Teisės konspektai (5)

906 dokumentai
Įrodymų teisė ir baudžiamojo proceso uždaviniai. Galiojantys įrodymų teisės įstatymai. Įrodinėjimo dalykas. Įrodymų sąvoka. Įrodymų klasifikacija. Asmeniniai ir daiktiniai įrodymai. Įrodinėjimo dalykas. Įrodinėjimo ribos. Įrodinėjimo procesas. Įrodinėjimo procesas. Įrodymų rinkimo ir patikrinimo būdai. Įrodymų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 47 psl.
2010 03 03
Jūrų teisė
Jūrų teisės sąvoka ir šaltiniai. Kontinentinis šelfas. Sąvoka,režimas. Vidaus vandenų ir teritorinės jūros režimas. Vidaus vandenys. Teritorinė jūra. Išskirtinės ekonominės zonos sąvoka ir režimas. Ekonominė zona. Suverenias teises į tyrynėjimą ir ekspluataciją sagojimą. Atvirosios jūros teisinis režimas.
Teisės konspektai, Konspektas, 2 psl.
2011 08 05
Kriminalistikos sistema ir uždaviniai
Kriminalistikos dalykas, sistema ir uždaviniai. Kriminalistikos metodai. Kriminalistinė identifikacija. Kriminalistinių versijų teorija. Sąvoka ir klasifikacija. Kriminalistikos technikos pradmenys. Kriminalistinio vaizdo fiksavimas. Trasologija. Kriminalistinis ginklų, šaudmenų, ir jų panaudojimo pėdsakų tyrimas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 46 psl.
2011 08 05
Nusikalstama veikla
Nusikalstama veika:. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Nusikalstamos veikos sudėtis. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Nusikalstamos veikos sudėčių rūšys. Nusikalstamos veikos kvalifikavimas.
Teisės konspektai, Konspektas, 6 psl.
2011 08 05
Užsienio šalių konstitucijų palyginimas
Užsienio šalių konstitucijų palyginimas. JAV. Prancūzija. Didžioji Britanija. Vokietija. Kinija. Japonija.
Teisės konspektai, Konspektas, 6 psl.
2015 10 19
Valdymo apskaita ir valdymo sistema
Valdymo apskaita ir valdymo sistema. Valdymo apskaitos esmė. Finansinės ir valdymo apskaitų palyginimas. Valdymo apskaitos vieta lietuvos įmonėse. Valdymo apskaitos reglamentavimas. Išlaidos ir jų klasifikacija. Išlaidų samprata. Išlaidų klasifikavimas. Gamybos ir laikotarpio išlaidos. Produkcijos savikainos apskaičiavimas. Pagamintos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 23 psl.
2011 08 05
Baudžiamoji teisė specialioji dalis 8
Apgaulingas apskaitos tvarkymas. Aplaidus apskaitos tvarkymas. Dokumento suklastojimas ar suklastoto dokumento panaudojimas arba realizavimas. Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas. Kitos įmonės prekių ar paslaugų ženklo naudojimas. Kontrabanda. Kreditinis sukčiavimas. Neteisėtas ...
Teisės konspektai, Konspektas, 30 psl.
2011 08 05
Bendroji ir teisės psichologija
Bendroji ir teisės psichologija. Psichologijos istorija. Pagrindinės psichologijos kryptys. Psichologijos šakos sritys. Šiuolaikinės teisės psichologijos praktinio pritaikymo sritys. Psichologijos tyrimo metodai. Psichologinių tyrimų tikslai. Metodai sudaro tam tikrą sistemą. Tyrimo strategijos. Tyrimo etapai. Tyrimo strategijų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 60 psl.
2014 12 08
Civilinio proceso konspektai
Tema. civilinio proceso teisė kaip savarankiška teisės šaka. Civilinio proceso samprata. Civilinio proceso stadijos. Civilinio proceso teisenos. Civilinio proceso teisės šaltiniai. Tema. civilinio proceso teisės principai. Tema. civiliniai procesiniai teisiniai santykiai. Tema. teismų kompetencija (cpk 22 – 36 str. ). Tema. šalys ...
Teisės konspektai, Konspektas, 49 psl.
2015 05 18
Lietuvos darbo birža ir jos funkcijos
Lietuvos darbo birža ir jos funkc. Teritorinių darbo biržų fukc. Trišalės komisijos ir jų komp. Valstybinės užimtumo garantijos. Laisvų darbo vietų registravimas. Darbdavio pareigos atleidžiant grupę darbuotojų. Užsieniečių įdarbinimo lr tvarka. Ieškančių darbo asmenų registravimas. Bedarbių sąvoka ir jos požymiai. Darbo ...
Teisės konspektai, Konspektas, 11 psl.
2011 08 05
Ministerijos ir kitos centrines vykdomosios valdžios institucijos
Lietuvos respublikos ministerijos, jų steigimo ir panaikinimo tvarka. Ministerijų kompetencija ir svarbiausios funkcijos. Lietuvos respublikos ministerijų rūšys ir jų vidinė organizacinė struktūra. Ministro teisinė padėtis, imunitetas, garantijos ir funkcijos. Viceministras, ministerijos sekretorius, jų teisinė padėtis ir funkcijos. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 13 psl.
2011 08 05
Romėnų civilinės teisės savoka ir sistema
Romėnų civilinės teisės sąvoka ir sistema. Romėnų civilinės tesės vystymosi etapai. Romėnų civilinės teisės rūšys. Romėnų civilinės teisės šaltiniai. Romėnų civilinės (privatinės teisės subjektai). Procesas romėnų cilinėje (privatinėje) teisėje. Romėnų šeimos teisė. Prievolinė teisė.
Teisės konspektai, Konspektas, 24 psl.
2011 08 05
Savivaldybių veiklos teisiniai pagrindai
Loginio aiškinimo metodas. Sisteminis aiškinimo metodas. Įstatyminis vietos savivaldos pagrindų konkretizavimas. Vietos savivaldos įstatymas ir jo raida. Vietos savivalda ir administracinis teritorinis suskirstymas. Europos vietos savivaldos chartija. Vietos savivalda ir konstitucinis teismas. Vietos savivalda ir lr integracija į es. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 18 psl.
2011 08 05
Teisės teorija (3)
Teisės teorijos objektas ir metodas. Mokslo objekto nustatymas. Teisės teorijos objektas. Pozityvioji teisė ir jos santykis su žmonių interesais , jų diferenciacija , dinamika. Mokslinio metodo samprata. Teisės teorijos metodas mokslinio metodo samprata. Teisės teorijos metodas. Teisės teorijoje naudojami metodai , jų tarpusavio ...
Teisės konspektai, Konspektas, 108 psl.
2016 09 11
Vykdymo proceso subjektai
Vykdymo proceso subjektai, jų teisės ir pareigos (išieškotojo, skolininko, atsakovo, eksperto, kviestinio, kuratoriaus, vertėjo)? Skolininko teisės. Skolininko pareigos. Vykdomųjų dokumentų rūšys, išdavimo tvarka. Vykdomojo dokumento dublikato išdavimo pagrindas ir tvarka? Vykdomojo rašto išdavimo tvarka. Vykdomojo dokumento ...
Teisės konspektai, Konspektas, 9 psl.
2014 10 06
Administracinė teisė konspektas (5)
Administracinė teisė. Visuomeniniai santykiai. Administracinės teisės normų sisteminimas. Administracinės teisės subjektai. Administraciniai teisiniai santykiai - sąvoka , rūšys. Administracinės teisės materialinės normos. Teisinio reguliavimo mechanizmas. As etapas. Ias etapas. Ąjį etapą. Asis etapas. Administracinių teisės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 psl.
2016 04 24
Akcinė bendrovė
Akcinių bendrovių rūšys. Akcininkai. Akcininkų teisės. Akcinės bendrovės valdymo organai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija. Stebėtojų taryba. Stebėtojų tarybos kompetencija. Valdyba. Valdybos kompetencija. Bendrovės vadovas.
Teisės konspektai, Konspektas, 14 psl.
2011 03 22
Civilinė proceso teisė
Civilinio proceso teisės samprata , dalykas ir metodas. Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos. Arbitra? As. Ginčo perdavimas. Šalių sutaikinimo procedūra. Civilinio proceso teisės funkcijos ir uždaviniai. Civilinio proceso teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinio ...
Teisės konspektai, Konspektas, 87 psl.
2014 11 08
Civilinės teisės seminaras klausimai atsakymai
Kuo skiriasi sąvokos „fizinio asmens ” ir „fizinio asmens veiksnumas”? Kodėl yra skiriamos sąvokos „fizinio asmens teisnumas” ir „fizinio asmens veiksnumas”? Teisnumo ir subjektinės teisės santykis. Ar negimęs vaikas yra teisės subjektas? Ar gali asmuo turėti teisnumą, tačiau neturėti jokios subjektinės teisės? Ar gali ...
Teisės konspektai, Konspektas, 8 psl.
2012 11 03
Finansų teisės konspektas
Dvi pagrindinės finansų funkcijos. Taip pat išskiriamos ir tokios finansų funkcijos. Teisiniu požiūriu finansai skiriami. Viešieji. Finansų politika. Finansų strategija. Finansų taktika. Finansinė veikla. Finansinės veiklos objektas. Valstybės finansinė veikla. Finansinės veiklos uždaviniai. Lėšų kaupimo metodas. Lėšų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 36 psl.
2013 02 26
Finansų teisės konspektas (2)
Apibūdinkite finansų sąvoką. Kokios dalys sudaro finansus. Koks yra finansų vaidmuo. Apibūdinkite finansų politikos sąvoką. Per ką įgyvendinama finansų politika. Kokie yra valstybės finansinės veiklos požymiai. Kokie yra valstybės finansinės veiklos uždaviniai. Kokie yra valstybės finansinės veiklos metodai? Apibūdinkite juos. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 23 psl.
2014 12 09
Juridiniai asmenys
Juridinio asmens atsiradimo prielaidos. Juridinio asmens sąvoka. Juridinio asmens steigėjo civilinė atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles. Juridinio asmens teisnumo ir veiksnumo samprata. Juridinio asmens teisnumo turinys. Juridinių asmenų rūšys. Ūkio subjekto terminas teisėje. Juridinio asmens steigėjai. Juridinio asmens steigimo ...
Teisės konspektai, Konspektas, 10 psl.
2011 08 05
Kriminalistika
Kriminalistikos dalykas, sistema ir uždaviniai. Kriminalistikos samprata ir sistema. Kriminalistikos metodai. Kriminalistinė identifikacija. Kriminalistinių versijų teorija. Sąvoka ir klasifikacija. Kriminalistikos technikos pradmenys. Kriminalistikos technikos pradmenys. Kriminalistinio vaizdo fiksavimas. Kriminalistinio vaizdo fiksavimo ...
Teisės konspektai, Konspektas, 46 psl.
2012 11 09
Paveldėjimas. Paveldejimo teisė
Paveldėjimo teisė. Paveldėjimo teisės bendrieji klausimai. Įpėdiniai. Paveldėjimo procesas. Paveldėjimo teisės bendrieji klausimai. Paveldėjimo teisės sąvoka. Paveldėjimo teisės šaltiniai. Paveldėjimo teisės uždaviniai. Paveldėjimo pagrindai (būdai). Palikimas (paveldėjimo teisės objektas). Paveldėjimo teisė - civilinės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 8 psl.
2011 08 05
Tarptautine ir pabėgelių teisė
Pabėgėlių teisė. Tarptautinė humanitarinė teisė. Laikinas prieglobstis. De facto pabėgėliai. Prima face pabėgėliai. Pabėgėlis sun place. Pabėgėliai erdvėje. Statutiniai pabėgėliai. Saugi kilmės valstybė. Saugi trečioji valstybė. Apatridai. Tarptautiniai teises aktai. Ženevos konvencija. Kiti tarptautinės teisės aklai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 4 psl.
2011 08 05
Administracinė teisė
Administracinės teisės konspektas. Administracinė teisė – savarankiška teisės šaka. Administracinės teisės dalykas ir sistema. Administracinės teisės ir gretimų teisės šakų santykis. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Administracinės teisės mokslas. Administracinės teisės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 8 psl.
2010 03 03
Administracinė teisė (3)
Administarcinė teisė (at). Dabarties Lietuvos at samprata. AT apibrėžimas (definicija). AT turinys. Viešojo administravimo principai. At objektas. Lietuvos viešosios administracijos sandara ir valstybės tarnybos santykiai. Viešojo administravimo subjektai. Koordinaciniai ir subordinaciniai ryšiai tarp viešosios administracijos subjektų. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 37 psl.
2013 11 06
Baudžiamasis procesas konspektas
Baudžiamojo proceso esmė, uždaviniai, principai. Baudžiamojo proceso dalyviai. Baudžiamajame procese svarbiausi - pirmosios grupės proceso dalyviai,. Tardymas. Ii grupė proceso dalyvių. Asmenys, turintys tam tikras teises ir pareigas. Terminai. Samprata. Bp terminų rūšys. Terminų skaičiavimas. Procesiniai dokumentai. Kardomosios ...
Teisės konspektai, Konspektas, 24 psl.
2011 08 05
Baudžiamoji teisė konspektas
Nusikaltimų kvalifikavimo sąvoka, jos sudėtinės dalys. Teisinės sąmonės (ts) esmė ir funkcijos kvalifikuojant nusikaltimus. Nusikaltimų kvalifikavimo klaidos ir jų žalingi padariniai. Kvalifikuojančio nusikaltimą vidinis įsitikinimas kaip profesinės teisinės sąmonės pasireiškimo forma. Nusikaltimų teorija ir praktika užsienio ...
Teisės konspektai, Konspektas, 28 psl.
2011 08 05
Baudžiamoji teisė spec. dalis lentelė
Veika pasireiškia organizavimu, vadovavimu ar dalyvavimu fiziškai naikinant grupei priklausančius asmenis žudant, kankinant, žalojant, trikdant jų protinį vystymąsi, deportuojant, sudarant tokias sąlygas, kad jos lemtų jų visų ar dalies žūtį, ribojant gimstamumą ar perduodant jų vaikus kitoms grupėms.Tiesioginė tyčia. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 20 psl.
2016 11 08