Statistikos tyrimai

78 dokumentai
Vartotoju elgsenos tyrimas
Įvadas. Vartotojų elgsena. Išoriniai vartotojų elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojų elgsenos veiksniai. Saldainių gaminių vartotojų elgsenos tyrimo rezultatai. Tyrimo metodologija. Tyrimų rezultatai ir jų interpretavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 17 psl.
2013 01 15
Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinis tyrimas
Įvadas. Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinis grafikas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Aritmetiniai vidurkiai. Struktūriniai vidurkiai. Variacijos rodikliai. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 12 psl.
2012 09 22
Eksportas ir importas Lietuvoje
Eksportas ir importas Lietuvoje statistinis tyrimas. Įvadas. Tiriamoji dalis. Užsienio prekyba. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Vidurkiai. Statistinis prognozavimas. Indeksai. Sklaidos (variacijos) rodikliai. Ryšio glaudumo rodikliai. Išvados.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 16 psl.
2013 03 06
Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo Lietuvoje statistinis tyrimas
Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo lietuvoje statistinis tyrimas. Įvadas. Gimstamumo ir mirtingumo teorinė samprata. Gimstamumo ir mirtingumo dinaminiai rodikliai. Gimstamumo analizė. Mirtingumo analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 18 psl.
2012 12 15
SPSS savarankiškas
Įvadas. KVK Socialinių mokslų fakulteto studentų apklausa apie sveiką. Gyvenseną. SPSS Variable View lango vaizdas. Statistinė duomenų analizė. UŽDUOTIS (Kiekybinio kintamojo reikšmių sugrupavimas į 4 intervalus pagal kvartiliusPirsono ir Spirmeno koreliacijos koeficientai. Chi kvadrato kriterijus. Hipotezių tikrinimas. Tiesinė ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 15 psl.
2014 05 16
Bedarbystes statistinis tyrimas
Bedarbystės statistinis tyrimas. Turinys. Absoliutinių dydžių skaičiavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Bedarbių variacijos matavimas. Absoliutinių pokyčių vidurkiai. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 psl.
2010 03 03
Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo statistinis tyrimas
Įvadas. Gimstamumas ir mirtingumas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Gimusių ir mirusių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 14 psl.
2013 10 29
Santuokų ir skyrybų statistinis tyrimas
Įvadas. Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinė duomenų lentelė. Santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių vidutiniai rodikliai. Dinamikos eilučių lygių kitimo analizė. Ekstrapoliacija. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 20 psl.
2012 06 08
Namų ūkio išlaidų statistinis tyrimas
Namų ūkio tyrimas. Namų ūkio tipo pristatymas. Vieno mėnesio keturių asmenų namų ūkio išlaidos litais. Mėnesio vienos dienos ir vidutinių išlaidų vienam šeimos nariui skaičiavimas. Kiekvienos išlaidos procentinės dalies apskaičiavimas visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Diagramos. Išlaidų grupavimas ir vidutinės nuokrypos ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 15 psl.
2013 03 15
Nedarbas Lietuvoje statistinis tyrimas
Įvadas. Nedarbo teoriniai aspektai. Nedarbo samprata. Nedarbo rūšys. Nedarbo pasekmės. Statistinio tyrimo metodikos pagrindimas. Santikiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Statistinių duomenų analizė. Pradinių duomenų analizė. Pradinų duomenų surinkimas ir apibendrinimas. Struktūriniai vidurkiai, variacijos ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 19 psl.
2014 05 28
Įmonės veiklos analizė statistikos tiriamasis darbas
Įvadas. „x“ įmonės veiklos analizė pagal dinaminių eilučių analitinius rodiklius (indikatorius). Absoliutinis pokytis. Kitimo tempas (Mažėjimo/Didėjimo tempas). Procentinis pokytis (Padidėjimo/Sumažėjimo tempas). „x“ įmonės veiklos analizė pagal vidutinius dinamikos analitinius rodiklius. Vidutinis absoliutinis pokytis. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 42 psl.
2013 10 08
Studijų suderinamumo su darbu tyrimas Tyrimų metodologija
Studijų suderinamumo su darbu tyrimas. Įvadas. Tyrimo metodo pasirinkimo ypatumai. Kokybinio tyrimo pavyzdžiai. Kiekybinio tyrimo pavyzdžiai. Apklausos tyrimo metodas. Anketa. Anketų rūšys. Studentų gebėjimo studijas suderinti su darbu. Tyrimas. Apklaustųjų pasiskirstymas pagal kursą. Studentų pasiskirstymas pagal lytį. Kursas, ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 25 psl.
2013 04 09
Gyventojų gimstamumo statistinis tyrimas
Įvadas. Gimstamumo teorinė samprata. Mirtingumas ir natūrali gyventojų kaita. Gimstamumo analizė. Gyventojų gimstamumas Lietuvos apskrityse asm. Baziniai analitiniai rodikliai. Grandininiai analitiniai rodikliai. Vidutinis lygis. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 psl.
2013 12 30
Statistikos tiriamasis darbas
Įvadas. Uab „kesgvytis“ grynasis pelnas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Vidutinis absoliutinis pelno padidėjimas. Pelno didėjimo tempas. Vidutinis pelno didėjimo tempas. Pelno padidėjimo tempas. Vidutinis pelno padidėjimo tempas. Duomenų padėties charakteristikos. Pelno ir įmonės darbuotojų pagal amžių struktūrinių ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 24 psl.
2012 12 06
Tabako gaminių suvartojimas statistinis tyrimas
Įvadas. Tabako vartojimas ir padariniai teorinė esmė. Tabako gaminių vartojimas. Tabako gaminių suvartojimo pokyčiai lietuvoje. Tabako gaminių suvartojimo lietuvoje vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 10 psl.
2013 12 16
Automobilių statistinė analizė
Registruotų lengvųjų automobilių skaičiaus pagal gamintoją vilniaus apskrityje statistinė analizė. Įvadas. Teorinė dalis. Analitinė dalis. Pradiniai ir papildomi duomenys. Rodiklių skaičiavimai. Santykiniai rodikliai. Laiko eilutės analitiniai rodikliai. Laiko eilutės vidutiniai rodikliai. Laiko eilutės prognozės artimiausiam ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 23 psl.
2012 11 27
Eksporto ir importo statistinis tyrimas
I. Eksporto ir importo lietuvoje statistiniai duomenys. Struktūros santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Dinamikos eilučių rodikliai. Vidutinių dinamikos rodiklių paskaičiavimas ir analizė. Vidutiniai dydžiai. Požymių variacijos rodikliai. Eksporto ir importo prognozavimas.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 23 psl.
2015 05 13
Kiekybinis tyrimas automobiliai
Įvadas. Duomenų diagramos. Kokią pinigų sumą skirtumėte, jei dabar pirktumėte automobilį? Koks aspektas labiausiai įtakoja Jūsų automobilio pasirinkimą? Kokios markės automobilį rinktumėtės Jūs? (Gali būti pasirinkti keli variantaiKokio kėbulo tipo automobilį pasirinktumėte? Ar Jums svarbi automobilio galia? Ar teigiamai ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 12 psl.
2015 04 19
Jaunimo priklausomybė nuo interneto ir socialinių tinklapių: nauda ir žala
Įvadas. Interneto ir socialinių tinklų teorinė analizė. Interneto ir socialinių tinklų samprata. Interneto ir socialinių tinklų nauda ir žala. Jaunimo priklausomybė nuo interneto ir socialinių tinklapių nauda ir žala empyrinis tyrimas. Interneto bei socialinių tinklų nauda ir žala jaunimui. Jaunimo požiūris į internetą bei ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 17 psl.
2015 05 06
„X“ įmonės finansinės veiklos tyrimas
Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės ,,x” veiklos analizė. Įmonės ,,X” teikiamos savikainos analizė. Įmonės ,,X” sąnaudų analizė. Įmonės ,,X” pelningumo analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 psl.
2015 02 06
Klaipėdos ir rygos kruizinių laivų analizė
Klaipėdos ir rygos kruizinių laivų analizė. Įvadas. Kruizinių laivų reikšmė. Klaipėdos ir Rygos uostų raida. Klaipėdos uosto raida. Rygos uosto raida. Kruizinės laivybos prognozės. Išvados. Šaltiniai.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 6 psl.
2014 03 17
Moterų skaičius Lietuvoje statistinis tyrimas
Įvadas. Analizė (statistinis tyrimas). Vidutinių dydžių skaičiavimas. Variacijos rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Gyventojų skaičiaus prognozavimas (dviems metams). / išvados. Priedas. Literatūros sąrašas.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 16 psl.
2013 10 14
Statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė AB Vilniaus paukštynas
Įvadas. Ab vilniaus paukštynoįmonės istorija ir veikla. Įmonės misija, vizija, tikslai. Įmonės konkurentai. AB „Vilniaus Paukštyno“ statistiniai duomenys. Įmonės finansiniai rodikliai. Eksportas Lietuvos rinkai ir užsienio šalims. Eksportas į užsienio šalis. Importas iš užsienio šalių. Įmonės darbuotojai. Pasirinkto ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 12 psl.
2015 01 11
Statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų teorinio reikšmingumo nustatymas
Taikomųjų tyrimų metodologija. Statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų teorinio reikšmingumo nustatymas
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 5 psl.
2013 05 05
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus LR statistinis tyrimas
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus LR metų pabaigoje statistinis tyrimas. Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo teoriniai aspektai. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Statistinio tyrimo metodikos pagrindimas. Santykiniai dydţiai. Vidutiniai dydţiai. Dinamikos eilutės. Statistinių duomenų analizė. Pradinių duomenų ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 33 psl.
2014 05 06
Nusikalstamų veikų statistinis tyrimas
Vidurkių ir variacijos rodiklių paskaičiavimas. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Išvados. Nusikalstamumo didėjimas nebūtinai veikia darbo jėgą, nors darbo jėga ir nusikalstamumas kaip matome yra statistiškai susiję. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 10 psl.
2014 04 23
Emigrantų skaičius Lietuvoje statistinis tyrimas
Įvadas. Teorinė dalis. Emigrantų skaičiaus Lietuvoje analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 16 psl.
2014 12 10
Imigrantai Lietuvoje statisikos analiz
Apie imigrantus vyrus lietuvoje. Įvadas. Gyventojų skaičiaus pagal amžių analizė. Gyventojų skaičiaus dinamikos analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 23 psl.
2013 04 02
Išsilavinimo statistinis tyrimas
Įvadas. Santykinių dydžių analizė. Dinamikos dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Progresyvinis vidurkis. Moda. Mediana. Variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinios nuokrypis. Dispersija. Vidutinis ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 30 psl.
2012 02 20
Namų ūkio išlaidų analizė
Namų ūkio išlaidų tyrimas. Įvadas. Praktinė dalis. Išvados.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 12 psl.
2013 05 29