Statistikos laboratorinis darbas


Statistikos laboratorinis darbas. Sugeneruokite N = 1000 atsitiktinio dydžio X X (µ; 2) reikšmių. (Parametras µ - studento. Eiles numeris grupes sąraše, 2- studentų skaičius grupėje). Laikydami, kad tai yra populiacijos. Tyrimo kintamojo y reikšmės, apskaičiuokite jo vidurkį, dispersiją ir standartinį nuokrypį. Iš dirbtinai sukurtos populiacijos, išrinkite n = 100 dydžio paprastąją atsitiktinę negrąžintinę imtį. Apskaičiuokite tyrimo kintamojo y pagrindines skaitines charakteristikas vidurkį, dispersiją,. Standartinį nuokrypį, medianą, kvartilius. Nubraižykite kintamojo y santykinių dažnių histogramą (8 stulpelius), patys apskaičiavę ir parinkę intervalų galus. Tame pačiame paveikslėlyje nubrėžkite normaliojo skirstinio tankio funkciją su tyrimo kintamojo y populiacijos vidurkiu ir dispersija. Apskaičiuokite parametro µ pasikliautinąjį intervalą, kurio pasikliovimo lygmuo Q = 0,90 ir a) kai - tyrimo kintamojo y populiacijos standartinis nuokrypis, b) laikydami, kad - nera žinomas. Patikrinkite hipotezę apie parametro µ lygybę skaičiui a H0 µ = a. Čia a - studento eiles numeris. Grupės sąraše. Alternatyviąją hipotezę H1 pasirinkite savo nuožiūra. Pagrįskite savo pasirinkimą. Padarykite atitinkamas išvadas.

Statistikos laboratorinis darbas. (2013 m. Rugsėjo 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/statistikos-laboratorinis-darbas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 16 d. 14:47