Temperatūrinės darbo taško stabilizacijos tyrimas


Elektronikos laboratorinis darbas. Maketas temperatūrinei darbo taško stabilizacijai tirti sudarytas iš termostato, kuriame patalpinti p-n-p- ir n-p-n- tranzistoriai, tiriamų stiprintuvo schemų ir skaitmeninio voltmetro. Turimų schemų yra 11vnt. 1-5 schemos yra su p-n-p tranzistoriumi, 1’-5’- su n-p-n tranzistoriumi ir viena schema - diferencinė stiprinimo pakopa (DSP). 1 ir 1` schemose darbo taško nustatymui panaudota bazės įtampos fiksacija.


Turimų schemų yra 11vnt. ir 1` schemose darbo taško nustatymui panaudota bazės įtampos fiksacija. ir 2` schemose- bazės srovės fiksacija, ir 3` - emiterinė stabilizacija, ir 4` - kolektorinė stabilizacija. ir 5` - kombinuota kolektorinė-emiterinė stabilizacija. Visose schemose darbo taškas nustatytas maždaug pusė maitinimo įtampos. Keliant temperatūrą termostate darbo taškas keičiasi. Darbo taško nestabilumas įvertinamas koeficientu -at =didk/idk. Kur didk –kolektorinės srovės pokytis dėl temperatūros, o idk - pradinė kolektoriaus srovė kambario temperatūroje. Kadangi darbo metu bus matuojamos kolektoriaus įtampos gnybtuose k6, k7,k8, k9, todėlprijungti skaitmeninį voltmetrą prie gnybtų k6 ir, keičiant prijungėjo padėtį, nustatyti kolektoriaus įtampas – schemose.

Prijungti skaitmeninį voltmetrą prie gnybtų k7 ir, keičiant prijungėjo padėtį, nutermostato bloke nustatyti temperatūrą 30o c. Laukti kol užsidegs ir užges lemputė Ļīäīćšåā .

Temperatūrinės darbo taško stabilizacijos tyrimas. (2011 m. Birželio 25 d.). http://www.mokslobaze.lt/temperaturines-darbo-tasko-stabilizacijos-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 18 d. 04:04