Svarbiausios meninės raiškos priemonės


Svarbiausios dailes priemones. Fotografijos menines israiskos priemones. Jonas radvanas menines raiskos priemones.

Lietuvių konspektas. Svarbiausios meninės raiškos priemonės. Absurdas. Alegorija. Anafora. Antitezė. Antonomazija. Autoironija. Deminutyvas. Epifora. Epitetas. Emociniai epitetai. Pastovieji (nuolatiniai) epitetai. Vaizdiniai epitetai. Eufemizmas. Frazeologizmas. Groteskas. Hiperbolė. Humoras. Inversija. Ironija. Laipsniavimas. Litotė. Metafora. Metonimija. Nutylėjimas. Pakartojimas. Palyginimas. Paralelizmas. Perifrazė. Perkėlimas. Personifikacija. Polisindetonas. Retorinis klausimas. Retorinis kreipinys. Retorinis sušukimas. Sarkazmas. Satyra. Simbolis. Sinekdocha. Sinonimas. Leksinis sinonimas. Morfologinis sinonimas. Sintaksinis sinonimas. Šaržas. Tropai. Vaizdingas veiksmažodis.

Svarbiausios meninės raiškos priemonės. (2013 m. Spalio 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/svarbiausios-menines-raiskos-priemones.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 24 d. 17:29