Statistikos kontrolinis darbas


Statistikos savarankiškas darbas. Uždavinių sprendimas. Į klausimą „Kiek valandų per savaitę žiūrite sportines televizijos laidas? “, 20 studentų atsakė taip. Absoliutūs dažniai yra studentų skaičius, o santykiniai dažniai apskaičiuojami taip. Gauti rezultatai surašomi į lentelę. Studentų pasiskirstymas pagal sportinių televizijos laidų žiūrėjimo laiką per savaitę, val. Gauti duomenys pavaizduojami grafiškai. Studentų pasiskirstymas pagal sportinių televizijos laidų. Žiūrėjimo laiką per savaitę, val. Tai yra intervalinė dinamikos eilutė. Kelių eismo įvykiai (KEĮ). Analitinių dinamikos rodiklių skaičiavimas. Absoliutinis pokytis. Kitimo tempas. Pokyčio tempo 1 % absoliutinė reikšmė. Absoliutinio pokyčio vidurkis. Kitimo tempo vidurkis. Pokyčio tempo vidurkis. KEĮ prognozavimas (ekstrapoliacija) 2010 m. Santykinių dydžių skaičiavimas. Struktūros. Požymio reikšmių vidurkių skaičiavimas. Svertinio vidurkio skaičiavimas. Vidutinio studentų amžiaus skaičiavimas. Variacijos užmojo (skirtumo tarp požymio didžiausios ir mažiausios reikšmės) skaičiavimas. Dispersijos skaičiavimas. Vidutinio kvadratinio nuokrypio skaičiavimas. Variacijos koeficiento skaičiavimas. Individualių produkcijos fizinės apimties indeksų skaičiavimas.

Statistikos kontrolinis darbas. (2014 m. Sausio 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/statistikos-kontrolinis-darbas.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 24 d. 03:49