Statistikos dalyko savarankiškas darbas


Statistikos savarankiškas darbas. Statistikos dalyko. Įmonės „ Kapitonas “ darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimą Darbuotojų užmokestis Eur. Darbuotojų sk. Absoliutus daž. Santykinis dažnis. Žinomos N įmonės pelnas tūkst. Eur Metai 2010 2011 2012. Baziniai dinamikos rodikliai Metai Bendrosios pajamos , tūkst. Lt. Absoliutinis padidėjimas , tūkst. Lt Didėjimo tempas. Grandininiai dinamikos rodikliai Metai Bendrosios pajamos , tūkst. Lt. Absoliutinis padidėjimas , tūkst. Lt Didėjimo tempas , proc. Žinoma Mėsos perdirbimo įmonės gamyba , tonomis. Struktūra , dinamika ir plano vykdymas Žaliavos rūšis Struktūra Dinamika. 2013 2014 Lyginant 2014su. Realizuotų produktų kiekis ir kainos. Produktai Mato vnt. Asis metų ketvirtis. Kiekis Kaina , Eur Kiekis.


Išvados: Iš gautų duomenų matyti, kad mažiausią darbo užmokestį (šiuo metu minimalų minimumą) gauna 10 darbuotojų, kurie sudaro 50% , didžiausią darbo užmokestį gauna 1 darbuotojas, kurie sudaro 5%.

Padidėjimo (prieaugio) tempas Tp rodo keliais procentais pasikeičia reiškinio lygis per nagrinėjamą laikotarpį, kuris apskaičiuojamas:

Išvados: Vykdant planą vištienos gamyba neįvykdyta, o kiaulienos buvo pagaminta virš plano. 2013 ir 2014 metais gamybos didžiąją dalį sudarė kiauliena – 71,67 % ir 73,53 %.

Absoliutus apyvartos pasikeitimas dėl dviejų veiksnių: produkcijos (prekių) kainų pakitimo ir fizinės apimties pakitimo apskaičiuojamas:

Išvados: Lyginant pirmąjį ketvirtį su antruoju ketvirčiu grietinės ir varškės kainos nežymiai padidėjo. Realizacija grietinės sumažėjo o varškės padidėjo.

Statistikos dalyko savarankiškas darbas. (2015 m. Gruodžio 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/statistikos-dalyko-savarankiskas-darbas.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 24 d. 11:34