Naudota literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 5 psl.
2012 06 08
Darbo vietos ergonominis ivertinimas
Darbo vietos, įrangos ergonominis įvertinimas. Drėgmės santykis. Apšvietimas. Erdvumas. Patogūs baldai. Patalpų vėdinimas. Akustika. Spalvinė gama.
Sociologijos referatai, Referatas, 9 psl.
2012 02 28
Mobingas kaip diskriminacija darbuotojų santykiuose
Įvadas. Mobingas kaip neetiški santykiai. Mobingo strategija ir būdai. Mobingo priežastys ir lygmenys. Mobingas kaip diskriminacija darbo vietoje. Mobingo procesas, dalyviai, vaidmenys. Pasekmės. Mobingo intervencija ir prevencija. Išvados. Literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 03 25
Vaiko socializacija
Įvadas. Šeimos įtaka socializacijai. Šeimos santykiai ir aplinka. Šeimos statusas. Socializacija vaikų namuose. Socialinė adaptacija kaip psichosocialinė problema globos įstaigose. Socialiniai, teisiniai, doroviniai, psichologiniai, lytiniai ir edukaciniai aspektai ugdant globos įstaigų vaikus. Mokyklos ugdymo svarba. Socializacijos ...
Sociologijos referatai, Referatas, 23 psl.
2011 02 18
Italija ir italai
Įvadas. Kelios pastabos apie italiją ir italus. Ekonomika. Papračiai. Kaip geriausia visuomenei bendrauti su pasauliu. Kalba ir pagrindiniai posakiai. Bendravimo būdai. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas, garsumas, kalbėsena. Tylos intarpai. Fiziniai gestai ir veido išraiška. Mostai ir skaičiavimas. Laikysena ir fizinis artumas. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 04 05
Šeimos terapija ir konsultavimas
Įvadas. Šeima ir jos samprata. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimos konfliktai. Konfliktų šeimoje sąvoka. Konfliktų atsiradimo priežastys. Konfliktų sprendimo būdai. Šeimos terapija ir konsultavimas. Kas yra šeimos terapija ir konsultavimas. Struktūrinė šeimos terapija. Sisteminė šeimos terapija. Patirtinė šeimos terapija. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 21 psl.
2013 06 26
Socializacija
Įvadas. Kas yra socializacija? Socializacijos sąvoka. Socializacijos veiksniai. Socializacija vaikystėje. Socializacijos modeliai. Išvados. Literatūra. Socializacija -individo integracijos į visuomenę procesas, patirties, reikalingos atlikti tam tikrus socialinius vaidmenis, įgijimas. Socializacija-tai žmogaus vystymasis per visą jo ...
Sociologijos referatai, Referatas, 12 psl.
2011 05 03
Italija kultūros dimensijos ir tarpkultūrinė komunikacija
Italija: kultūros dimensijos ir tarpkultūrinės komunikacijos ypatumai. Įžanga. Italijos kultūros analizė. Trumpa istorinė apžvalga, svarbiausi faktai. Stereotipinis šalies vertinimas. Dimensijos būdingos šalies kultūrai. Neapibrėžtumo vengimas, rizikos toleravimas. Vyriškumas ar moteriškumas. Formalumas ar neformalumas. Asmeninė ...
Sociologijos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 04 27
Socialinio darbuotojo veikla ugdymo institucijoje su socialinės rizikos šeimų vaikais
Įvadas. Socialinio darbuotojo vaidmuo. Socialinio darbuotojo samprata. Socialinio darbuotojo vaidmenys. Socialinio darbuotojo darbas ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais. Socialinio darbuotojo kasdienė veikla vaikų globos agentūroje „Cyrulis“, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais. Socialinės rizikos šeimų vaikų ...
Sociologijos referatai, Referatas, 18 psl.
2014 11 03
Šeimos skyrybos. Jų priežastys. Pasekmės vaikams
Mūsų visuomenėje vis labiau mažėja naujų santuokų ir vis daugėja skyrybų. Skiriasi dažniau jauni žmonės, tačiau koja kojon skyrybos plinta ir vyresnio amžiaus porų tarpe. Ir vieni ir kiti skiriasi dėl jiems svarbių ir aktualių priežasčių. Situacija dar nėra tokia sukrečianti, jei šeima susideda tik iš dviejų asmenų. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 7 psl.
2010 06 12