Teisės praktika


Teisės praktikos ataskaita. Įvadas. Všį ,,teisinis pagrindas” veiklos analizė. Veiklos pristatymas. Veiklos organizavimo procesai, nagrinėjant bendrovių konfidencialumo pažeidimus. Konfidencialumo pateikimas darbo sutartyse nagrinėjimas. Všį ,,teisinis pagrindas” teisinių procesų praktinis vertinimas. Konfidencialumo sutarčių pažeidimo atvejų vertinimas. Išvados. Literatūra. Priedai.


Darbo objektas – VšĮ ,,Teisinis pagrindas“ profesinės veiklos praktika.

Darbo tikslas – profesinės praktikos metu susipažinti su VšĮ ,,Teisinis pagrindas“ veiklos procesų organizavimu bei dalyvauti teisinių bylų vertinimo ir nagrinėjimo procese.

Darbo uždaviniai:

1.Pateikti VšĮ ,,Teisinis pagrindas“ veiklos pristatymą ir atlikti įstaigos komercinės teisės (konfidencialumo pažeidimo organizijose) teorinių aspektų vertinimą.

2.Atskleisti VšĮ ,,Teisinis pagrindas“ profesinės veiklos praktikos metu nagrinėjimų bylų problematiką ir jų sprendimo būdus.

Darbo struktūra:

Mokslinės literatūros analizė ir vertinimas.

VšĮ ,,Teisinis pagrindas“ vidaus tvarkos ir teisinės dokumentacijos analizė ir vertinimas.

Teisės praktika. (2014 m. Sausio 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/teises-praktika.html Peržiūrėta 2017 m. Balandžio 27 d. 08:28