Statybos konspektai

57 dokumentai
Inžinerinės sistemos šildymas ir vėdinimas konspektas
Pastatų šildymo sistemos, centralizuotas šilumos tiekimas. Centralizuotas ir vietinis šilumos tiekimas. Šilumos tiekimo sistemos ( šts) pagrindiniai elementai. Centralizuotos šilumos tiekimo sistemos (cšts), pagal šilumos šaltinį, skirstomos į termofikacines ir rajonines.Vietinės šilumos tiekimo sistemos (všts) y. Atsinaujinantys ...
Statybos konspektai, Konspektas, 22 psl.
2013 03 19
Statybos organizavimas ir priežiūra
Statybos proceso dalyviai. Statybos proceso teisinio ir techninio reglamentavimo pagrindai. Statybos leidimas. Statinio statybos organizavimas. Statybos rangovas. Statinio statybos priežiūra. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti. Statinio projektas. Statinių naudotojai ir statiniogyvavimo trukmė. Statinio ekspertizė. Statinio nugriovimas. ...
Statybos konspektai, Konspektas, 74 psl.
2012 03 12
Poliniai pamatai
Poliniai pamatai turi savo privalumų. Jų naudojimas gerokai sumažina žemės darbų apimtis, sumažina medžiagų sąnaudą nereikia ruošti pagrindo ar žeminti aukštų gruntinių vandenų. Polinius pamatus sudaro vienas polis arba jų grupė. Kaltiniai poliai. Plūktiniai poliai. Baretinio profilio polių pavyzdžiai ir matmenys. Sienų iš ...
Statybos konspektai, Konspektas, 87 psl.
2011 04 04
Mūro atsakymai Vgtu
Mūrinių konstrukcijų panaudojimo sritys. Keraminiai mūro gaminiai. Betoniniai mūro gaminiai. Silikatiniai mūro gaminiai. Natūralių akmenų mūro gaminiai. Mūrijimo skiedinių rūšys. Kas tai yra normalizuotasis mūro gaminių stipris ir kaip jis nustatomas? Kaip nustatomas mūro charakteristinis gniuždomasis stipris. Kaip nustatomas ...
Statybos konspektai, Konspektas, 28 psl.
2015 04 25
Centrinis šildymas ir jo tiekimas
Energetika. Centralizuotas šilumos tiekimas, jo vystymosi istorijaįvadascentralizuotas šilumos tiekimas ir jo vystymosi istorija. Cšt privalumai. Šilumos vartotojai ir šilumos poreikiaišilumos vartotojai ir jų klasifikacija. Nuolatiniai ir sezoniniai šilumos poreikiai. Metiniai šilumos poreikiai ir jų grafikai. Šilumos tiekimo sistemos ...
Statybos konspektai, Konspektas, 47 psl.
2012 04 16
Statinių architektūra ir konstrukcijos II egzamino klausimų atsakymai
Karkasinių pastatų konstrukcinių sistemų tipai (iliustruoti schemomisKarkasinių pastatų klasifikacija pagal medžiagas, paskirtį, aukštingumą. Karkasinių pastatų pamatų tipai (iliustruoti schemomisGelžbetoninių kolonų tipai (iliustruoti schemomisMetalinių kolonų tipai (iliustruoti schemomisGelžbetoninių rygelių tipai ...
Statybos konspektai, Konspektas, 21 psl.
2015 11 23
Statybinė braižyba VGTU
Pastato statybiniai brėžiniai. Pastato brėžinių turinys. Pagrindiniai pastato konstrukcijos elementai. Bendri duomenys apie modulinę sistemą ir koordinates. Matmenys ir užrašai brėžiniuose. Statybinės braižybos užduotis. Brėžinių atlikimo metodika. Plano braižymas. Pjūvio braižymas. Laiptinės braižymas. Fasado braižymas. ...
Statybos konspektai, Konspektas, 25 psl.
2012 06 08
Mokslinių tyrimų ir inovacijos pagrindų teorija koliui
Mokslas, jo tikslai ir ypatybės. Pagrindiniai šiuolaikinio mokslo bruožai. Pagrindinės mokslo metodologijos sąvokos. Žinių sistemos elementai (sąvoka, problema, hipotezė, dėsnis, teorema). Mokslometrijos tikslai ir sąvokos. Pagrindinės mokslinės techninės kūrybos logikos kriterijai. Informacija, jos kokybė. Informacinė mokslinio ...
Statybos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2011 09 28
Statybinių medžiagu konspektas
Gamtinės statybinės medžiagos. Nuosedinės uolienos. Keraminės plytos. Portlandcemenčiai. Betono naudojimas. Juodieji metalai. Mineralinio pluošto savybės ir gaminiai. Stiklo gaminių formavimas. Medienos gaminiai ir jų savybės. Statybinių skiedinių rūšys.
Statybos konspektai, Konspektas, 15 psl.
2011 02 25
Konstrukcijos visuomeninių pastatų
Vienaaukščių pastatų gelžbetoninių konstrukcijų kolonos. Kolonų pamatų ir sijų konstrukcijos. Gelžbetoninės pokraninės sijos. Gelžbetoninės stogo paklotą laikančios plokštuminės konstrukcijos (sijos, santvaros, arkos ir rėmai). Pogegninės konstrukcijos ir dangą laikantys elementai (plokštės, grįstai). Vienaaukščių ...
Statybos konspektai, Konspektas, 21 psl.
2014 03 05
Statybos technologija konspektas
Turinys. Statybos procesų tecnologija (i dalis). Klausimas. Statybos procesų technologijos ryšys su kitomis disciplinomis. Klausimas. Statybos raida respublikoje ir perspektyvos. Klausimas. Statybos vykdymo etapai, būdai ir procesai. Klausimas. Užsakovo (statytojo), rangovo, subrangovo sampratos. Klausimas. Statybos darbininkai ir jų darbo ...
Statybos konspektai, Konspektas, 67 psl.
2012 07 16
Pastatu technologija
Pastatų statybos procesų teorijos tikslai ir pagrindiniai principai. Esamų pastatų ardymas ir griovimas. Komunikacijų perkėlimas. Geodezinis pastatų žymėjimas. Laikinųjų kelių, pastatų ir komunikacijų įrengimas. Pastato pagrindo įrengimas. Pastato pamatų įrengimo technologijos principas. Pastatų statyba gramzdinimo metodu. ...
Statybos konspektai, Konspektas, 10 psl.
2014 04 22
Tiltų ir viadukų statyba
I skyrius. Bendrosios nuostatos. Ii skyrius. Nuorodos. Iii skyrius. Pagrindinės sąvokos. Iv skyrius. Žymenys ir sutrumpinimai. V skyrius. Žinios apie įstaigą. Vi skyrius. Geodezinis žymėjimas. Vii skyrius. Pagalbiniai statiniai ir įrenginiai. I skirsnis. Bendrieji nurodymai. Ii skirsnis. Pagalbinių statinių ir įrenginių atramos. Iii ...
Statybos konspektai, Konspektas, 126 psl.
2014 03 23
Pamatų tipai skaidrės
Pamatas – tai pastato dalis, kuri perduoda jų apkrovas pagrindui ir yra viena iš svarbiausių pastato dalių. Seklieji pamatai. Poliniai pamatai. Gilieji pamatai. Pamato gylio parinkimas. Konstrukciniai ir naudojimo reikalavimai. Sezoninio įšalo gylis. Technologiniai reikalavimai. Kiti reikalavimai. Sekliųjų pamatų konstrukcijos. Poilsio ...
Statybos konspektai, Konspektas, 64 psl.
2011 04 04
Gelžbetonis
Gelžbetonio esmė ir panaudojimas. Ribinių būvių metodas. Saugos ribinis būvis Ed ≤ Rd tinkamumo ribinis būvis Ed ≤ Cd . Saugos ribinis būvis. Tinkamumo ribinis būvis. Betono struktūra. Betono fizinės mechaninės savybės. Gniuždomasis stipris. Betono tempiamasis stipris. Betono charakteristinisi ir skaičiuotinis stipriai , jų ...
Statybos konspektai, Konspektas, 17 psl.
2016 01 18
Interjero apdailos medžiagos ir technologijos
Statybinės medžiagos ir dirbiniai, gamtinio akmens medžiagos ir jų gaminiai, mediena ir jos gaminiai, keraminiai gaminiai, rišamosios medžiagos, medžiagos tinkavimui ir aptaisai, polimeriniai gaminiai atitvaroms ir aptaisai, termoizoliacinės ir akustinės medžiagos, įzoliacijos įrengimo darbai, statybinio stiklo gaminiai, dažymo ir ...
Statybos konspektai, Konspektas, 186 psl.
2013 03 02
Inžinerinės grafikos Paskaitų konspektas
Inžinerinės grafikos. Paskaitų konspektas. Įžanginis žodis. Brėžinių apipavidalinimas. Formatai. Masteliai. Brėžinių linijos. Braižybinis šriftas. Matmenų žymėjimas. Geometrinė braižyba. Apskritimo dalinimas į lygias dalis. Sujungimai. Nuolydis ir kūgiškumas. Lekalinės kreivės. Braižomoji geometrija. Projektavimo metodai. ...
Statybos konspektai, Konspektas, 73 psl.
2016 01 14
Statybinės fizikos konspektas
Statybinė fizika. Principinės egzamino klausimų formuluotės Šiluminė energija. Šilumos kiekis. Šilumos srautas. Apskaičiavimas. Vienetai. Kokiais fizikiniais parametrais galima nusakyti drėgmės kiekį ore ir oro drėgnumą. Šių parametrų fizikinė prasmė , tarpusavio priklausomybės , vienetai. Kas yra santykinis oro drėgnis. ...
Statybos konspektai, Konspektas, 10 psl.
2016 04 10
Lietuvos respublikos statybos įstatymas
Lietuvos respublikos statybos įstatymas. Nekilnojamosios kultūros vertybės. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Projektavimo ir statybos įmonių tipai. Struktūra. Planavimas. Statinių projektavimo ir statinių ekspertizės įmonių atestavimas. Statinio projektavimo sąlygų sąvadas. Esamų statinių tyrimai. Statinio ...
Statybos konspektai, Konspektas, 36 psl.
2011 01 05
Pastatų konstrukcija
Tais atvėjais, kai krovinių masė nedidelė (iki t), naudojami pakabinami sijiniai kranai. Pokraninės sijos ir bėgio tvirtinimas a- pokraninės sijos tvirtinimas prie kolonos, b- bėgio tvirtinimas prie pokraninės sijos c- galinės atramos įrengimas. - kolonos įdėtinės detalės - pokraninės sijos įdėtinės detalės - metalinis ...
Statybos konspektai, Konspektas, 15 psl.
2013 05 14
Statybos teisės subjektų teisinė atsakomybė
Statybos teisės subjektų teisinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Materialioji atsakomybė pagal darbo teisę. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybe. Teisės teorija. Teisės samprata.
Statybos konspektai, Konspektas, 23 psl.
2012 03 12
Konstrukcijos
Pamatai. Juostinių pamatų konstrukcijos. Sienos. Smulkių elementų mūrinės sienos. Pastatų konstrukcijos. Perdangos su medinėmis, plieninėmis sijomis. Gelžbetoniniai monolitiniai perdengimai. Gelžbetoniniai surenkamieji perdengimai. Sutapdinti stogai. Stogų laikančios konstrukcijos.
Statybos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2010 03 03
Lauko vandentiekis
Lauko vandentiekis. Istorija. Vamzdynų armatūra. Sklendžių tipai. Skląstinės sklendės. Ventilinės sklendės. Rutulinės sklendės. Vožtuvinės sklendės. Palyginimas vožtuvinių ir skląstinių skelndžių. Kapa – požeminės sklendės. Balneliai. (alternatyvus naujų vartotojų pajungimo būdas. Orlaidžiai. Apsauginiai vožtuvai nuo ...
Statybos konspektai, Konspektas, 13 psl.
2014 05 18
Statybos įrankiai
Naudojami įrankiai, įtaisai, mechanizmai, jų paskirtis, panaudojimas, saugojimas. Betono siurbliai. Betono šlifavimo, frezavimo, šaratinio apdirbimo įranga. Vibro plokštės. Giluminiai vibratoriai.
Statybos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2010 03 03
Statybos klausimai ir atsakymai
1. Ką vadiname dažais? rišiklio, pigmento, užpildo ir tam tikrų priedų mišinys. 2. Išvardinkite žaliavas, kurios naudojamos gaminti dažus? 1)rišiklis 2)pigmentai 3)priedai 4)užpildai 100 klausimų - atsakymų.
Statybos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2010 03 03
Statybinių medžiagų egzamino atsakymai
Medienos ilgaamžiškumo padidinimas. Klijuotinė fanera. Molio mineralai. Kaolinito grupė. Montmorilonito grupė. Hidrožėručio grupė. Plokštės , kurių gamybai naudojamas gipsas , gali būti skirstomos. Pagal standartą LST EN 520 gipso kartoninių plokščių tipai žymimi raidėmis. Stiklo blokeliai. Pagrindines savybes. C55 67 C60 75 ...
Statybos konspektai, Konspektas, 31 psl.
2015 11 23
Statybinių medžiagų špera
Statybinių medžiagų klasifikavimas. Statybinių medžiagų ir dirbinių standartizacija. Statybinių medžiagų sandara. Statybinių medžiagų fizikinės savybės. Savybės apibūdinančios fizikinius poveikius medžiagoms. Savybės , apibūdinančios vandens poveikį medžiagoms. Savybės apibūdinančios šilumos poveikį medžiagoms. ...
Statybos konspektai, Konspektas, 17 psl.
2015 09 19
Statybos teisė
Vadovaudamasi užduotimi ir teritorijos planavimo įstatymu nustačiau, kad mano atveju vykdant pastato rekonstrukciją (pristatant du papildomus aukštus) rengti sklypo detalųjį planą nėra būtina, nes sklypo užstatymo tankumas nesikeičia, keičiasi tik veiklos pobūdis, tačiau būsimajai veiklai, vadovaujantis žemės ir miško ...
Statybos konspektai, Konspektas, 14 psl.
2014 09 03
Urbanistika ir Architektura
Paskaitos struktūra. Statinių rūšys. Pastatų tipai. Bendrieji reikalavimai pastatams. Reikalavimai statybos produktams. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Statybos techniniai reglamentai. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Paveldo tvarkybos reglamentai. Statybos taisyklės ST. Techniniai liudijimai. Metodiniai nurodymai, ...
Statybos konspektai, Konspektas, 103 psl.
2015 06 03
Krano samprata konspektas
KRANO SAMPRATA Darbas su kranais organizuojamas pagal “ Kėlimo kranų naudojimo taisykles ”. Krano kablio pakėlimo aukštis. Optimalus strėlės siekis. Krovinių kabinimo ir sandėliavimo schemos. Didžiausias rietuvių aukštis turi būti atitinkamai ne daugiau kaip. Technologinės schemos samprata technologinė schema. Teorinės krano ...
Statybos konspektai, Konspektas, 17 psl.
2017 09 13