Stebimoji kūno kultūros praktika


Kūno kultūros praktikos ataskaita. Kūno kultūros pamokos analizė i dalis. Pamokos efektyvumą skatinantys veiksniai. Puikiai. Labai gerai. Gerai. PatenKina-mai. Blogai. Pamokos efektyvumą. Slopinantys veiksniai. Pamokos analizė II dalis. Pedagogo ir mokinių pasirengimas pamokai. Pamokos tipas ir uždaviniai. Pamokos struktūra. Mokymo turinys, jo charakteristika ir apimtis. Mokymo principai. Fizinio ugdymo(si) metodai, priemonės, jų taikymas ir naudojimas. VII. Mokinių organizavimo būdai ir užduočių atlikimo tvarka. VIII. Pamokos glaudumas. Fizinis krūvis. X. Žinių ir gebėjimų vertinimas. XI. Apibendrinimas išvados.


Taigi, pamoka prasidėjo laiku. Mokiniai buvo nusiteikę darbingai, buvo aktyvūs, draugiški, nusiteikę padėti vienas kitam, gerbė vieni kitus bei mokytoja. Buvo pasitelktas inventorius gerinant šuoliukų techniką: 5 gimnastikos lankai bei 4 barjerai. Pasitelktas inventorius sudomino mokinius, jie noriai atlikinėjo užduotis. Pamoka baigėsi laiku. Krūvis buvo intensyvus, pamoka praėjo sklandžiai pamoką vertinu puikiai.

Stebimoji kūno kultūros praktika. (2014 m. Gruodžio 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/stebimoji-kuno-kulturos-praktika.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 16 d. 11:22