Statistika namų darbas Rokiškio sūrio analizė


Statistikos namų darbas.

Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų sisteminimas. Variacinė eilutė. Skaičiavimai. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurkis. Moda. Mediana. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Vidurkio ir dispersijos pasikliautinieji intervalai. Vidurkio pasikliautinasis intervalas. Dispersijos pasikliautinasis intervalas. Hipotezės. Hipotezė apie populiacijos pasiskirstymą. Hipotezės kriterijaus reikšmės apskaičiavimas. Skaičiavimai. Statistinio kriterijaus reikšmė. Sprendimo priėmimas. Hipotezė apie vidurkio lygybę skaičiui. Prognozavimas. Skaičiavimai. Vidutinės prognozės paklaidos. Išvados.


Nagrinėjamu laikotarpiu (2008.06.30 – 2008.11.17) iš viso buvo 105 prekybos dienos, taigi nagrinėjamos imties tūris N(101. Akcijų kainos kitimo dinamika pateikta 1 paveikslėlyje.

1 paveikslas. Akcijų kainos kitimo grafikas laikotarpiu 2008.06.30 – 2008.11.17. Tokiu atveju duomenis tikslinga sugrupuoti į k=101 intervalus, kurių kiekvieno ilgis h = (5,15 – 2,1)/11 = 0,28

1) Įvertiname imties vidurkį

 • Statistika Namų darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Gintare
 • 18 puslapių (2924 žodžiai)
 • Kolegija
 • Statistikos namų darbai
 • Microsoft Word 112 KB
 • Statistika namų darbas Rokiškio sūrio analizė
  10 - 9 balsai (-ų)
Statistika namų darbas Rokiškio sūrio analizė. (2016 m. Sausio 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/statistika-namu-darbas-rokiskio-surio-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 21 d. 16:23