Statistikos skaidrės

74 dokumentai
Statistika
Kas yra statistika? Statistinis stebėjimas. Kam reikalinga statistika? Visus šiuos socialinius mokslus vienija bendri tikslai, visi jie siekia. Statistiniai duomenys renkami. Lietuvoje duomenis. Lietuvos statistikos departamentas pateikia. Pavyzdžiai. Įdomi ir linksma statistika. Kaip vidutinis žmogus praleidžia savo dieną?
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 39 psl.
2012 12 17
Drabužių parduotuvės „Apranga” statistinis tyrimas
Drabužių parduotuvės „Apranga” statistinis tyrimas. Įvadas. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo rezultatų analizė aprašomosios statistikos metodais. Lentelė Klientų pasiskirstymo pagal lytį dažnių lentelė. Klientų vidutinių mėnesio pajamų skaitinės charakteristikos. Klientų vidutinių per mėnesį drabužiams išleidžiamų ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 47 psl.
2013 12 10
Aprašomoji statistika
Aprašomoji statistika (Descriptive statistics). Aprašomoji statistika apima. Duomenų padėties charakteristikos. Aritmetinis vidurkis (Mean). Skaičiavimas. Harmoninis vidurkis. Skaičiavimas. Kvadratinis vidurkis. Mediana (Median). Moda (Mode). Duomenų sklaidos charakteristikos. Sklaidos plotis. Dispersija (Variance). Vidutinis kvadratinis ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 35 psl.
2013 11 09
Statistinis tyrimas: mokinių laisvalaikio užimtumas
Statistinis tyrimas Mokinių laisvalaikio užsiėmiai. Kodėl pasirinkau šią temą?. Ką veikia mokiniai laisvalaikiu?. Naudojamos formulės ir terminai. Merginos. Rezultatai. Vaikinai. Rezultatai. Išvados.
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 11 09
Statistinis tyrimas išsilavinimas ir jo svarba
Tyrimas. Tikslai. Anketa. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Koks respondentų požiūris į išsilavinimą. Respondentų nuomonė, kokio lygio studijas jie ketina baigti. Ar pagerėtų padėtis, įgijus išsilavinimą? Kur, respondentų nuomone, ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2012 05 26
Tyrimo procesas ir palnavimas
Taikomųjų tyrimų metodologija. Tyrimo procesas ir tyrimo planavimas. Tyrimo plano samprata. Tyrimo plano sampratos įvairovė. Linijinis tradicinis požiūris. Ciklinis/realus požiūris. Kodėl reikia tikslinti planą? Planuojant tyrimą reikia apsispręsti. Grafikas. Patarimai tyrimo planavimui. Tyrimo planų įvairovė. Žvalgybinis ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2016 03 25
Buitinės technikos vartotojų nuomonių tyrimas apklausos analizė
Buitinės technikos vartotojų nuomonių tyrimas. Apklausos analizė. Įvadas. Išvados.
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 11 04
Taikomųjų tyrimų metodologija skaidrės
Taikomųjų tyrimų metodologija. Robertas Kavolius. Pagrindinės sąvokos. Metodas (gr. Metodika (gr. “Methodike”) tai metodo, tuo pačiu ir procedūros realizavimas. Metodologija (gr. “Methodos” – tyrimo kelias parodymas ir “Logos” – žodis. Metodologijos tikslas. Padėti tyrėjui plačiau suprasti ne mokslinio tyrimo ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2016 03 25
Gimstamumas ir mirtingumas
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto apskaitos ir finansų katedros prekybos vadybos studijų programos 1k. Objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Gimstamumas. Mirtingumas. Vyrų gimstamumo ir mirtingumo Lietuvoje Statistiniai rodikliai. Moterų gimstamumo ir mirtinumo Lietuvoje Statistiniai rodikliai. Bazinių ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 01 21
Konteinerių srautų palyginimas tarp Rlaipėdos ir Rygos uostų
Konteinerių srautų palyginimas tarp klaipėdos ir rygos uostų. Konteinerių gabenimo schema. Išvados.
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2013 10 11
Statistinis tyrimas Forto dvaras
Forto dvaras. Mūsų darbo tikslas - atlikti lietuviškų patiekalų restorano “Forto dvaras” ekonominį statistinį tyrimą SPSS programoje. Statistinio tyrimo uždaviniai. Sudaryti tyrimo klausimyną Tyrimo požymius aprašyti SPSS programoje. Tiriamasis objektas. Mūsų tiriamas objektas yra lietuviškų patiekalų restoranas “Forto ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2015 12 07
Viešojo transporto optimizacija
Viešojo transporto optimizacija. Vilniaus miesto savivaldybėje buvo pristatytas viešojo transporto optimizavimo projektas. „Ateitis priklauso visuomeniniam transportui. Kiek per daug lėšų skiria viešajam transportui po viešajo transporto optimizacijos. Tyrimo problema. Viešasis transportas. Tyrimo objektas. Nustatyti viešojo ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2015 03 26
Krovinių vežimo dinamika Lietuvoje visų rūšių transportu
Krovinių vežimo dinamika Lietuvoje visų rūšių transportu tūkst. t. Oro transporto statistika. Krovinių ir pašto perkrovimo oro uostuose dinamika. Geležinkelio transporto statististika. Krovinių vežimo geležinkelių transportu dinamika. Krovinių vežimų geležinkelių transportu struktūra. Krovinių vežimo kelių transportu ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2016 03 07
Specialiojo ugdymo raida įtraukiojo ugdymo genezė
Specialiojo ugdymo raida. įtraukiojo ugdymo genezė. Sąvokos. Atmetimas ir izoliacija. Pirmoji globos įstaiga (XIV a. ). Pripažinimas ir pagalba. Lietuva. Ugdymo ir ugdymosi galimybės. „Naujosios mokyklos“, „Naujojo ugdymo“ sąjūdis ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Lietuva (Rusijos imperijos okupacija (XIX a. )). Lietuva ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 39 psl.
2015 04 13
Apklausa skaidrės
Apklausa. Apklausos metodas taikomas šiais atvejais. Apklausos metodo rūšys. Apklausos rūšys pagal anketų platinimo būdą. Susistemintas informacijos rinkimas reiškia. Be to, kadangi žmogui kalba (sakytinė ir rašytinė) yra svarbiausia komunikavimo priemonė. Vadinasi, apklausa - tai komunikacijos procesas, kuris nustato šiuos ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2016 03 25
Mokslinis tyrimas
Mokslinis tyrimas. Bendrieji mokslinio tyrimo uždavinių sistema. Mokslinio objekto aprašymas. Mokslinio tyrimo uždaviniai. Aiškinimas. Prognozavimas. Bendrieji mokslinio tyrimo uždavinių sistema (tęsinys) Aprašymas – pradinis tyrimo etapas. Bendrieji mokslinio tyrimo uždavinių sistema Aiškinimas –jo uždavinys atskleisti ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2015 06 15
Jautrumo analizė
Jautrumo analizė. Jautrumo analizė yra svarbi sprendžiant daugiakriterius uždavinius. Jautrumo analizė apibrėžiama kaip poveikio analizė. Jautrumo analizės esmė. Pagrindinis analizės tikslas – įvertinti dviejų atsitiktinių kintamųjų. Jautrumo analizės tikslai. Padeda atsakyti į klausimus Ar atsitiktiniai dydžiai yra ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 04 20
Kiekybinio ir kokybinio tyrimo struktūra. Kokybinis tyrimas. Kokybinis tyrimas – sisteminis situacijos. Kokybiniai tyrimai yra tinkamiausi, kuomet. Tiriamoje temoje tyrimų. Kokybinių tyrimų metodai. Stebėjimas Žodinės istorijos. Kiekybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas – sisteminis empirinis socialinio reiškinio tyrimas. Kiekybiniai ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 04 04
Lietuvos studentų požiūris į sveiką gyvenseną ir jos propagavimą
Lietuvos studentų požiūris į sveiką gyvenseną ir jos propagavimą. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo imties aprašymas. Tyrimo metodika. Tiriamųjų kiekybinių požymių skaitinės charakteristikos. Lyties pasiskirstymas. Studijų kryptis. Kursas. Valgiai per dieną. Sportas. Mitybos įvertinimas. Mėsos valgymas. Organizmo stiprinimo ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2014 10 12
Statistikos pradmenys
Statistika. Iš istorijos. Statistikos objektas. Statistikos pagrindinės dalys. Generalinė aibė (populiacija) ir imtis. Duomenų rinkimas. Imties reikšmės. Duomenų apdorojimas. Grafinis duomenų vaizdas. Diagramų įvairovė. Stulpelinė diagrama. Stulpelinė diagrama su duomenų grupavimu. Histograma. Skritulinė diagrama. Dažnių ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 42 psl.
2017 02 21
Statistinių grafikų rūšys
Statistinių grafikų rūšys. Skaidres paruošė Rima Makiejevaitė. Grafikų skirstymas. Statistinių tyrimų grafikai labai įvairūs ir priklauso nuo jų sudarymo tikslo. Priklausomai nuo naudojamų geometrinių figūrų ir ženklų diagramos skirstomos į linijines. Linijinė diagrama. Linijinė diagrama - tai laužtė, gauta taškinės ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 12 17
Tyrimo temos pasirinkimas
Taikomųjų tyrimų metodologija. Temos pasirinkimas. K. Kardelis teigia, pasirinkti temą nėra taip lengva. Pasirenkant temą, patartina atkreipti dėmesį į šias rekomendacijas. Tiriamojo darbo temos formulavimo ypatumai. Temos formulavimo ypatumai. Tiriamojo darbo temos formulavimo ypatumai. Tyrimo temos formulavimo „Raktinių ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2016 03 25
Laiko modelis
Arma/arima modeliai. Paskaitos dalys. Arma/arima modelio struktūra. ARIMA modelio struktūra. Arma modelis. ARMA/ARIMA modelio struktūra. Autoregresinis procesas. AR(p). ARIMA modelio struktūra. Autoregresinis procesas. ARMA/ARIMA modelio struktūra. Slenkamųjų vidurkių procesas. MA(q). ARMA/ARIMA modelio struktūra. Slenkamųjų vidurkių ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 73 psl.
2014 06 14
11–16 metų amžiaus mokinių fizinio išsivystymo, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklos pokyčių vertinimai
Darbo aktualumas. Temos motyvacija. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tyrimų kontingentas. Tyrimų metodai. Tyrimų rezultatai. 11-16 metų mergaičių ūgio rodikliai. 11-16 metų mergaičių kūno masės rodikliai. 11-16 metų berniukų ūgio rodikliai. 11-16 metų berniukų kūno masės rodikliai. Išvados. Mūsų pasiekimai. Paroda ,,Pasirenkame ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2015 02 20
Apklausos raštu metodas
Apklausos raštu metodas. Apklausa raštu. Apklausos metu, per trumpą laiką. Apklausa raštu dažniausiai būna didesnės apimties ir mažiau asmeninio pobūdžio. Apklausoms raštu naudojamos anketos arba klausimynai. Bendrieji anketos reikalavimai. Klausimų parengimo rekomendacijos. Prisistatymas. Apklausos lapas turi atitikti šiuos ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2016 03 25
Daugialypė regresija
Daugialypė regresija. Daugialypės tiesinės regresijos modelis. Daugialypės tiesinės regresijos modelis, kai. Tiesinės daugialypės regresijos būtinos prielaidos. Mažiausiųjų kvadratų kriterijus. Regresijos tiesės lygtis. Regresijos kvadratų suma. Liekamųjų paklaidų analizė. Kintamųjų įtakos priklausomybės matai. Liekamųjų ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 05 25
Hipotezių tikrinimas skaidrės
Hipotezių tikrinimas. Hipotezių tikrinimo procedūra. Imties skirstinio nustatymas. Normalusis (Gauso) skirstinys. Puasono skirstinys. Kintamojo skirstinio normalumo tikrinimas. Hipotezių formulavimas. Pavyzdžiai. Pavyzdys. Hipotezių tikrinimo klaidos. Tradicinis nematematinis pavyzdys. Kaip parinkti hipotezę lemia I ir II rūšies ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 41 psl.
2017 04 05
Statistikos samprata ir raida
Statistikos. samprata ir raida. Statistika. „Status” (lotynų k. ) – padėtis, būklė „Stato” (italų k. ) - valstybė. Statistika, kaip praktika. Informacijos rūšis. Įvairūs skaitmeniniai duomenys. Statistika, kaip mokslas. STATISTIKA – tai metodologinis taikomasis mokslas. Statistikos mokslas jungia. Kiekybinį masinių ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2015 02 21
Statistikos samprata ir raida skaidrės
Statistikos samprata ir raida. Statistika. „Status” (lotynų k. ) – padėtis, būklė „Stato” (italų k. ) - valstybė. Informacijos rūšis. Įvairūs skaitmeniniai duomenys. Statistika, kaip praktika. STATISTIKA – tai metodologinis taikomasis mokslas. Statistika, kaip mokslas. Statistikos mokslas jungia. Kiekybinį masinių ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2015 12 13
Turistų skaičiaus Lietuvoje analizė
Įvadas. Darbo tikslas išanalizuoti turistų skaičių Lietuvoje 2010-2014 metais. Turizmas. Turizmas – tikslinga. Atvykstantys turistai. 2009-2013 metais atvykstančių turistų skaičius padidėjo. Atvykstančių turistų skaičiaus pokytis. Atvykstančių turistų skaičius kiekvienais metais vis augo. Išvykstantys turistai. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 02 02