Stiprintuvų charakteristikos


Elektrinio stiprintuvo charakteristika. Stiprintuvų savybės.

Elektrotechnikos referatas. Įvadas. Svarbiausios stiprintuvų savybės. Analoginiai signalai ir jų charakteristikos. Stiprintuvų klasifikacija. Nuolatinės srovės stiprintuvai. Dviejų pakopų nuolatinės srovės stiprintuvas. Diferencinis nuolatinės srovės stiprintuvas. Operacinis stiprintuvas. Stiprintuvų charakteristikos. Pagrindinės savybės ir prielaidos. Išvados. Literatūra.


Temos aktualumas: Stiprintuvu vadinamas įtaisas, padidinantis elektrinio signalo galią, bet nepakeičiantis jo formos. Galia padidina vartojant maitinimo šaltinio energiją. Taigi į stiprintuvą galima žiūrėti kaip į elektroninį reguliatorių, kurio įėjimo signalas valdo į apkrovą einantį maitinimo šaltinio energijos srautą. Pagal naudojamų elektrinių prietaisų tipą stiprintuvai yra skirstomi į puslaidininkinius ir vakuminius (lempinius). Šiuo metu plačiausiai naudojami puslaidininkiniai stiprintuvai, kurių pagrindinis elementas yra tranzistorius. Masiškai gaminami integraliniai puslaidininkiniai stiprintuvai, dažniausiai vadinami operaciniais ir naudojami automatikos , matavimo , svaičiavimo bei radiotechninėje aparatūroje.

Darbo uždaviniai:

1.Išnagrinėti stiprintuvus, jų sandarą bei veikimo principą

2.Išsiaiškinti stiprintuvų savybes bei juos charkterizuojančius dydžius

Stiprintuvų charakteristikos. (2014 m. Rugpjūčio 12 d.). http://www.mokslobaze.lt/stiprintuvu-charakteristikos.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 11 d. 17:19