Stiklų optinio skaidrumo tyrimas


Fizikos laboratorinis darbas. Stiklų optinio skaidrumo tyrimas. Darbo užduotis. Sugretinti paprastojo ir selektyviojo stiklo optinį skaidrį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Bandymas atliktas su paprastu stiklu. Skaičiavimai. Bandymas atliktas su selektyviuoju stiklu. Skaičiavimai. Išvada. Selektyvusis stiklas yra prastesnis elektromagnetinių bangų laidininkas už paprastą stiklą, nes selektyviojo stiklo energinis skaidris 1,18 karto mažesnis. Nors abu stiklai yra skaidrūs, tačiau selektyvusis,kaip bandymas parodė, gali geriau izoliuoti nuo elektromagnetinių bangų, todėl paprastas stiklas gali būti pakeistas selektyviuoju namų langų gamyboje taip sumažinant šilumos nuostolius žiemą.


Teorinė dalis. Šiluminę energiją vienas kūnas kitam gali perduoti šiluminio laidumo, konvekcijos ir elektromagnetinio spinduliavimo būdu. Pirmiems dviem atvejams būtinas medžiaginis tarpininkas, trečiajam atvejui jis nereikalingas. Žemė iš Saulės energiją gauna elektromagnetinio spinduliavimo būdu. Darbe kaip tik ir tirsime šį būdą. Čia labai svarbi energijos srauto Φ sąvoka. Jei per laiką τ į S ploto paviršių krinta energijos kiekis W, tai energijos srautu vadiname dydį

Šviesai krintant net į skaidrų kūną, nuo kiekvieno paviršiaus atsispindi iki 3–5 % energijos. Sklindant medžiaga, dalis šviesos sugeriama. Pro medžiagą praėjusio šviesos intensyvumo I ' santykis su kritusios šviesos intensyvumu I vadinamas skaidriu:

Šis dydis priklauso nuo stiklo rūšies ir bangos dažnio. Kaitinamųjų lempų spektras yra ištisinis ir per 95 % energijos išspinduliuoja infraraudonųjų bangų diapazone. Todėl (3) lygtis reiškia tik suvidurkintą įvairiems bangų ilgiams, taigi ir dažniams, skaidrį. Jo vertę

Stiklų optinio skaidrumo tyrimas. (2014 m. Gruodžio 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/stiklu-optinio-skaidrumo-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 17 d. 20:11