Sociometrinis tyrimas


Sociogramos pavyzdys. Sociometrinis tyrimas pavyzdys. Referatas sociograma. Sociometrinis tyrimo metodas. Sociometrinis tyrimas kiekybinis. Sociogramų pavyzdžiai. Kiekybinis tyrimas sociometrinis.

Pedagogikos kursinis darbas. Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo metodai. Darbo eiga. Duomenų apdorojimas. Darbo kriterijus. Poilsio kriterijus. Fantazijos kriterijus. Darbo kriterijaus sociograma. Poilsio kriterijaus sociograma. Fantazijos kriterijaus sociograma. Bendra sociograma. Darbo kriterijaus diados (triados). Poilsio ktiterijaus diados (triados). Fantazijos kriterijaus diados (triados). Rezultatų aptarimas. Darbo kriterijaus išvados. Poilsio kriterijaus išvados. Fantazijos kriterijaus išvados. Išvados. Priedas. Naudota literatūra.


Priimtieji – tai grupės nariai, pasirinkimų gavę šiek tiek mažiau, nei bendras klasės vidurkis.

Abipusiai pasirinkimai atvaizduojami diadomis, triadomis, tetradomis. Jos rodo ar klasėje yra susidariusių pogrupių.

Gauti sociometriniai duomenys leidžia nustatyti du labai svarbius grupės požymius: integralumą ir glaustumą.

Šio kriterijaus rezultatai panašūs kaip ir antrojo. Išryškėjo 2 izoliuotieji asmenys, 1 lyderis - mergaitė, atstumtųjų – 7. Išryškėjo 2 grandininės diados.

1.2 Su kuo iš klasės norėtum rašyti referatą, neminint pirmojo?

1.3 Su kuo iš klasės norėtum rašyti referatą, neminint pirmųjų dviejų?

2.2 Su kuo iš klasės norėtum švęsti savo gimtadienį, neminint pirmojo?

Sociometrinis tyrimas. (2013 m. Sausio 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/sociometrinis-tyrimas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 17 d. 19:50