Šperos

699 dokumentai
Pedagogikos egzamino atsakymai
Pedagogikos egzamino atsakymai. Ugdymo samprata ir struktūra. Ugdymo tikslų ir uždavinių samprata bei svarba ugdymo procese samprata. Mokymo svarba ugdymui ir ugdymuis. Pedagogikos objektas ir jo ypatumai. Kodėl teigiama, jog ypatingą vaidmenį vaiko asmenybės ugdyme užima šeima? Aptarkite ugdymo funkcijas. Paaiškinkite pagrindinių ...
Pedagogikos šperos, Špera, 6 psl.
2012 09 27
Makroekonomikos formulės paruoštukė
Išlaidų metodas. Pajamų metodas. Defliatorius (kainų indeksas). Grynasis nacionalinis produktas. Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Disponuojamos pajamos. Bendroji paklausa. Bnp pusiausvyra rinkoje, kai. Ribinis polinkis vartoti. Ribinis polonkis taupyti. Multiplikatorius.
Ekonomikos šperos, Špera, 1 psl.
2011 06 22
Gelžbetonio ir mūro konstrukcijos parsuoštukė egzaminui pagal klausimus
Betonas. Armatūros klasifikacija ir jos taikymas gelžbetoninėse konstrukcijose. Ribinių būvių grupės. Centriškai tempiamų gelžbetoninių elementų įtempimų būvių stadijos. Lenkiammų gelžbetoninių elementų įtempimų būvių stadijos. Lenkiamų stačiakampio skerspjūvio gelžbetoninių elementų normalinio pjūvio skaičiavimas ...
Statybos šperos, Špera, 1 psl.
2012 11 27
Ekonomikos formulės, sprendimo būdai
Mikroekonomikos ir makroekonomikos formulės. Mokumo rodikliai. Pelno maksimizavimo salyga. Infliacija. Darbo istekliai. Vartojimo ir taupymo ribinis polinkis. Sudetines ir paprastos palukanos. Paprastos palukanos.
Ekonomikos šperos, Špera, 5 psl.
2011 03 21
Strategija ir strateginio valdymo samprata, strategijos esmė, strateginio valdymo tikslai. Strateginio valdymo metodologija: nustatytinė ir plėtotinė. Strategijų hierarchija, tipai ir jų esmė: integracijos strategija, korporacinė strategija, verslo vieneto, funkcinė, operacinė. Organizacijos strateginiai tikslai: vizija, misija, tikslai, ...
Vadybos šperos, Špera, 14 psl.
2010 03 03
Elektronikos špera
Elektronikos 1 semestro spera. Puslaidininkiai. D Iodai. Stabilitronai. Tiristoriai. Lauko tranzistorius. Operacinis stiprintuvas. Atmintis. Registras. Keitiklis. Mikroprocesorius. Matavimai. Magnetoelektrinis matuoklis.
Elektronikos šperos, Špera, 2 psl.
2010 10 26
Mikroekonomikos paruoštukė
Gamyba ilguoju laikotarpiu. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Vartotojo prioritetai. Vartotojo biud˛etas. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Ekon elgesys. Trumpojo laikotarpio vidutiniais bendraisiais kastais. Įmonės kaštų ir pelno samprata. Jei rinkoje yra pusiausvyra. Įmonės trumpojo laikotarpio kaštų funkcija.
Ekonomikos šperos, Špera, 1 psl.
2011 06 22
Elektrotechnika. Špera
Nuolatinės srovės grandinė: elementai, schemos, pagrindiniai dėsniai. Šaltinio darbo režimai. Energetiniai santykiai. Nuolatinės srovės grandinės skaičiavimo metodai. Kintamosios vienfazės srovės grandinės. Sisnusinių elektrinių dydžių pagrindinės charakteristikos, jų vaizdavimas ir veiksmai su jais. Kintamosios srovės ...
Elektrotechnikos šperos, Špera, 2 psl.
2010 03 03
Dalykinė komunikacija ir derybos
Dalykinė komunikacija. Dalykinis pokalbis. Derybos. Kada pokalbis virsta derybomis? Verbalinė komunikacija. Neverbalinė komunikacija. Dalykinio pokalbio loginė struktūra. Dalykinis pokalbis susideda iš. Informacijos mainai (tikslai, pagrindai). Klausimų formulavimas. Klausymas informacijos mainų procese. Dalykinio pokalbio pradžia. ...
Vadybos šperos, Špera, 3 psl.
2013 02 18
Ktu fizika 2 kursas 1 kolis
Elektromagnetinės bangos, jų svarbiausios savybės savybės. Geometrinės optikos dėsniai. Visiškas atspindys. Šviesos interferencija. Bangų koherentiškumas. Interferencinių maksimumų ir minimumų sąlygos. Koherentinių šaltinių gavimo būdai: jungo, frenelio, niutono. Frenelio veidrodžių metodas. Interferencija plonose plėvelėse ...
Fizikos šperos, Špera, 12 psl.
2012 11 15
Marketingo egzamino špera
Prekės identifikavimas. Geriausias yra prekės ženklas. Kaina. Paklausa. Pasiūla. Prekės kaštai yra. Kainos nustatymo metodai. Dažniausiai daromos šių rūšių nuolaidos. Biržos yra keturių rūšių. Pasiskirstymo kanalo pasirinkimui įtakos turi šie veiksniai. Reklama.
Ekonomikos šperos, Špera, 4 psl.
2010 03 03
Statistikos formulės
Intervalo ilgis. Vidutinė intervalo reikšmė. Pelno vykdymas. Vidurkiai. Moda. Mediana. Kvadrilės. Variacija. Dispersija. Variacijos koeficientas. Dinaminė eilutė. Atrankinis stebėjimas. Absoliutus padidėjimas. Indeksai. Struktūros pokyčių indeksas.
Ekonomikos šperos, Špera, 2 psl.
2012 05 13
Medžiagų mokslas. Špera.
Medžiagų parinkimo kriterijai. Perlitinis virsmas. Užgrūdinamumas austenito skilimas nepertraukiamai aušinant faziniai virsmai plienuose. Atkaitinimas. Izoterminis peraušinto austenito skilimas. Austenitinis virsmas. Martensitas ir liekamasis austenitas. Grafitizacija. Normalizavimas. Kitimai kaitinamame užgrūdintame pliene. Metalo ...
Medžiagų mokslo šperos, Špera, 4 psl.
2010 03 03
Lietuvių autorių špera
Apie autorius. A. Vaiciulaitis. R. Granauskas. V. Macernis. A. Skema. H. Radauskas. J. Biliunas. J. Vaiciunaite. J. Marcinkevicius. A. Marcenas. J. Aputis. Maironis. B. Sruoga. A. Vaičiulaitis - a. Vaičiulaitis buvo plačiai žinomas kaip modernios ,bet kartu dvasiškai. Paprastos , elegantiškos prozos kūrėjas, įžvalgus kritikas , ...
Lietuvių šperos, Špera, 3 psl.
2010 03 03
Tiesinis programavimas
Tiesinės nelygybiu sistemos ir ju grafinis vaizdavimas. Paprasciausi tiesinio programavimo uždaviniai. Transporto uždaviniai. Literaturos sarašas.
Vadybos šperos, Špera, 15 psl.
2012 03 31
Projektų špera
Projektas. Projektų klasifikacija. Projektams būdingos savybės. Projektų valdymas. Projektų valdymo procesai. Projekto idėjos analizė. Iš ko susideda projekto planavimas? Paaiškinkite kalendorinį planavimą. Projekto dalyviai. Kaip sudaroma projekto komanda? Kokie reikalavimai keliami projekto vadovui? Kokie yra sėkmingo projekto ...
Ekonomikos šperos, Špera, 3 psl.
2010 03 03
Skirtingų autorių kūrinių analizės
K Donelaitis “metai”. Išminčiai k. Donelaičio “metuose”. Kas jie? K. Donelaičio asmenybė, vertybių sistema “metuose”maironis - “trakų pilis”maironis “išnyksiu kaip dūmas”. Žmogus Krėvės kūryboje. Šatrijos Ragana (1877 - 1930). Žmogaus ir valdovo tragedija “Skirgailoje”. Raganius Gugis - laimingas ...
Lietuvių šperos, Špera, 7 psl.
2010 03 03
Chemijos egzamino špera
VGTU pirmo kurso. Kompleksiniai junginiai. Termochemija. Cheminė kinetika. Cheminė pusiausvyra. Ekvivalentas. Neelektrolitų tirpalų garų slėgis. Neelektrolitų tirpalų virimo ir stingimo temperatūros. Neelektrolitų tirpalų osmosinis slėgis. Elektrolitinė disociacija. Druskų hidrolizė. Vandens kietumas. Elektrodų potencialai ir ...
Chemijos šperos, Špera, 1 psl.
2010 12 31
Filosofijos KTU špera
Filosofija kaip metafizika. Filosofijos (f. ) objektas. Ikisokratikai apie būtį. Būties samprata nuo Sokrato iki Hėgelio. Filosofija (f. ) ir religija (r. ). Filosofija (f. ) ir mokslas (m. ). Būtis absoliučioji ir santykinė. Jutiminė ir racionalioji sąmonė. Būtis ir pasaulio vienybė. Sąmonė ir būtis. Sąmones sąvokos raida ...
Filosofijos šperos, Špera, 5 psl.
2010 03 03
Transporto priemonių egzamino špera
Pirmosios savaeigės transporto priemonės. Pirmieji vidaus degimo varikliai. Pirmosios automobilių gamybos įmonės. Lengvųjų automobilių klasifikacija pagal kėbulo tipą. Lengvųjų automobilių klasifikacija pagal automobilio masę ir neįkrauto automobilio masę. Krovininių automobilių klasifikacija. Autobusų klasifikacija pagal talpą ...
Transporto šperos, Špera, 21 psl.
2011 05 08
Kompresoriai. Egzamino medžiaga.
Stūmoklinių kompresorių veikimo principas. Pagrindiniai jų parametrai. Membraniniai kompresoriai. Ašiniai turbokompresoriai. Sraigtiniai kompresoriai. Skaidrios medžiagos. Uždari vandens šildytuvai. Stūmokliniai kompresoriai su labirintiniu sandarinimu. Rotaciniai plokšteliniai kompresoriai. Radialiniai (išcentriniai) turbokompresoriai. ...
Mechanikos šperos, Špera, 2 psl.
2010 03 03
Teorines mechanikos špera kinematika
Pagrindinės kinematikos sąvokos. Taško judėjimo apibrėžimo būdai. Taško greitis ir pagreitis. Greičio skaičiavimas, kai taško judėjimas apibrėžtas vektoriniu būdu. Taško greitis ir pagreitis dekarto koordinačių ašyse. Taško greitis ir pagreitis natūraliose koordinačių ašyse:. Kai kurie tasko judejimo atvejai. Standaus kuno ...
Mechanikos šperos, Špera, 1 psl.
2011 04 23
Vgtu teisės koliokviumo špera
Kas yra teisė (min. Skirtingi apibūdinimai)? Kuo panašios ir kuo skiriasi bendrosios ir civilinės teisės tradicijos? Kuo panašūs ir kuo skiriasi teisinis pozityvizmo ir prigimtinių teisių koncepcijos? Teisės požymiai. Teisės funkcijos. Kas yra teisės norma, pavyzdys. Teisės normų požymiai. Kuo skiriasi teisės ir moralės normos? ...
Teisės šperos, Špera, 2 psl.
2013 12 05
Automatizuoto projektavimo ir gamybos sistemos (CAD/CAM)
Automatizuoto projektavimo ir gamybos sistemos (CAD/CAM) apibrėžimas ir pagrindiniai terminai. Trimatis projektavimas – apibrėžimai, terminai sąvokos. Koordinačių sistema erdviniame projektavime – pagrindinės plokštumos, santykis tarp ekrano ir erdvinių koordinačių. Kompiuterio veikimas ir jo naudojimas CAD/CAM sistemoje. ...
Technologijų šperos, Špera, 2 psl.
2014 01 21
Apskaitos egzamino klausimai atsakymai
Apskaitos egzamino klausimai atsakymai.
Apskaitos šperos, Špera, 5 psl.
2015 10 06
Progress test atsakymai answer solition upper intermediate
Visi atsakymai progress test.
Anglų šperos, Špera, 3 psl.
2013 03 11
Transporto ekonomika
Kelių transporto ekonomika. Kelių transporto produkcijos esmė. Transporto paslaugų konkurencingumas. Ilgalaikis kelių transporto turtas. Kelių transporto ūkinės veiklos sąnaudų struktūra. Kelių transporto vežimų savikainos analizė. Trumpalaikis kelių transporto turtas. Kelių transporto vežimų savikainos mažinimas. Kelių ...
Transporto šperos, Špera, 5 psl.
2014 02 15
Finansų formulės
Pinigų būsimoji vertė paprastas pinigų srautas. Esamoji anuiteto vertė apskaičiuojama taip. Būsimoji anuiteto vertė. Pinigų esamoji vertė paprastas pinigų srautas. Kaupimo diskontavimo dažnis. Esamoji perpetuiteto vertė begaliniai pinigų srautai. Paprastosios palūkanos. Obligacijos rinkos vertė PB. Kuponinės įplaukos ...
Finansų šperos, Špera, 1 psl.
2015 03 22
Mašinų elementai 2
Mašinų elementai. Detalė. Mazgas. Suvirinimo būdai. Sandūrinės jungtys. Reikalavimai šiuolaikinėms mašinoms. Mašinų stiprumo, atsparumo dilimui ir temperatūrų svyravimo reikalavimai. Mašinų standumo, atsparumo vibracijoms, patikimumo ir technologiniai reikalavimai. Standartizavimas ir normalizavimas mašinų kūrime, gamyboje ir ...
Mechanikos šperos, Špera, 3 psl.
2010 03 03
Finansų egzamino špera
Trumpalaikio turto finansinio valdymo principai. Investicinių projektų klasifikavimas ir įvertinimo modeliai. Kapitalo kaštai, kapitalo struktūra ir dividentų politika. Dividentų politika. Ilgalaikes skolos. Projektų rizika ir pinigų srautai.
Ekonomikos šperos, Špera, 1 psl.
2010 03 03