Strateginis veiklos planas


Vadybos kursinis darbas. Įvadas. Marijampolės savivaldybės socialinės ir ekonominės būklės analizė. Interesų grupės vietinio ekonominio vystymo procese. Ssgg analizė. Vizija, misija, uždaviniai, priemonės. Vietinio ekonominio vystymo strateginio plano įgyvendinimo stebėsena. Išvados.


Šiame darbe parengsime Marijampolės savivaldybės ekonominio vystymo planą, kad būtų galima įvertinti kokia yra dabartinė situacija išnagrinėsime pagrindinius rodiklius, įtakojančius savivaldybės ekonominę situaciją. Taip pat pateiksime pasiūlymus, kurie yra svarbūs, norint, kad toje teritorijoje netruktų darbo, investicijų, kokybiškų paslaugų.

Darbo tikslas: parengti Marijampolės savivaldybės vietinio ekonominio vystymo strateginį planą.

Darbo uždaviniai:

1.Išanalizuoti Marijampolės savivaldybės ekonominę situaciją, interesų grupes.

2.Parengti Marijampolės savivaldybės SSGG (SWOT) analizės matricą.

3.Nustatyti Marijampolės savivaldybės strateginius tikslus, uždavinius, priemones.

4.Parengti strategijos įgyvendinimo, stebėsenos sistemą.

Strateginis veiklos planas. (2014 m. Spalio 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/strateginis-veiklos-planas.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 25 d. 03:25