Statyba (31)

942 rašto darbai
Statybinės mašinos rankinės mašinos ir montažinė įranga referatas
Įvadas. Rankinių mašinų klasifikacija. Rankinių mašinų variklių charakteristikos. Rankinių mašinų variklių tipai. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Statybos referatai, Referatas
2017 01 15
Statybinės mašinos Stropo šakų jėgu skaičiavimai
Statybinės mašinos Stropo šakų jėgu skaičiavimai.
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas
2017 01 15
Statybininko profesijos
Lyginamoji pagrindinio profesinio mokymo ir darbo rinkos mokymo programų analizė. Tyrimo objektas – statybinio profilio mokymo programos. Pagrindiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtos programos. Mokymo programų struktūrų palyginimas. Programų rengimo metodikų palyginimas. Programų turinio palyginimas. Pagrindinio ...
Statybos skaidrės, Skaidrės
2015 11 11
Statybinių dirbinių gamybos semestro projektas
Gelžbetoninių pabėgių gamybos technologija. Sortimento parinkimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Betono mišinio ruošimas. Gelžbetoninių pabėgių gamyba. Srautinis – agregatinis gamybos būdas. Technologinės linijos skaičiavimai. Srautinės – agregatinės linijų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas
2015 03 19
Statybinių mašinų namų darbai
Buldozerio techninio našumo skaičiavimas. Išmokti apskaičiuoti buldozerio technines charakteristikas bei parinkti buldozerį.
Statybos namų darbai, Namų darbas
2016 04 25
Statybinių medžiagų laboratorinių atsakymai
Ką vadiname medžiagos tankiu ir savituoju tankiu Tankiu. Kaip nustatomas taisyklingos formos bandinio medžiagos tankis. Kaip nustatomas akytos medžiagos netaisyklingos formos bandinio tankis. Kaip nustatomas medžiagos įmirkis. Kaip apskaičiuojamas struktūros kryptingumo netolygumo rodiklis Kaip nustatoma kapiliarinė vandens įgertis ...
Statybos aprašymai, Aprašymas
2016 12 11
Statybinių medžiagų maišytuvai ir dozatoriai
Maišytuvų klasifikacija. Gravitaciniai maišytuvai. Parametrų skaičiavimas. Priverstiniai maišytuvai. Priverstinių maišytuvų pagrindinių parametrų skaičiavimas. Skysčių dozatoriai. Cikliniai svarstykliniai dozatoriai. Birių medžiagų nenutrūkstamo veikimo dozatoriai. Dozatorių eksploatavimo ypatumai. Betono mišinių ...
Statybos konspektai, Konspektas
2016 05 23
Statybinių medžiagų savybės Laboratorinis darbas
Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo eiga. Savitasis tankis. Taisyklingos formos medžiagos tūrinis tankis. Piltinio tankio nustatymas. Drėgnio nustatymas. Įgėrio (įmirkio) ir įgėrio kinetikos nustatymas. Netaisyklingos formos medžiagų tūrinis tankis. Išvados.
Statybos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas
2017 02 19
Statybos darbų kokybė ir vartotojų teisių gynimas
Statybos darbų (ne)kokybė ir vartotojų teisių (ne)gynimas. Vartojimo statybos rangos sutarties samprata. Vartojimo statybos rangos sutartis – LAT praktika. Vartojimo teisės įsigyjant būstą*. Vartotojų teisių gynimas įsigyjant būstą (I). Vartotojų teisių gynimas įsigyjant būstą (II). Vartotojų teisių gynimo problemos (I). ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2013 12 04
Statybos gamybinė praktika praktikos ataskaita UAB „Ranga“
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Objekto charakteristika. Statomo objekto konstrukciniai sprendimai bei technologiniai procesai. Paruošiamieji darbai prieš apšiltinant stogą. Ruloninė danga ir termoizoliacijos klojimas. Baigiamieji stogo įrengimo darbai. Darbų sauga ir aplinkosauga. Statybos vykdymo dokumentacija. Išvados.
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita
2016 12 14
Statybos generalinio plano tyrimas
Statybos gen. Plano tyrimas. Darbo tikslas. Susipažinti su darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimais, sudarant statybos gen. Planą. Išmokti analizuoti priimtus techninius sprendimus statybos aikštelėje ir įvertinti jų teisingumą.
Statybos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2010 03 03
Statybos įmonė praktikos ataskaita
Statybos įmonė praktikos ataskaita.
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita
2016 12 19
Statybos inžinierius
Studijų programos anotacija. Studijų dalykai. Praktikų organizavimas. Studijų rezultatai. Profesijos galimybės. Statybos darbų vadovas. Sąmatininkas. Literatūros sąrašas.
Statybos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 11 18
Statybos organizavimo namų darbas
Aiškinamasis raštas. Darbų trukmės skaičiavimas. Srautinio grafiko (ciklogramos) sudarymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Išvados. Literatūra.
Statybos namų darbai, Namų darbas
2015 11 07
Statybos pagrindai
Pagalbinė medžiaga pratybų darbui. Bendrieji statinio rodikliai. Aiškinamasis raštas. Gyvenamojo pastato planinių ir tūrinių rodiklių skaičiavimas. Planiniai rodikliai. Tūriniai rodikliai. Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. Išorinės sienos šiluminiai skaičiavimai.
Statybos konspektai, Konspektas
2014 11 18
Statybos pagrindų praktikos ataskaita
Įžanga. Nagrinėjama medžiaga. Statinio fotofiksacija. Pastato aprašas. Išvados.
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 psl.
2014 06 28
Statybos praktikos metodiniia nurodymai
Įvadas. Praktikos organizavimas. Ataskaitos struktūra ir reikalavimai. Ataskaitų rengimo tvarka ir forminimo reikalavimai. Ataskaitų gynimo ir vertinimo tvarka. Literatūra. Priedas antraštinis lapas. Priedas praktikos dienoraštis.
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 psl.
2012 10 24
Statybos vadyba
Atsipirkimo periodo metodas. Investicinės rizikos įvertinimo metodai. Pinigų laiko vertė. Grynosios dabartinės vertės metodas. Finansinis planavimas – Biudžeto sudarymas. Pasirinktam objektui sudaryti bylų sistemą pagal pateiktą pavyzdį. Išskleisti kiekvieną bylų sistemos dalį ir argumentuotai pagristi jos sudėtį (sudėtinė ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2013 09 19
Statybų įmonė praktikos ataskaita
Žinios apie bendrovę. Uab „Baltic Status“ valdymo struktūra. Skyrių ir tarnybų įgaliojimai ir atsakomybė. Duomenys apie statomą pastatą. Stogo įrengimo technologija. Statybvietės planas. Darbų sauga ir aplinkosauga.
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita
2016 04 14
Statybų pagrindai konspektas
Kada ir kokios konstrukcijos yra naudojamos Metalas. Konstrukcijų privalumai ir trūkumai Mediena. Kokios dažniausiai naudojamos konstrukcinės schemos ? Kada ir kokiems pastatams jos naudojamos. Sijos , gegnes. Kaip sudaromos skaičiuojamosios schemos ? Kokiems pastatams ir kokios schemos yra taikomos. Kas yra ribiniai būviai Ribiniu ...
Statybos konspektai, Konspektas
2016 09 17
Stogai
Šiomis dienomis, statybose yra labai platus pasirinkimas tarp statybinių medžiagų ir statymo atlikimo metodų. Tokia pati situacija yra ir su stogų dengimu. Kiekvienas žmogus gali pasirinkti tarp stogo dangų ir stogų formų, tačiau kiekvienas pasirinkimas daro įtaką darbo atlikimo kainai. Taigi, savo kalboje kalbėsiu apie stogų ...
Statybos rašiniai, Rašinys
2017 01 25
Stogo šiltinamojo sluoksnio projektavimas, įrengiant dvisluoksnę vėdinamą sistemą
Modulio/dalyko anotacija. Būtinas pasirengimas dalyko studijoms. Modulio/dalyko studijų rezultatai. Studijų rezultatų vertinimo kriterijai. Modulio/dalyko studijų metodai. Dalyko programos turinys. Reikalingi materialieji ištekliai, rekomenduojama literatūra ir kiti informacijos šaltiniai. Užduotys praktikai. Praktika atliekama naujai ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 psl.
2013 04 25
Stogų dengimas verslo planas
Siūlomo projekto esmė. Iki gamybiniai kaštai. Turto įsigijimo kaštai. Vnt. skaičius * vnt. Viso išleista ilgalaikiui turtui , EUR. Rinkodaros marketingo veiklos kaštai. Reklama ir rėmimas. Išlaidos elektros energijai , sunaudojamai , patalpų apšvietimui. Išlaidos patalpos šildymui. Iv. = Dsk. . ,. , EUR = * 221 * 13 * 45 =. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas
2017 01 10
Strėlinio krano parinkimas antžeminės pastato dalies konstrukcijų montavimui
Strėlinio krano parinkimas antžeminės pastato dalies konstrukcijų montavimui. Skaičiuojame Hk ir. Skaičiuojame reikalinga krano strėlės siekį. = = = 10 15m , parinktas KRUPP KMK 2025 kranas , kurio strėlės siekis 24m. Išvada kranas turi pakankamai didelią keliamają galią.
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas
2017 01 25
Suvirinimas referatas (2)
Techninė užduotis. Santrauka. Įvadas. Projektavimas. Idėjos paieška, raktiniai žodžiai / sąvokos. Analogai, jų vaizdai, analizė, apibendrinimas. Grafinis vaizdas. Pasirinktos darbo priemonės ir medžiagos / ištekliai. Technologiniai procesai ir rezultatai. Konstravimas. Technologiniai procesai. Ekonominis pagrindimas. Išvados. ...
Statybos referatai, Referatas
2016 05 17
Tam tikrų medienos fizikinių ir mechaninių savybių nustatymas
Tam tikrų medienos fizikinių ir mechaninių savybių nustatymas. Įvadas. Darbo tikslas. Bandymų įranga. Reikalavimai bandiniams. Lenkiamojo tamprumo modulio nustatymas. Lenkiamojo stiprio nustatymas. Medienos drėgnio ir tankio nustatymas. Rezultatai ir išvados. Literatūra.
Statybos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas
2015 02 07
Tamprumo teorijos 1 namų darbas
Vilniaus gedimino technikos universitetas statybinės mechanikos katedra. Įtempių būvis kūno taške. Įtempiai kūno taške , kPa. Įtempių būvio grafinis vaizdas ir įtempių būvio charakteristikų skaičiavimas. Įtempių skaičiavimas pasvirusioje plokštumoje. Svarbiausiųjų įtempių skaičiavimas. Svarbiausiųjų įtempių ...
Statybos namų darbai, Namų darbas
2016 04 04
Tapetai sienų dekoravimui
Tapetai. Tapetai sienų dekoravimui. Įprasti ir jau gerai žinomi popieriniai. Tapetai – nuo seno žinoma ir plačiai paplitusi patalpų dekoravimo priemonė. Popieriniai tapetai. Tai tapetai, gaminami iš viengubo ar dvigubo popieriaus.    . Viniliniai tapetai. Dažniausiai pasirenkami todėl, jog lyginant su popieriniais, yra gerokai ...
Statybos skaidrės, Skaidrės
2017 01 19
Technologinė kortelė pavyzdys
Technologinės kortelės paskirtis. Procesų technologija ir organizavimas. Leistinos nuokrypos ir kokybės kontrolė. Žmonių sauga darbe. Priežiūra ir valymas.
Statybos pavyzdžiai, Pavyzdys
2017 01 06
Termovizoriaus panaudojimas
Įvadas. Termovizijos apžvalga. Termovizorių panaudojimas statybose. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statybos referatai, Referatas
2017 01 23