Teisės skaidrės

718 dokumentų
Profesija policininkas
Mano pasirinkta profesija policininkė. Darbo aprašymas. Policininkas užtikrina visuomenės ir nuosavybės saugumą bei viešąją tvarką. Policininkas turi žinoti teisės aktus. Policininkas turi mokėti. Asmeninės savybės. Policininko sėkmingai veiklai būtinos šios asmeninės savybės. Profesinės perspektyvos. Giminiškos profesijos. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2013 05 26
Darbo teisė skaidrės
Darbo teisė. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai. Darbo teisės subjektai. Darbo teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai. Darbo teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas. Kolektyviniai darbo santykiai. Individualūs darbo santykiai. Darbo sutartis. Darbo laikas. Poilsio laikas. Darbo užmokestis. Darbo drausmė. Materialinė ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 52 psl.
2014 09 23
Lietuvos seimas
Lietuvos respublikos seimas. Seimas – kas tai? Seimo darbas. Pirmasis seimo posėdis. Seimo statutas. Seimo pirmininkas. Seimo pirmininko pavaduotojas. Seimo komisijos. Seimo komitetai. Seimo frakcijos. Seimo narių frakcijos, mišrios ir laikinosios grupės. Ryšiai su visuomene. Tarptautiniai ryšiai. Seimo kadencijos prezidentai. Literatūros ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2011 03 01
Teisės šakos ir jų bendroji charakteristika
Teisės šakų katalogas ir bendra jų charakteristika. Konstitucinė teisė. Viešoji teisė. Privatinė teisė. Administracinė teisė. Finansų teisė. Baudžiamoji teisė. Civilinė teisė. Civilinio proceso teisė. Darbo teisė. Šeimos teisė. Santuokos teisė. Žemės teisė. Tarptautinė teisė.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2011 03 29
Žmogaus teisės skaidrės
Žmogaus teisiu samprata. Žmogaus teisių atsiradimo istorija. Žmogaus teisių kvalifikacija. Pilietines teises. Politines teises ir laisves. Socialines,ekonominės teisės. Svarbiausios priimtos žmogaus teisių deklaracijos. Svarbiausios priimtos žmogaus teisių deklaracijos(2). Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas LR konstitucinėje ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 11 16
Pirkimo-pardavimo sutartis prezentacija
Pirkimo – pardavimo samprata ir rūšys. Pirkimo – pardavimo sutarties teisinis reglamentavimas. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Pirkimo-pardavimo sutarties tikslas (causa). Pirkimo – pardavimo sutarties kaina. Kainos reikšmė. Pirkimo – pardavimo sutarties šalys. Bendrosios pardavėjo teisės ir pareigos. Bendrosios pirkėjo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2011 08 05
Baudžiamosios bylos analizė
Baudžiamosios bylos analizė. Bylos šalys. Bylos problema. Faktai. Šalis padavusi kasacinį skundą. Esminis kasacinio skundo argumentas. Teisinis klausimas. Atsakymas (taip arba ne). Argumentai. Faktinių aplinkybių pakeitimas.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 04 10
Darbo ginčai skaidrės
Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Darbo ginčus nagrinėjančios institucijos. Darbo ginčų rūšys. Individualus darbo ginčas. Darbo ginčų rūšys. Kolektyvinis darbo ginčas. Darbo ginčų nagrinėjimas. Tiesioginės darbuotojo ir darbdavio derybos. Darbo ginčų nagrinėjimas Darbo ginčų ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 52 psl.
2014 05 14
Atsakomybė už mokesčių pažeidimus
Įvadas. Finansinių sankcijų samprata ir rūšys. Finansinių (ekonominių) sankcijų rūšys. Švelnesnių sankcijų skyrimo ar atleidimo nuo sankcijų tvarka. Mokesčio mokėtojas (mokestį išskaičiuojantis asmuo) gali būti atleidžiamas nuo baudų mokėjimo šiais atvejais. Nuo baudų už mokesčių įstatymų pažeidimus mokesčių ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2011 04 29
Darbo kodeksas skaidrės
Socialnių mokslų kolegijos finansų katedra. Darbo teisė. Bendroji darbo teisinių santykių charakteristika.  . Darbo teisės subjektai. Darbo teisės subjektų teisinis statusas. Darbdavys. Darbo teisės subjektų teisinis statusas. Darbdavys. Darbdavio darbinis teisnumas ir veiksnumas. Darbuotojas. Darbuotojo teisinis statusas. Darbuotojo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 53 psl.
2015 04 17
Administracinė teisė pristatymas
Administracinė teisė. Administracinės teisės samprata. At sistema. Administracinės teisės šaltiniai. At principai. At funkcijos. Administracinės teisės normos. At normos struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės požymiai. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 78 psl.
2013 11 04
Bažnytinės santuokos teisinė reikšmė
Įvadas. Susitarimas tuoktis. Sutuoktiniai. Sužadėtuvių nutraukimo sukeltos teisinės pasekmės. Jei sužadėtuvės nutraukiamos. Prašymų įregistruoti santuoką padavimas. Asmenys, ketinantys sudaryti santuoką. Sudarymo sąlygos. Santuokos registravimo taisyklės. Vedybų sutartis. Santuokos teisinės pasekmės. Santuokos teisinės ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 01 01
Bylų sudarymas ir užbaigtų bylų tvarkymas
Bylų sudarymas ir užbaigtų bylų tvarkymas. Bylos sudaromos iš. Bylų sudarymas. Dokumentai dedami į. Bylų indeksų rašymas. Kiekvienai dokumentacijos plane įrašytai bylai suteikiamas indeksas. Bylų antraščių reikalavimai. Bylų antraštės dokumentacijos plane turi būti konkrečios ir aiškios. Bylos tvarkomos ir perduodamos į ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 05 13
Pacientų teisės skaidrės
Paciento teisių ir pareigų įgyvendinimas. Situacija.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2013 01 07
Policija skaidrės
Lr teisinė institucija policija. Policija kaip institucijos samprata. Policija, jos reikšmė ir specifika. Policijos funkcijos. Funkcijos. Policijos veikla. Lietuvos policijos struktūra. Reikalavimai policijos pareigūnui. Policijos pareigūno teisinis statusas. Bendrosios policijos pareigūno teisės. Policijos pareigūno pareigos. Išvados. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2013 12 02
Prievolių teisės ir prievolės samprata
Darbo tikslas – išanalizuoti prievolių teises ir prievolės samprata. Darbo objektas – prievolių teisės ir prievolės samprata. Darbo uždaviniai. Pateikti prievolės samprata ir rūšys. Prievolės atsiradimo pagrindai. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų samprata. Netesybų sutarties samprata ir būdingi bruožai. Prievolės ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2011 12 07
Krašto apsaugos ministerija skaidrės
Veiklos kryptys. Kam veikla vykdoma įgyvendindama uždavinius, apibrėžtus krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karinės tarnybos įstatyme. Kam prioritetiniai darbai. Departamentai ir tarnybos. Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie kam. Veikla. Pagrindinės funkcijos. Pilietinės gynybos centras prie kam. Veiklos uždaviniai. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2012 03 23
Bendrieji sutarčių teisės nuostatai
Literatūra. Sutarties samprata, elementai. Sutarčių rūšys:. Dvišalės ir vienašalės sutartys;. Atlygintinės ir neatlygintinės sutartys;. Konsensualinės ir realinės sutartys;. Vienkartinio įvykdymo ir tęstinės sutartys;. Vartojimo sutarties samprata ir ypatumai;. Viešosios sutarties samprata ir ypatumai;. Ikisutartiniai santykiai, ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 54 psl.
2011 08 05
Teisės normų kolizija, spragos, konkurencija
Teisės normų kolizija, spragos, konkurencija. Teisės norma. Teisės normų kolizija. Teisės normų kolizija įveikiama vadovaujantis šiomis taisyklėmis. Teisės kolizijos sprendimo taisyklės. Teisės normų spragos. Teisės spragų susidarymo priežastys. Teisės spragų sprendimo būdai. Teisės normų konkurencija. Konkurencijos sprendimo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 02 26
Teismas. Pristatymas
Teismas – kas tai? Lietuvos teismų sistema. Apylinkės teismas. Apygardos teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Lietuvos aukščiausiasis teismas . Apygardos administracinis teismas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Konstitucinis teismas.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2011 03 01
Kyšis ir papirkimas
Kyšis. Kyšininkavimas. Kyšis. Kyšininkavimas Lietuvoje. Kyšininkavimas pasaulyje. Kyšininkavimo teisinis reguliavimas. Už ką gresia didesnė atsakomybė – imant kyšį ar duodant?. Kyšio davimas - nusikaltimas. Specialiųjų tyrimų tarnyba. Į specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) gali kreiptis. Kada galima kreiptis į STT. Kai ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2013 11 06
Prokuroras ir jo vieta teisinėje sistemoje
Įvadas. Prokuratūra. Įstatymai. Lietuvos respublikos prokuratūros stuktūra. Generalinė prokuratūra. Generalinės prokuratūros sudėtis. Generalinės prokuratūros funkcijos. Apygardų ir apylinkių prokuratūrų funkcijos. Prokuroras. Prokurorų rangai. Prokurorų skyrimo tvarka. Prokurorų atleidimo tvarka. Tarnybinė atsakomybė ir ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2012 12 10
Vyriausybes sudetis ir formavimas
Vyriausybės formavimas. Vyriausybės sąvoka. Lietuvos respublikos vyriausybė. Lietuvos respublikos sudėtis. Ministro pirmininko kompetencija. Ministro kompetencija. Vyriausybės sudarymo tvarka. Lr vyriausybės formavimas. Vyriausybės sudarymo procedūrų modeliai. Parlamentinis ir neparlamentinis. Vyriausybės atsistatydinimas. Išvados. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2012 12 27
Advokatūra skaidrės
Advokatūra. Advokatas ir jo vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Įvadas. Advokatūra – tai apibendrinamoji sąvoka. Advokatas – dažniausiai yra privataus asmens atstovas ir gynėjas ne tik civiliniame. Advokatūros įstatymas aiškiai. Advokatūros įstatymo 11 straipsnyje nustatyta. Pareiškėjas remiantis rašytiniu prašymu ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2015 03 01
Notariatas skaidrės
Notariato samprata. Notaras. Valstybės įgaliotas asmuo. Notarus skiria. Teisė eiti notaro pareigas. Notaru gali būti fizinis asmuo. Laimėjo viešą konkursą eiti notaro pareigas. Kandidatai į notarus (asesoriai). Kandidatų į notarus (asesorių) priėmimas ir atleidimas. Notaro priesaika. Notarų skaičius. Notarų veiklos principai. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 35 psl.
2013 01 16
Vaiko teisių konvencija
Vaiko teisių konvencija. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Šiame tarptautiniame teisės akte įtvirtintas pamatinis vaikų teisių. Nėra leidimas vaikui elgtis netinkamai. Tai pačių būtiniausių vaiko poreikių apibrėžimas. Tarptautinis susitarimas, numatantis pagrindinius standartus. Teisės remia pozityvų vaiko įvaizdį. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2013 04 06
Civilinės teisės egzamino užduotys su atsakymais
Civilinė teisė Specialioji dalis. Egzamino klausimai 2011 (išankstinė sesija). Kazimieras Zaveckas. Užduotis (3 balai). 2006 m. spalio 2 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija sudarė su D. Užduotis (4 balai). Draudėjas X draudimo. Atsakymas. Sprendžiant dėl pirkėjo teisės reikalauti pakeisti techniškai sudėtingą ir ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 03 03
Juridinių asmenų rūšys ir jų steigimas
Įvadas. Darbo tikslas: aprašyti juridinių asmenų rūšis ir jų steigimo ypatumus. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimo pagrindai ir tvarka. Juridinio asmens steigėjai ir steigimo dokumentai. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti juridinio asmens sąvoką, ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2011 05 08
Kriminalinė žvalgyba
Sankcionavimas. Teikime nurodoma. Sankcionavimo trukmė. Techninių priemonių reglamentavimas BPK. LR BPK yra išvardyti atskirų techninių priemonių panaudojimo būdai. Operacijos panaudojant technines priemones. Operacija.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2013 11 18
Latvija ir jos valdžia
Latvija ir jos valdžia. Bendri faktai. Pagrindiniai Konstitucijos bruožai. Latvijos Respublikos Parlamentas (Saeima). Saeimas. Kandidatai į Saeimos narius negali būti asmenys. Saeimos įgaliojimų nutrūkimo iki ka-dencijos pabaigos problema. Pagrindinės Saeimos organizacinės struktūros yra renkamas Prezidiumas ir sudaromi komitetai. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2013 12 02