Stebimoji socialinio pedagogo praktika


Pedagogikos praktikos ataskaita. Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokyklos 2015 - 2016 mokslo metų veiklos planas.


Užtikrinti palankias sąlygas mokyklos veiklos viešumui, atvirumui ir veiksmingumui.

Tytuvėnų jaunimo mokyklai vadovauja direktorė ir direktorės pavaduotoja. Mokykloje dirba socialinė pedagogė, specialioji pedagogė ir 14 mokytojų. Deja, šioje mokykloje nėra psichologo. Šioje mokykloje mokosi 51 mokinys. Sukomplektuoti 4 klasių komplektai. Mokykla dirba 5-dienę darbo savaitę visus mokslo metus. Mokinių žinios vertintos 10-bale sistema. Mokytojai pamokas veda pagal pamokų tvarkaraštį, o neformalus švietimas vyksta pagal neformaliojo švietimo tvarkaraštį. Mokytojai, norintys užsiėmimus vesti už mokyklos ribų, privalo gauti direktoriaus leidimą.

Socialinės pedagogės darbo tikslas – palaikyti vaiko gerovę, saugumą siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje. Pagal Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokyklos socialinio pedagogo pareiginių nuostatų socialinio pedagogo pareigos 6.1 punktą socialinis pedagogas siekia įvertinti vaiko socialines problemas ir poreikius, pagal 6.2 punktą pasirinkti efektyvius darbo metodus. Taigi, socialinis pedagogas vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais ( pagrindinių vaiko reikmių tenkinimu, saugumo užtikrintumu) analizuoja mokinių saviraiškos ir saviaktulizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, elgesio sutrikimų bei kitų problemų priežastis ir jas šalina. Lankosi šeimose. Padeda tėvams (globėjams) ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystimosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.

Stebimoji socialinio pedagogo praktika. (2016 m. Sausio 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/stebimoji-socialinio-pedagogo-praktika.html Peržiūrėta 2017 m. Kovo 28 d. 22:57